Aangeboden  |  Nieuwjaarsrede president allesbehalve hoopgevend

De negende nieuwjaarsrede van president Bouterse is alles behalve hoopgevend. De nieuwjaarsrede is bovendien misleidend, want deze nieuwjaarsrede bevat bijna dezelfde voornemens en wenselijkheden die hij in de 8 voorgaande nieuwjaarsredes had uitgesproken. Van die voornemens en wenslijkheden heeft hij weinig kunnen uitvoeren.

Bouterse zegt in zijn nieuwjaarsrede dat dit jaar het voorverkiezingsjaar is en het moment dan ook is aangebroken om als regering de actieradius nog meer te verhogen. Dat wil zeggen dat de actieradius niet verhoogd zou worden als dit jaar geen voorverkiezingsjaar was. Het is nu duidelijk dat de actieradius wordt verhoogd om de verkiezingen van 2020 te winnen en NIET om het land uit de crisis te halen.

Bouterse zegt verder dat de blijvende stabiliteit van de wisselkoers vertrouwen geeft in de economie, waardoor nationale en internationale bedrijven en ondernemers genegen zijn tot investeren in ons land. Nu praat Bouterse op een manier alsof hij een geweldige job heeft gedaan.

De kunst is niet om de wisselkoers te stuwen naar 7,50 en hoger om daarna die op 7,50 stabiel te houden. De kunst is om die wisselkoers omlaag te brengen op het niveau van 2,80 om daarna die stabiel te houden op 2,80 of 3,00. Bouterse heeft vaak gezegd dat hij de koers omlaag zou brengen, maar dat is hem niet gelukt, vanwege zijn verspillende uitgavenpatroon en de vele leningen die in de consumptieve sfeer worden gebruikt en niet in de productiesector.

Is deze blijvende stabiliteit van de wisselkoers een graadmeter voor nationale en internationale investeerders en ondernemers om te investeren? Wanneer een land overspoeld wordt met drugs, wanneer de criminaliteit de mensen gevangen houdt, wanneer buitenlandse investeerders geen vertrouwen hebben in deze regering, wanneer een corruptie faciliterend beleid wordt gevoerd, zullen investeerders wegblijven. Dus Bouterse heeft lef om te zeggen dat de blijvende stabiliteit vertrouwen geeft in de economie. Er is meer nodig om vertrouwen te geven. Waar zijn die internationale investeerders die in de rij stonden om in Suriname te investeren?

De president praat niet over allerlei verhogingen die in de afgelopen 3 jaren zijn doorgevoerd, de president praat niet over tariefsaanpassingen van stroom, telefoon, water en gas. De president praat over handhaving van overheidssubsidies voor stroom, water, gas etc. om aan te geven dat de regering het meent met het volk. Niets is minder waar, het volk wordt juist uitgebuit met allerlei verhogingen.

Bouterse heeft aangekondigd dat de regering met spoed zal beginnen met het uitbaggeren van de Surinamerivier. Weer zo een misleiding van president Bouterse. Het uitbaggeren van de Surinamerivier in 2018 was één van de prioriteiten van deze regering. Dat is niet gebeurd, het is alleen bij woorden gebleven. Het is alom bekend dat deze regering constant verkeerde prioriteiten stelt. Regering-Bouterse had ook in 2012 beloofd dat uiterlijk eind februari 2013 de Surinamerivier uitgebaggerd zou worden. Daarna is meerdere keren beloofd om de Surinamerivier uit te baggeren.

De president had het ook over de gezondheidszorg. Een ieder weet wat voor ellende deze regering gecreëerd heeft in de gezondheidszorg. Iedereen weet dat de Wet Basiszorg een grote chaos is geworden. Mensen moeten heel vroeg in lange rijen staan om een Bazokaart te krijgen. Er is nog steeds tekort aan medicijnen en medische verbruiksartikelen etc.

President Bouterse zegt dat de afgelopen periode veel inspanningen zijn verricht om het decentralisatieproces te realiseren. Jaar in jaar uit wordt er gesproken over een decentralisatieproces. Als ik me niet vergis spraken de regeringen Bouterse I en II vanaf 2011 over het decentralisatieproces, maar het schijnt dat het alleen bij praten blijft, ze zijn niet bij machte het decentralisatieproces te implementeren.

In 2019 zal de regering zich blijven beijveren om de nood van de woningzoekenden verder te lenigen zegt de president. Het fenomeen woningbouw wordt weer van stal gehaald, eerst zou er 18.000 woningen gebouwd worden, daarna 13.000 en een aantal pophuizen. Ik denk dat Bouterse zelf de telling kwijt is hoeveel huizen deze regering zou bouwen. Deze regering is helemaal niet serieus.

In de visserijsector zal de bevolkingsvisserij verhoogde aandacht krijgen van de regering, zegt de president. De visserijsector heeft nu al via de media laten doorschemeren dat ze niet gerust is over de paragraaf die president Desi Bouterse in zijn nieuwjaarsrede heeft besteed aan de visserijsector.

Over de ondernemers moet de regering liever zwijgen, want jonge ondernemers zijn bij honderden over de kop gegaan. De ondernemers worden helemaal niet gestimuleerd door deze regering, er worden alleen maar plannen gemaakt om de ondernemers te ondersteunen. Al bij al, de nieuwjaarsrede van de president is alles behalve hoopgevend.

Idris Naipal

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

Overige berichten