Aangeboden | Hopkinson geen knip voor de neus waard

Reactie op het artikel van Roché R. Hopkinson: “De a-nationale houding van Santokhi”, dat op een lokale nieuwssite is gepubliceerd. Een nietszeggend en inhoudsloos artikel van Hopkinson.

Het is tekenend voor Hopkinson dat hij met zijn waardeloos en misleidend artikel de bevolking tracht te manipuleren. Het is opmerkelijk dat hij deze tactiek toepast om de VHP negatief af te schilderen.

Hopkinson moet zich serieus afvragen hoe het komt dat we in een diep dal terecht zijn gekomen en dat de overheid met veel moeite de salarissen van ambtenaren kan uitbetalen. Is dat de schuld van VHP-voorzitter Chan Santokhi? Ik vind Hopkinson hondsbrutaal dat hij het falende beleid van Bouterse in de schoenen van VHP voorzitter Chan Santokhi schuift.

Stel, dat de VHP het crisisbeheersingsplan doet toekomen aan president Bouterse. Zal hij dat plan wel kunnen uitvoeren? Nee, want de president heeft de kennis en kunde niet in huis om het crisisbeheersingsplan uit te voeren. Hij heeft 7 jaar bewezen geen ontwikkeling te kunnen brengen voor Suriname.

Bouterse heeft zijn eigen plan, en dat is behoud van zijn macht, al moet het volk creperen, dat maakt voor hem niets uit. Dus het heeft geen zin dat de VHP het crisisbeheersingsplan presenteert aan de regering.

Hopkinson schijnt een groentje en een jaknikker te zijn in de politiek. Misschien weet Hopkinson niet dat tijdens de regering Bouterse-I een heleboel schandalen op haast alle ministeries aan het licht zijn gekomen. Er is flink gesjoemeld met staatsgelden. Er is wanbeleid gevoerd en nu plukken wij de zure vruchten ervan.

Wat heeft president Bouterse met het Financieel Economisch Platform gedaan? Hij heeft de voorstellen van het FEP naast zich neergelegd en zijn eigen plan uitgevoerd. Aangedrongen was om de te nemen maatregelen te bespreken in DNA.

Er was ook gevraagd om bezuinigingen door te voeren, de effecten door te rekenen, met goede voorlichting te komen en minder-draagkrachtigen tegemoet te komen. Maar dat is niet gebeurd.

VHP voorzitter Santokhi heeft bewezen een nationalist te zijn. In 2016 heeft hij zijn vakantie opgeofferd om in het buitenland hulp te zoeken voor Suriname. Na zijn terugkeer heeft hij adviezen gegeven aan de president over de gezondheidszorg.

Minister Hoefdraad heeft het initiatief van Santokhi ook gewaardeerd, maar de regering heeft tot nu toe niets gedaan met de voorstellen van Santokhi. Hopkinson moet zijn baas vragen wat hij met de adviezen heeft gedaan. Wanneer heeft Bouterse een handreiking gedaan richting oppositie? Geef een concreet voorbeeld.

Naast het FEP-advies heeft minister Gillmore Hoefdraad de hulp van de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) geweigerd. Hoefdraad gaf aan dat hij de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) niet nodig heeft bij het herschrijven van het Stabiliteits- en Herstelplan. Je ziet het, de president heeft geen adviezen nodig, hij doet zijn eigen ding.

Is het de schuld van Santokhi dat het land afglijdt naar de afgrond? Tijdens een persconferentie, op 15 januari 2016, gaf Gillmore Hoefdraad aan dat de schuld van de verslechterde financiële situatie ligt bij zijn voorganger en andere instituten. Hopkinson, wees geen jaknikker, toon daadkracht, kom met een motie en jaag de regering weg!

Hopkinson hekelt het landbouwbeleid van de VHP in het binnenland. Het is kennelijk een doorn in het oog van Hopkinson dat de VHP kennis overdraagt aan de bewoners van het binnenland.

Bij elke stap van de VHP om naar het binnenland te gaan voelen de NDP-parlementariërs de hete adem hun nek. Hopkinson, dit is de nieuwe VHP die overal in het land activiteiten ontplooit, ook in het verre binnenland.

Het schijnt dat Hopkinson ook geïnfecteerd is met het A No Mi-virus, daarom schuift hij het falende beleid van Bouterse in de schoenen van VHP-voorzitter Chan Santokhi. Als president Bouterse niet in staat is Suriname uit het slop te halen, moet hij plaats maken voor een andere leider die wel in staat is het land uit het diepe dal te halen. We hebben goed leiderschap nodig om Suriname te redden van de ondergang.

Idris Naipal

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten