fbpx

Aangeboden  |  Religieuze tolerantie in islam

Bij de inauguratie van de MASROOR MOSQUE in Virginia (USA) op 3 november 2018, richtte het hoofd van de wereldwijde Ahmadiyya Moslimgemeenschap, Hazrat Mirza Masroor Ahmad (moge de Almachtige zijn Helper zijn) de volgende woorden tot het publiek:

“In dit tijdperk weten we allemaal dat moslims en de Islam over het algemeen veel negatieve media-aandacht krijgen. Een belangrijke oorzaak van de negatieve berichtgeving is dat een kleine minderheid van zogenaamde moslims is geradicaliseerd en zich op een echt verwerpelijke manier gedroeg, terwijl ze proberen hun haatgevulde daden te rechtvaardigen in naam van de Islam. Als gevolg hiervan hebben veel niet-moslims bedenkingen en angsten over de Islam.

Steeds vaker beschouwen mensen de Islam als een bedreiging voor de samenleving en een religie die extremisme en geweld promoot. In het licht hiervan is het feit dat de lokale gemeenschap instemde met de bouw van deze moskee en het feit dat jullie ons allemaal vergezellen bij onze viering, bijzonder lovenswaardig en verplicht mij om nogmaals mijn oprechte waardering en innige dankbaarheid aan jullie uit te drukken. Ik wil je ook verzekeren dat de negatieve media-afbeelding van de Islam volledig in tegenspraak is met de realiteit van de religie.

De verachtelijke daden van bepaalde groepen of individuen die de naam van de Islam gebruiken om geweld en extremisme te rechtvaardigen, hebben niets te maken met de ware leringen van de Islam. De leringen van de Islam zijn van vrede, liefde, verzoening en broederschap. In feite is de letterlijke betekenis van het Arabische woord ‘islam’ ‘vrede’. Wanneer de naam en het fundament van een religie vrede is, is het onmogelijk voor die religie om iets te bevorderen of toe te staan ​​dat de vrede en het welzijn van de samenleving ondermijnt.

BEKIJK OOK
Overkoepelend Orgaan Bestrijding AOW-gat Surinaamse ex-Koninkrijksgenoten in gesprek met Santokhi

Integendeel, de leringen van een dergelijke religie moeten vrede bevorderen en liefde en mededogen verspreiden onder de mensheid. Zeker, dit is wat we hebben geleerd van de Heilige Qor’aan, dat is ons Heilige Boek en de meest authentieke bron van islamitische wetten en leringen. Van kist tot kaft, is de Heilige Qor’aan een boek van vrede waarin universele menselijke waarden en mensenrechten zijn vastgelegd. Haar leringen proberen de mensheid te verenigen onder het vaandel van de mensheid en garanderen de rechten van elk individu om te leven met vrijheid, gelijkheid, vrijheid en rechtvaardigheid.”

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67, tel.: 481689