Aangeboden | Rol vaders belangrijk voor balans samenleving

Wij staan aan de vooravond van de bekende Vaderdag. Een dag, geïnspireerd door Moederdag, ter ere van vaders, waarbij er ook in Suriname aandacht wordt besteed aan vaderschap, vaderlijke plichten en de rol & invloed van vaders in de samenleving.

Gezien het feit dat het gezin de plaats is waar elk mens primair liefde, geborgenheid, waarden en normen bijgebracht wordt, is daar de plaats waar het fundament wordt gelegd voor de mens als sociaal wezen in de maatschappij.

De partij voor Broederschap en Eenheid in Politiek (BEP) is zich bewust van het belang van een stabiel gezinsleven en heeft daarom in haar partijprogramma het stimuleren van stabiele gezinnen als één van de belangrijkste pijlers opgenomen, mede om balans en vooruitgang te creëren in ons land.

Van oudsher is de man (vader) het hoofd van elk gezin, wat meer een rolverdeling is in plaats van een hiërarchische verhouding. Moeders hebben evenals vaders een belangrijke rol in het gezin. Daarom is het van eminent belang om zowel vader als moeder te hebben in elk gezin. Het gemis van één van deze ‘hoekstenen’ brengt elk gezin uit balans, wat ook zijn invloed heeft in de samenleving.

De trend van éénoudergezinnen, met daar aan het hoofd overwegend moeders ervaart de BEP als een zeer zorgwekkende situatie, welke op sociaal en ook economisch gebied voelbaar is in de gemeenschap.

Elke jongen heeft, naast de moederfiguur, een vaderfiguur in zijn leven nodig, zodat die vroegtijdig kan leren hoe hij later als vader zijn vrouw en kinderen moet behandelen. Eveneens heeft elk meisje, naast de moederfiguur, een vaderfiguur in huis nodig om vroegtijdig te leren hoe zij zich later als vrouw moet opstellen tegenover haar man en kinderen. Het gemis van een vader in huis, brengt daarom een leegte in de opvoeding van de kinderen welke niet met materiële goederen ingevuld kan worden.

Met het oog op Vaderdag roept de BEP alle mannen op om hun plaats in te nemen in het gezin, hun plicht als vader te vervullen om zo balans te brengen in de gemeenschap. Het is ons niet ontgaan dat geweld in de relationele sfeer zoals marteling, bedreiging en moord zich vaak voordoen.

Tegelijkertijd doet de BEP een dringend beroep op de moeders om, in geval van conflict, de vaders toch de ruimte te bieden om een goede band op te bouwen en te behouden met hun kinderen. Want vaders hebben naast plichten ook rechten, waaronder een liefdevolle bejegening.

De BEP wenst de totale samenleving, in het bijzonder de vaders, een prettige Vaderdag toe.

Media team BEP

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

 

Foto: Anissa Thompson