fbpx
Aangeboden  |  Seksueel misbruik bij minderjarigen

Door bijvoorbeeld de criminologie, forensisch onderzoek van pathologen-anatoom, gespecialiseerde gynaecologen alsmede een steeds meer globaliserende wereld worden de onthullingen die met seksueel misbruik te maken hebben nu transparanter.

Verkrachting is een onderdeel van een meer algemene term namelijk “seksueel misbruik”, waarin fysiek geweld en emotionele verwaarlozing als belangrijke issues worden meegewogen.

Seks hebben met iemand die niet kan aangeven of hij of zij wil, voorts tot seks gedwongen wordt door bedreigingen alsmede geweld is infaam alsmede ambtshalve strafbaar.

Ik laat hierbij seks met minderjarigen door pedofielen in het midden in dit artikel omdat dit sowieso strafbaar is gesteld en bovendien als psychiatrisch ziektebeeld in DSM-V wordt gekwalificeerd. Seks met minderjarigen is evenzo zonder uitzondering ambtshalve strafbaar!

In het Wetboek van Strafrecht is seksueel misbruik als misdrijf gekenmerkt en onder andere in de artikelen 295 t/m 311 strafbaar gesteld. Eveneens in VN-kinderrechtenverdragen waaraan Suriname zich heeft gecommitteerd, wordt het seksueel misbruik van minderjarigen tot de leeftijd van 18 jaar gesanctioneerd.

Wij merken in het algemeen een toenemende mate van seksueel misbruik in ons land waaronder zeer ruwe aanrandingen. Vaak speelt dit gruwelijke misdrijf zich onder bekenden en zelfs familieleden af.

In de neurologie/psychologie heeft Freud (1856 – 1939) theorieën ontwikkeld die tegenwoordig vooral door vrouwen als zeer stuitend worden ervaren omdat de levensdrift (eros) vooral gold voor mannen om hun seksuele behoeften te vervullen.

De mens als libido seksualis had betrekking op mannen! Vrouwen waren er dus alleen maar om de seksuele behoeften van de mannen te bevredigen. Uiteraard heeft Freud wel zijn verdiensten gehad voor de wetenschap maar die zijn momenteel door moderne denkers achterhaald.

Lichamelijke integriteit

Elk mens in een beschaafde democratische samenleving waar wet en recht geldt, geniet eerbiediging van zijn lichamelijke integriteit. Dit recht is zelfs in onze grondwet verankerd alsmede een grondrecht in internationale mensenrechtenverdragen.

Als iemand onder meer wordt verkracht of aangerand, brengt dat bijna altijd stress met zich mee. Dit wordt PTSS (posttraumatische stressstoornis) genoemd en is ingedeeld in de DSM-V als traumatische stressgerelateerde stoornissen zoals levensbedreiging, lichamelijk letsel of bedreiging van de fysieke integriteit.

Het moet daarom duidelijk zijn dat als een jeugdige soms met een geheim rondloopt zulks spanningen geeft. Het geeft idem dito lichamelijke klachten als migraine of andere fysieke ongemakken.

Zelfs als minderjarigen zogenaamd toestemming tot seks hebben gegeven, moet men rekening houden met de wettelijke regelingen hieromtrent. In de wet is de huwbare leeftijd voor mannen bepaald op 17 en de vrouw 15 (Surinaams Burgerlijk Wetboek artikel 82).

In artikel 1 van het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind (1990) welke gebaseerd is op de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1989) wordt onder kind verstaan: “Ieder mens jonger dan 18 jaar.”

Wellicht verdient het aanbeveling om de huwbare leeftijden in Suriname thans aan te passen aan de internationale verdragen hierover. In Suriname merken we veelvuldig (vooral bij mannen) dat zij veelal het slachtoffer de schuld geven (victim blaming).

Dit gebeurt vaak bij seksueel misbruik. Hierdoor wordt de situatie voor het slachtoffer extra belastend. Het duurt daarom eveneens heel lang voordat betrokkene(n) überhaupt besluit(en) om aangifte bij de politie te doen.

Bij gedwongen seks kan de seksuele handeling nooit fijn zijn. Voor beide partijen niet! Wacht alstublieft nooit te lang met het doen van aangifte bij de politie (justitie) in dit soort zaken! Uiteraard kan het misdrijf eerst met een vertrouwenspersoon besproken worden als dat nodig is.

In rurale gebieden alsmede in het binnenland van Suriname zullen andere gebruiken bestaan omtrent seks. Doch hier moeten onder andere antropologen dan passende wetenschappelijke uitspraken over doen omdat de Surinaamse wetgeving zonder uitzondering voor heel ons land geldt.

“Wanneer een incident plaatsvindt, zal afhankelijk van het moment van consultatie van een medicus/gynaecoloog de anamnese worden afgenomen (dat wil zeggen: wat is er gebeurd, tijd, plaats, context etc.) vervolgens kan er lichamelijk onderzoek worden uitgevoerd (algemeen lichamelijk onderzoek en gynaecologisch onderzoek). 

Het vereist forensische expertise om lichamelijk letsel adequaat te beoordelen, vast te leggen en te beschrijven. Het is aan de medicus om zijn/haar bevindingen naar waarheid te beschrijven. Het is aan anderen dan de medicus om op basis van alle gegevens een conclusie te trekken.

Er zijn in de internationale literatuur diverse artikelen te vinden waarbij gediscussieerd wordt over de bevindingen bij het algemeen lichamelijk onderzoek en onderzoek van het anogenitale gebied voorts de mogelijke samenhang met (ongewenst) coïtaal seksueel contact”.
Bron 20 maart 2017: P.T.M Weijenborg, gynaecoloog, Hoofd Polikliniek Psychosomatische Gynaecologie en Seksuologie en M. Paarlberg, gynaecoloog van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Maagdenvlies

Het maagdenvlies (hymen) is een soort kraagje rond de ingang van de vagina (randje weefsel). Dit vlies verschilt van vrouw tot vrouw.

Er bestaan een aantal hardnekkige mythen rondom het maagdenvlies. Zo zou de hymen bij de eerste coitus scheuren en zou een arts een bewijs van maagdelijkheid kunnen afgeven. Men name met deze laatste mythe wil ik bij dezen absoluut afrekenen.

Het maagdenvlies is niet helemaal dicht. Dit is hoogst uitzonderlijk! In zo’n situatie is een medische ingreep noodzakelijk om de menstruatie te laten plaatvinden. In de literatuur valt tevens te lezen dat sommige meisjes geheel zonder maagdenvlies zijn geboren.

Daarom kan het maagdenvlies bijna nooit als bewijsmateriaal worden gebruikt om aan te tonen dat geslachtsgemeenschap heeft plaatsgevonden.

De vorm van de hymen kan reeds in het eerste levensjaar veranderen. Al na 48 uur is het voor medici niet meer mogelijk om vast te stellen dat er misbruik heeft plaatsgevonden, blijkt uit de door mij geraadpleegde literatuur alsmede interviews met (medische) deskundigen.

Het is voor mij daarom niet duidelijk waarom bepaalde leden van de rechterlijke macht in Suriname nog steeds medici verzoeken (soms zonder deugdelijke deskundigheid) om de maagdelijkheid van slachtoffers te onderzoeken bij seksuele misdrijven.

Behalve dat dit de lichamelijke integriteit van het slachtoffer nog meer schaadt, is het bewijs mogelijk ongegrond alsmede ongeschikt voor het doel waarvoor het wordt gebruikt. Deze bewering wordt enigermate bevestigd door boven aangehaalde gynaecologen.

Het is voor mij een raadsel waarom bepaalde medici überhaupt medewerking verlenen aan dergelijke verzoeken. Zowel medici, juristen (advocaten en de rechterlijke macht) als natuurwetenschappers zouden thans een duidelijk te onderscheiden modern standpunt moeten innemen.

Het is dringend noodzakelijk om duidelijke voorlichting te geven in Suriname zowel op school als in de media betreffende de seksualiteit. Wellicht wordt het idem dito hoog tijd om samen te werken met buitenlandse organisaties (medici) die adequate expertise hebben op dit gebied.

Robby Roeplall

Meer nieuws

Man ernstig gewond na aanval luipaard

GFC NIEUWS-  Een man liep ernstige verwondingen op na een felle aanval van een luipaard. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

129 Covid-testen, 4 positief

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal zijn 4 personen positief getest op Covid-19: in Paramaribo 1 en Wanica 3. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

49- jarige gewelddadige dief opgepakt

GFC NIEUWS- De 49-jarige Dharminderpersad C. is op donderdagavond 22 oktober aangehouden door de politie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Bazo- en BZV-aanvragen via Sozavo

GFC NIEUWS- De regering heeft besloten dat per 15 november alle aanvragen voor de Bazo- en BZV- verzekering bij de afdeling Basiszorg van het ministerie…

Vuilophalers in actie

GFC NIEUWS- Vuilophalers die werkzaamheden verrichten voor het ministerie van Openbare Werken (OW) zijn in actie. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Onderzoek naar cacaoproductie in Suriname

GFC NIEUWS- Tanja Tijtel en Naomi Venetiaan van het Polytechnic College Suriname hebben voor hun afstudeerproject voor het programma Hoger Laboratorium Onderwijs, samen een onderzoek…

Genti Mangroe nieuwe directeur Jeugdzaken

GFC NIEUWS- Donderdag heeft de ondertekening plaatsgevonden van het protocol van overdracht voor het Directoraat Jeugdzaken van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J)….

ICJ volgt decemberstrafproces op de voet

GFC NIEUWS- De Internationale Commissie van Juristen (ICJ) zal het 8 decemberstrafproces blijven volgen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Bazo en BZV-kaarten automatisch verlengd

GFC NIEUWS- De Onderraad Sociaalzekerheidsstelsel heeft besloten dat alle verstrekte en nog te verstrekken Bazo en BZV zorgverzekeringen met een geldigheidsduur tot 31 oktober 2020…

NDP-topper Clairy Linger heengegaan

GFC NIEUWS- NDP-topper Clairy Linger is ingeslapen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op de foto voor meer informatie….

5.192 Covid-positief getest, 5.046 genezen

GFC NIEUWS- In Suriname zijn vanaf 13 maart 5.192 personen besmet geraakt met het coronavirus. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Sanatan Dharmscholen blikken tevreden terug

GFC NIEUWS- De Sanatan Dharmscholen hebben voor het schooljaar 2019/2020 een goed slagingspercentage gerealiseerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers….

Wesley Rozenhout nieuwe directeur Grassalco

GFC NIEUWS- Directeur Linus Diko van Grassalco heeft dinsdag overgedragen aan Wesley Rozenhout. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…