fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Aangeboden  |  Het probleem, het gevolg en een oplossing

Het probleem:

Kinderen kunnen tegenwoordig nergens veilig buiten spelen. De tijd van elle en dyul spelen op straat is voorbij, fietsen is absoluut not done want levensgevaarlijk. De enkele speeltuin is op meestal autoafstand, dus als pa of ma geen tijd hebben, wordt er niet buiten gespeeld.

Het gevolg:

Kinderen hangen de hele middag en avond voor de tv, liggen op de bank met smartphone of iPad in de hand, krijgen te weinig beweging, sociale contacten verlopen steeds oppervlakkiger via moeilijk controleerbare online kanalen.

Hierdoor ontstaan gezondheidsproblemen waaronder overgewicht, slecht ontwikkelde motoriek, gedragsproblemen en haperende cognitieve ontwikkeling naast het gevaar van ongewenste online contacten.

De achterliggende gedachte:

In alle landen waar het belang van ‘het bewegende kind’ wordt onderkend, zijn er veel plekken waar kinderen veilig kunnen spelen. Soms is dat het speelveld dat je in elke Nederlandse wijk vindt, dan weer zie je het ommuurde woonerf zoals je dat in bijvoorbeeld Marokko tegenkomt, et cetera.

In Paramaribo zijn er voor zover mij bekend slechts enkele bruikbare speelplaatsen: top of mind heb ik de misdadige op het Coen Ooftplein (misdadig, want hij ligt precies tussen vier drukke wegen waardoor spelende kinderen vergiftigd worden met uitlaatgassen en fijnstof), het kleintje in de educatieve omgeving van de Paramaribo Zoo, enkele toestellen aan de Waterkant en een leuke op Baka Cul, naast het Telesurgebouw achter de trimbaan.

Er zullen vast meer zijn, alleen ken ik die niet. De Palmentuin tel ik niet mee, want daar schijnt niemand meer naar binnen te durven, en die andere misdadige – dat rare speelplekje naast de fontein op Spanhoek bij Telesur – is gelukkig opgeheven (wie zet nou speeltuintjes neer op de drukste kruispunten van de stad?).

Een mogelijke oplossing

Je kunt het aantal speelplaatsen fors opvoeren op een voor de overheid budgetneutrale manier. Bijvoorbeeld:

Ontmoeten

Op elk schoolerf komt een ontmoetingscentrum (dus niet gewoon een speelplek). Op ieder schoolerf, dus niet alleen bij basisscholen; het idee is namelijk dat ieder kind in Suriname in de eigen wijk hiervoor terecht moet kunnen.

Waarom bij scholen? Omdat je voor de uitvoering van dit idee grond nodig hebt; als je die zou moeten kopen, wordt het allemaal veel duurder.

Bij de meeste scholen is een inbreng van 10 bij 10 meter heel goed te doen.

Spelen

Het speelgedeelte van zo’n centrum bestaat uit bijvoorbeeld een speelveld met speeltoestellen (schommel, draaimolen etc.), een overdekt gedeelte waar begeleiders met een goed boek kunnen zitten en waar spelletjes gedaan kunnen worden (dammen, schaken, mens-erger-je-niet).

De school profiteert hier het meeste van, want (met name basisscholen) krijgen er een speelveld bij dat als eerste door de eigen leerlingen zal worden gebruikt.

Zaalsport

Scholen met een sportzaal zouden die eveneens beschikbaar kunnen stellen. Sportclubs (zaalsporten) zouden vrijwilligers beschikbaar kunnen stellen, die kinderen pro deo kennis laten maken met hun sport.

Daar rollen vast belangstellenden uit die veel verder willen in hun sport dan alleen maar prey prey.

Begeleiding

Scholen zouden 1 of 2 klaslokalen beschikbaar kunnen stellen waar studenten (VWO, universiteit, onderwijsopleidingen) of leerkrachten helpen met huiswerkbegeleiding, buurtbieb et cetera. Het ministerie zou kunnen inkomen met naschools schoolmaatschappelijk werk.

OOK INTERESSANT
Oudste menselijke voetafdruk ontdekt

Dit gaat in samenwerking met de schoolwachters, bij wie de sleutels voor de lokalen worden opgehaald en ingeleverd. De buurtwacht kan meewerken door af en toe zichtbaar te patrouilleren.

Lokalen zijn uitsluitend beschikbaar indien er minstens één volwassene per lokaal beschikbaar is voor toezicht, daarom is committering van ouders/volwassenen noodzakelijk.

In dit plan verenigen namelijk bewoners van de wijk zich in een groep die vrijwillig aanwezig is in het centrum, zodat er altijd toezicht van volwassenen is. Dit zou bovendien kunnen bijdragen tot meer samenhang (bridging, zie verder) in de wijk: mensen leren elkaar via de kinderen kennen, raken met elkaar in gesprek.

Financiering

In mijn optiek mag dit de overheid (nagenoeg) niets kosten. Bedrijven zijn gelukkig vaak bereid iets terug te doen voor de samenleving. Hier zou misschien een deel van de financiering gezocht kunnen worden en als het goed is, zal het niet om astronomische bedragen gaan.

Ouders, vooral zij met een eigen bedrijf of zelfstandig beroep, doen nu al vaak iets extra voor de school van hun kind. Mogelijk zouden deze ouders te bewegen zijn het centrum mogelijk te helpen maken.

Aangezien alle investeringen op de eerste plaats ten goede komen van de school, zou die de fondsenwerving moeten doen dan wel zouden de fondsen bij de scholen binnen moeten komen die hieruit de opzet coördineert. Denk voor fondsenwerving aan bedrijven, ouders, maar misschien zelfs aan een kleurkaartenactie in de wijk.

Het bezwaar

Natuurlijk zullen er ongeveer 10.000 bezwaren zijn tegen dit plan. Op al die bezwaren heb ik één tegenvraag: zullen we dan maar op de huidige voet doorgaan, zodat we straks met een lichamelijk én geestelijk ongezond volk zitten?

En dat zal ons met zijn allen veel meer – op meer manieren dan alleen maar financieel – kosten dan de duurste versie van dit idee.

Tot slot

In het beroemde essay Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community schetste Robert Putnam al in 1995, ver vóór de komst van slimme telefoons, de ongewenste gevolgen van de afname van ‘sociaal kapitaal’ (in 2000 als boek uitgegeven). 

Veel ongewenste sociale verschijnselen vloeien uit deze afname voort.

Het bovenstaande is slechts een simpele, korte schets van hoe de sociale bankrekening met bonding en bridging weer gespekt zou kunnen worden.

Ik ben mij er volledig van bewust dat, om dit netjes uit te kunnen voeren, e.e.a. verder uitgewerkt zal moeten worden.

Dit plan is niet mijn eigendom, ik doe er bij deze afstand van, dus een ieder mag het verder uitwerken, perfectioneren en ermee doen wat men wil.

Irwin Wist

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!