fbpx

Aangeboden | Ied ul-Fitr

Geachte lezers,

Assalamo alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
Moge de vrede en de zegeningen van de Almachtige op u allen rusten

De maand Ramadan is ten einde en wordt opgevolgd door de islamitische maand Shawwaal. Op de eerste dag van de maand Shawwaal wordt wereldwijd het Ied ul-Fitr feest gevierd, een feest vol glorie. Het Arabisch woord Ied betekent een vreugde of blijdschap die steeds terugkeert.

Ied is voor moslims een spirituele aangelegenheid. Het is een blijdschap waarbij moslims zich mooi en sierlijk aankleden, heerlijk voedsel of lekkernijen bereiden en nuttigen, elkaar bezoeken, ontmoeten, omhelzen en begroeten.

Daarnaast bedanken ze God voor al Zijn gunsten door het verrichten van het Ied-gebed. Deze laatste is het belangrijkste: Allah verheerlijken en bedanken voor alles omdat Hij de moslims in staat heeft gesteld om een maand lang te vasten, extra offers te brengen, goede daden te verrichten, de medemens te gedenken en hun behulpzaam te zijn, vooral aan de armen, wezen, behoeftigen, zieken en reizigers.

In een overlevering zegt Hazrat Umme Atiya dat de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem) zijn volgelingen beval om op de Ied-dag voor het Ied-gebed naar de gebedsplaats te gaan. Iedere man, vrouw, kind, oudere en jongere moest voor het Ied-gebed gaan.

De Heilige Profeet (vrede zij met hem) zei eveneens dat indien een vrouw zich in haar maandelijkse periode bevond, zij dan wel naar de gebedsplaats moest gaan, doch niet moest deelnemen aan het Ied-gebed. Zij moest dan wel participeren in de smeekbede.

Verder instrueerde de profeet dat indien een vrouw geen hoofddoek mocht hebben, zij dan een bij haar vriendin moest lenen om toch te kunnen gaan voor het Ied-gebed. De Heilige Profeet (vrede zij met hem) instrueerde zijn volgelingen verder om op Ied-dag speciale aandacht te besteden aan fysieke reinheid.

BEKIJK OOK
Man met ‘geestelijke problemen’ steekt zichzelf in brand

Zelf baadde hij, poetste zijn tanden, zette wat parfum, droeg nieuwe kleding en ging dan naar de Ied-ghah, de plaats waar het Ied-gebed zou worden verricht.

Op de Ied-dag placht de Heilige Profeet ‘s morgens dadels te nuttigen alvorens hij naar het Ied-gebed ging. Hij beval zijn volgelingen ook om Allah flink te loven en te prijzen gedurende de Ied-dag door takbirs op te zeggen. Een beroep wordt gedaan op de moslims om de voormelde aspecten voor ogen te houden en de Ied ul-Fitr op de juiste wijze te vieren.

Namens de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname wordt aan de gehele Surinaamse bevolking in het algemeen, en in het bijzonder aan de moslims een gezegende Ied ul-Fitr toegewenst.

Moge Allah ons allen in staat stellen om de Ied ul-Fitr op de juiste en voortreffelijke wijze te vieren met inachtneming van de sunnah (praktijk) van de Heilige Profeet Mohammad (vrede zij met hem).

Ied mubarak!

Ahmadiyya Moslim Gemeenschap Suriname
Ephraimszegenweg 67

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!