fbpx

Aangeboden | Suriname: Groot gebrek aan integer en deskundig leiderschap

Vanaf de onafhankelijkheid van Suriname is dit de vierde keer dat land en volk moeten meemaken dat de monetaire reserves zijn opgegaan en de staatskas tot de bodem leeg is. Suriname is wederom failliet, bankroet.

Het land heeft geen noemenswaardige verdiencapaciteit meer. Het grootste deel van onze staatsbedrijven is mislukt, leeggeroofd door buitensporige corruptie van levenslange staatsprofiteurs en staatsgraaiers die in alle politieke partijen (bestuursorganen) te vinden zijn.

Land en volk zijn weer gedompeld in armoede, achteruitgang en crisis in alle sectoren van de samenleving. De kern van deze mislukking ligt bij onze politieke leiders, onze machthebbers, onze “politieke gezaghebbers/gezagdragers”.

Deze “gezagdragers” winnen om de vijf jaren het vertrouwen van de kiezers om daarna alleen maar hun EIGEN BELANG te dienen en te beschermen.

Onze politieke leiders hebben een afkeer aan openheid, transparantie, controle, afleggen van verantwoording voor hun daden. Zij hebben zich nooit ingezet om de staatscorruptie te bestrijden, om krachtige, sterke staatsinstituten, staatsinstellingen te maken en de Staat en het staatsbestuur met goede, werkbare, rechtvaardige wetten te ORDENEN.

Zij wensen ook geen kritische, ervaren deskundigen om zich heen. Zij dealen liever met levenslange staatscorruptelingen, staatsprofiteurs, staatsgraaiers en hun netwerken (ondernemers, aannemers, importeurs, consultants, witwassers, cambiohouders. , casinohouders, vastgoedhandelaren enz). Het is deze schaamteloze en gewetenloze trouweloosheid, graaierij, roverij van onze politieke leiders en machthebbers die dit land doodziek heeft gemaakt en wederom in chaos en armoede heeft doen belanden.

De kweekschool van deze politieke CHARLATANS zijn onze politieke partijen die wettelijk en formeel verenigingen zijn (volgens het verenigingsrecht) maar in de praktijk van alle dag eenmansbedrijven zijn met LEVENSLANGE stamhoofden, kapiteins, basjas, dienaren en knechten die slechts één doel hebben: levenslang van de staatskas, staatsmiddelen (o. a. staatsdomeingronden) en staatsdeviezenpot superrijk worden. Onze politieke partijen en HUN bestuursorganen zijn een kweekvijver van deze “politieke haaien, politieke slangenkoppen en staatsrovers ”.

Suriname heeft goede, eerlijke, integere, deskundige, dappere, krachtige, strijdvaardige politieke leiders met principes en een geweten nodig. Geen gewetenloze, eerloze populistische verhalenvertellers, maar LEIDERS met visie en daadkracht die Suriname duurzaam kunnen ontwikkelen en het land tot een productie- en exporterend land kunnen maken(“wi egi sani”). Er is een leiderschapsvacuüm en de tijd is aangebroken om land en volk (de kiezers) wakker te maken, bewust te maken dat een nieuwe generatie POLITIEKE LEIDERS broodnodig is om dit land vooruit te krijgen, te doen verbeteren en weer op de rails te kunnen krijgen.

Politieke leiders die uiteindelijk gaan beseffen dat alleen door samen te werken wij zullen moeten (en kunnen) uitstijgen BOVEN onze oude raciale tegenstellingen in de politiek. Leiders die boven partijen kunnen staan en het belang van land en volk dienen en prioriteit geven.

Het volk heeft “DIENAREN” nodig en geen ”MACHTHEBBERS” die zich levenslang met staatsdienaren en staatsknechten op staatskosten laten omringen. Leiders met toewijding, waarheidslievendheid, en nederigheid.

Nederigheid trekt aan en inspireert. Arrogantie doet dat niet. Leiders met charisma, eerlijkheid en goedwillendheid inspireren mensen en trekken mensen aan. Zij hebben het vermogen om mensen te enthousiasmeren en toegewijd te maken aan gezonde zaken.
Het vermogen om mensen te beïnvloeden en te veranderen heet CHARISMA. Grote leiders zijn MOEDIG, DAPPER, tonen DAADKRACHT en bestrijden het kwaad.

Het leven bestaat uit het oogsten van ons verleden, dus moeten we voortdurend zaaien in het heden. Het verleden is dood en we kunnen daar niets meer aan doen. De toekomst is ver weg. De enige manier waarop we iets aan het verleden en de toekomst kunnen doen, is door van het verleden te leren en ons elke dag anders en beter te gaan gedragen.

GROOT LEIDERSCHAP zet zich in voor het welzijn van land en volk, voor verzoening, voor samenwerken, voor vergeving, voor goedheid en liefde en bestrijding van het KWAAD. Grote leiders zijn net een gigantische magneet, ze trekken mensen naar zich toe, die gaan stralen zodra ze bij deze werkelijke leiders in de buurt komen.

Grote leiders ademen energie uit zodat iedereen die in zich kan opnemen en zich HERBOREN voelen. Grote leiders laten zich niet omringen met of door LEVENSLANGE staatsrovers, staatsprofiteurs, staatsgraaiers en staatscorruptelingen.

DIENSTBAARHEID IS DE KERN VAN LEIDERSCHAP.

Leendert Doerga

Overige berichten