fbpx
Aangeboden | Het strafproces-Bouterse: een pragmatische afronding

Bij Aristoteles is de rechtvaardigheid de voortdurende inspiratiebron voor het recht. De wet moet worden opgevat als de uitdrukking daarvan.

Echter, omdat de wet, door zijn algemeenheid, niet steeds over alle aspecten van een geval rekenschap kan worden afgelegd, moet rekening worden gehouden met het feit dat in een concreet geval de wet een verkeerde uitkomst kan hebben.

Om in alle concrete gevallen rechtvaardige oplossingen te bereiken is het derhalve niet uitgesloten dat correcties op de wet moeten worden aangebracht. Die correctie noemt Aristoteles de billijkheid. De billijkheid is zo’n correctie op de wet, waar deze daar haar algemeenheid tekort schiet.

Immanuel Kant onderkent de mogelijkheid dat de in beginsel rechtvaardige wetten in concrete gevallen onrechtvaardig kunnen uitwerken. Kant meent ook – net als Aristoteles – dat in die gevallen een beroep op de billijkheid kan worden gedaan om de uitkomst bij te stellen.

Het recht heeft ook een ordenende functie en moet zich niet alleen laten meeslepen door slechts het verlangen naar totale rechtvaardigheid. Het recht zal moeten aansluiten aan de maatschappelijke behoeften.

Principe zal moeten wijken voor pragmatisme. Daarbij liggen de waarden van de rechtstaat op de ene schaal van de balans en het verlangen naar totale rechtvaardigheid op de andere schaal. Hoe de balans moet uitslaan is niet slechts een kwestie van principe, maar tevens van pragmatisme.

In Suriname hebben wij een unieke situatie. Het strafproces-Bouterse is niet alleen een vraag van recht, rechtvaardigheid, genoegdoening, maar ook een MACHTSVRAAGSTUK.

Het einde van dit proces mag nimmer eindigen in politiek geweld dan wel in een geweldexplosie. De eindoplossing zit in de politiek. Bisschop Choennie: “Bij mij gaat het om de toekomst van Suriname. Onze aandacht gaat al 35 jaren naar de decembermoorden.

Het moet geen kunu worden. Ik heb steeds gewezen op de verdeeldheid en fragmentatie die er heerst onder de Surinaamse bevolking. Die verdeeldheid gaat door de hele samenleving: in kerken, in families, in vriendenkringen, in de sport, in het economisch leven, in het onderwijs, etc.

Die verdeeldheid moet geheeld worden. Het eigenbelang en partijbelang mag niet staan boven het landsbelang”, aldus de bisschop.

In een geciviliseerde samenleving kiezen geciviliseerde mensen niet alleen voor waarheid en rechtvaardigheid, maar ook voor DIALOOG, VERZOENING en VREDE.

Het Comité Christelijke Kerken (CCK) , de Interreligieuze Raad in Suriname (IRIS) , de Gemeente Sanatan Dharm, Gemeente Arya Dewaker, de moslim religieuze leiders, alle maatschappelijke groepen (bedrijfsleven, vakbonden), het parlement vertegenwoordigende het volk van Suriname en alle politieke leiders van dit land zullen zich optimaal moeten inzetten voor dialoog, verzoening en vrede.

Er moet rust komen in de samenleving en politici moeten zich niet schuldig maken aan het veroorzaken van onrust in de gemeenschap. Politici moeten stoppen met polariserende uitlatingen en met slechts streven naar machtsbehoud en genieten, profiteren van overheidsgunsten, staatsinkomsten en staatsprivileges.

Ondernemers moeten ophouden om hun onverzadigbare lust naar geld (geldwolven) middels politieke macht op het volk te botvieren. Het volk heeft reeds genoeg te lijden van de dagelijkse buitensporige prijsverhogingen van goederen en diensten en van de ondraaglijke stijging van de kosten van levensonderhoud.

Het is dringend gewenst dat de leiders van de grootste twee politieke partijen in het belang van de ontwikkeling van ons land rust, vrede en EENHEID in ons land, het pad van dialoog en verzoening kiezen en het volk hierin voorgaan.

Zij moeten hun “vredesrol” aan het volk presenteren en zich gaan verzoenen, net zoals de politieke leiders Henck Arron (NPS) en Mr. Jagernath Lachmon (VHP) dat deden aan de vooravond van de staatkundige onafhankelijkheid van dit land.

Politieke leiders, groepen, organisaties, instituten, de regering, het parlement moeten indachtig algemeen aanvaarde VREDESBEGINSELEN (United Nations Convention) die maatregelen nemen welke maatschappelijke spanningen en maatschappelijke onvrede zoveel mogelijk wegwerken.

EENHEID EN VERZOENING ZIJN ZEER BELANGRIJK VOOR DE ONTWIKKELING VAN SURINAME.

 

Leendert Doerga

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Meer nieuws

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…