Aangeboden | Ons buitenlands beleid: China als ontwikkelingspartner

Ex-minister Winston Lackin: ”Het buitenlands beleid gaat uit van een geografische realiteit,  sterk gericht op regionale integratie (Caricom,  Brazilië,  Venezuela,  Cuba e.a.). De diplomatieke posten van Suriname zullen direct te maken hebben met handel drijven,  markten opzoeken,  een soort handelspost op diplomatiek niveau.

Brazilië zal een van de grootste prioriteiten van de regering worden en Frankrijk de “nieuwe poort” naar Europa,  aldus Lackin,  DNA ,  augustus 2010. Is dit gerealiseerd ? Wat heeft het opgeleverd?

De vaste commissie van Buitenlandse Zaken van ons parlement brengt van 14 tot en met 24 september a.s. in verband met een uitwisselingsprogramma met het Chinees Nationaal Volkscongres,  een bezoek aan China. De kosten zullen volledig door China worden gedekt.

De delegatie bestaat uit vier NDP-leden (Misiekaba, Watamaleo, Remie Tamadie, Stephen Tsang), een van PL (Waidjoe),  en Chan Santokhi (VHP) . Gregory Rusland van de NPS heeft bedankt. In totaal ging het om zeven DNA-leden.

In onze dagbladen is en wordt veel kritiek geleverd over het totaal aan nodeloze,  geldverkwistende dienstreizen op staatskosten van ministers,  DNA-leden,  en overige gezagsdragers en machthebbers vanwege de “precaire situatie” in ons land.

De diplomatieke relaties met CHINA dateren vanaf 1976 en de intensivering begon in 1998 met het aantreden van president Wijdenbosch: constructie van 270 km aan verharde wegen door Dalian.

Hierna woningbouw en de overname van de algehele detailhandel door de zeer grote stroom van Chinezen tijdens het bewind van Wijdenbosch-Venetiaan-Sardjoe. Dit CHINA- beleid is gedurende de regeringstermijnen Venetiaan-Ajodhia-Sardjoe ongewijzigd en onverkort voortgezet.

Bouterse in 2011: ”De investeringen uit China zullen zorgen voor diepzeehavens,  5000 huizen,  bruggen over de Surinaamse grensrivieren,  fly-overs, superhighway Paranam en Wanica en wegen voor verbindingen met Brazilië.”

Kortom,  alle regeringen en regeringsleiders vanaf 1998 tot en met heden hebben de diplomatieke betrekkingen met China versterkt en als “noodoplossing “ aangemerkt. China heeft de rol van de kolonisator Nederland als grootste en belangrijkste partner voor de ontwikkeling van Suriname overgenomen.

CHINA is dus niet meer weg te denken als de belangrijkste ontwikkelings- en handelspartner van Suriname. Een versterkte samenwerking met China is gewenst omdat China een opkomende reus is in de wereldeconomie.

Suriname zal o.a. haar industriële en  agrarische ontwikkeling,  importvervanging van consumptiegoederen door productie en export op gang moeten brengen en daarvoor zijn buitenlandse investeringen en technologie nodig.

Een versnelde nationale,  regionale en sectorale PRODUCTIE-EXPORT ontwikkeling en diversificatie van onze nationale productie is dringend gewenst. De Surinaamse parlementaire betrokkenheid voor concretisering hiervan is een gebiedende eis.

De vertegenwoordiging door slechts drie DNA-leden van “gewicht” t.w. Andre Misiekaba (NDP),  Chan Santokhi (VHP,  ex-minister) en Gregory Rusland (NPS,  ex-minister) in China is ruim voldoende. Daarmee kan worden volstaan.

Doctor Jules Sedney: “Wij staan thans voor nieuwe uitdagingen in een veranderde wereld. De tijd van het economisch navelstaren is voorbij. Geen land is te klein om soeverein te zijn,  maar een economie kan te zwak zijn om op eigen kracht uit te stijgen boven het niveau van exporteur van grondstoffen en leverancier van migranten,  gastarbeiders en asielzoekers. Zo een land moet zich aansluiten bij economisch sterke en in technologisch opzicht geavanceerde machtsblokken.”

Leendert Doerga

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden,  de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten