fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Aangeboden | Geluidshinder in Suriname

Geluidshinder en -overlast vieren al geruime tijd hoogtij in Suriname. Het is te constateren, dat men zich helemaal niet stoort aan regels en nog minder aan normen en waarden. De Hinderwet van 29 december 1929 in acht nemend, blijkt dat velen niet op de hoogte zijn van deze wet en nog minder van wat die inhoudt.

Er wordt helemaal geen rekening gehouden met het leefmilieu van de bewoners, nog minder met dienstverlenende instellingen, die met loeiende sirene en met spoed hulp moeten verlenen.

De politie heeft het anno 2018 niet gemakkelijk, zij krijgen vaker te maken met agressief gedrag van vooral dronken chauffeurs en personen die denken met hun discoauto woonwijken alsook de binnenstad te mogen storen.

De overmatige geluidsoverlast zal pas verminderen wanneer zware boetes worden opgelegd en de installaties in beslag worden genomen.

Tot ‘s avonds laat wordt er gefeest in woonwijken, waardoor het leef- en woongenot van de bewoners ernstig wordt verstoord.

In artikel 56-18 lid 1 van de Politiestrafwet is opgenomen dat degene die door middel van een toestel/apparaat, bestemd of gebruikt voor het hoorbaar maken van muziek of van de menselijke stem, hetzij in de buitenlucht of in een afgesloten ruimte, voor de omgeving hinderlijk geluid maakt, wordt gestraft met een geldboete.

De Surinaamse wetgeving is overduidelijk over geluidsoverlast; echter houdt niemand zich hieraan, zelfs de politie niet! Wat de geluidshinder in lijnbussen betreft, valt het hartstikke mee. Kort na de staatsgreep in 1980 werden door de toenmalige legerleiding drastische maatregelen getroffen en tot op heden houdt men zich hier keurig aan.

Geluidsoverlast overdag en ‘s nachts

Het is normaal, dat iedereen zich zodanig gedraagt dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden. Elk gerucht bij dag en wel tussen 7.00 uur en 22.00 uur is verboden.

Het is verboden om zich tussen 22.00 uur en 7.00 uur schuldig te maken aan nachtgerucht of nachtrumoer, waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord, bepaalt het Belgische Strafwetboek in artikel 561, lid 1.

Het Belgische GAS-reglement (GAS: gemeentelijke administratieve sanctie) bepaalt, dat tussen 22.00 uur en 7.00 uur geen rumoer meer gemaakt mag worden om de nachtrust van de bewoners te respecteren.

OOK INTERESSANT
SLM partnert met inheemse ondernemers uit Alalapadu

Ook onnodige geluidshinder overdag is niet toegestaan. Dit zelfde geldt of moet conform de wet gelden voor rumoerige Surinamers.

De Surinaamse wetgeving is overduidelijk; alleen moeten de regels worden toegepast en de burgers moeten door programma’s bewuster worden gemaakt en de disciplinaire maatregelen conform de wet moeten niet uitblijven!

Onderzoek heeft bewezen dat één op de zeven jonge kinderen gehoorschade door lawaai heeft. Uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum is tevens gebleken, dat de gehoorschade kan samenhangen met gebruik van muziekspelers.

Surinaamse Hinderwet

De Hinderwet is gepubliceerd op 27 december 1929 en bestaat uit 20 artikelen; deze wet heeft te maken met inrichtingen die schade of hinder kunnen veroorzaken. Er dienen echter wat veranderingen in de Hinderwet te worden aangebracht, waardoor de opsporing wat meer armslag krijgt bij een eventuele controle en vooral op de naleving van deze wet.

De Surinaamse Hinderwet biedt wel de nodige bescherming als er vrees bestaat voor gevaar en schade aan eigendommen, bedrijven of aan de gezondheid.

De wet is verouderd en laat niet duidelijk tot uiting komen hoe opgetreden moet worden tegen personen die zich schuldig maken aan geluidsoverlast; zij dient dan ook dringend aangepakt te worden.

In de gewijzigde en/of aangepaste wet moet de politie meer bevoegdheden krijgen teneinde drastischer en adequaat te kunnen optreden tegen de zogeheten rijdende disco’s en bromfietsers met storende uitlaatpijpen en tegen asociale autobestuurders, die tevens onnodig claxonneren (toeteren).

Ten behoeve van het leef- en woongenot van de Surinaamse gemeenschap dat al jaren geweld wordt aangedaan, moeten daadwerkelijk maatregelen worden getroffen om verdere anarchie te voorkomen en ordening te brengen!

Roy Harpal

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!

 

Foto: balonja