Aangeboden | Hoop voor een beter bestaan!

Met referte aan het artikel van het Bureau voor de Staatsschuld (citaat: 28 december 2017), waarbij wordt vermeld inzake de leningen van de Overheid, hierbij de navolgende kanttekeningen.

LENINGEN:

De Overheid heeft bij de Finabank NV een bedrag groot US$  24.4 miljoen geleend op 25 juli 2017 en op 9 oktober d.j. eveneens een bedrag groot US$ 12.447.500 en 3.255.000 euro. Deze leningen zijn aangegaan om de begrotingsuitgaven te kunnen dekken.

Bij DSB (De Surinaamsche Bank) op 17 november 2016 een lening van US$  30 miljoen. Dit bedrag zal volgens de regering worden besteed om de achterstallige betalingen in te lopen. Denk ook aan de leningen bij andere buitenlandse banken.

Hopelijk zal de Overheid geen verdere achterstanden/betalingen doen om de situatie nog erger te maken dan thans het geval is! De internationale norm voor begrotingstekorten is trouwens 3%. De regering dient echter disciplinair de begroting binnen de haalbare grenzen te houden.

Bij het intreden van de huidige regering, Bouterse 2, heeft zij het leenplafond verhoogd. En ook de comptabiliteitswet aangepast, waardoor het mogelijk is om onderhandse gunningen te doen. Volgens de Financiënminister G. Hoefdraad is dit plafond niet overschreden. De monetaire reserve van ongeveer 400 miljoen in 2017 is ook geleend geld.

Het aspect van de bezuinigingen moet niet uit het oog verloren gaan. Er dient trouwens gewerkt te worden aan reële en productieve gerichte projecten en het land eerlijk en oprecht te besturen. In de olie- en goudsector gaat het de goede kant op.

Laten we hopen, dat het ook die kant opgaat met de palmolie- en de suikerprojecten. Het verdient ook aanbeveling dat men goede beleidsplannen en projecten opstelt die haalbaar zullen zijn, die het volk ten goede zal komen.

Gehoopt wordt dat de regeerders afstappen van de z.g. leencultuur en zich meer zullen richten op een transparant beleid, ingrijpen in de bezuinigingen, de intensieve aanpak van de corruptie en het land productief maken! Ook dient men te focussen op de daadwerkelijke prioriteiten.

DE RESTERERENDE PERIODE!

In de resterende periode van de regering hopen wij dat dat men de nodige daadkracht zal tonen om ingrijpende maatregelen te treffen op de meeste beleidsgebieden.

Er wordt flink geleend, er is een groot tekort aan financiële middelen en de inflatie is toegenomen.

De regering rept geen woord over hoe de koopkracht enigszins behouden blijft of versterkt zal worden. Het is een vaststaand feit, ook volgens een aantal economen, dat de regering zonder de leningen vast zal lopen!

Ons land Suriname is thans verworden tot een z.g. “leenland”. Zonder discipline, investeren, hard werken, bezuinigen, zonder offers op te brengen en te ondernemen, komt geen herstel op het economische vlak en dan zal ons geliefd land blijven gaan om te lenen.

Het volk hoopt, dat de economie zich heel spoedig zal stabiliseren om verdere uitbarsting in de kwakkelende economie te voorkomen!

Roy Harpal

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten