fbpx

Aangeboden | Geen enkel land kan permanent boven zijn stand leven

Vele landen hebben hun situatie verergerd door het uitstellen van de noodzakelijke economische correctie. Venezuela, Griekenland en Suriname zijn schoolvoorbeelden. Vele van deze landen hadden gedacht dat zij in staat zouden zijn aanpassingsmaatregelen tot stand te brengen middels externe financiering w.o. donaties en geldleningen.

Indien een regering niet langer zijn toevlucht kan nemen tot het hulpmiddel van GELDLENINGEN in het buitenland teneinde de aanpassing UIT TE STELLEN, wat gebeurt er dan indien zij weigert CORRIGERENDE economische actie te ondernemen?

Dan komt zij terecht in een spiraal van ernstige importbeperkingen, hoge inflatie, hoge valutakoersen, schaarste aan eerste levensbehoeften en zwarte markt oprijzen. Kortom er moeten politieke keuzen gemaakt worden.

De Vereniging van Economisten Suriname (VES) heeft onlangs in een open brief een klemmend beroep op het parlement gedaan om drastisch te snijden in de uitgaven op de ontwerpbegrotingen. Gezien de huidige financieel-economische situatie zijn de begrote uitgaven van SRD 8,5 miljard buitenproportioneel.

Een begrotingstekort van meer dan SRD 5 miljard in een tijd van economische crisis, waarvan het tekort alleen kan worden gedekt door nieuwe leningen, is buitensporig en disproportioneel”, waarschuwt de VES.

Slecht beleid, wanbeleid, grove staatscorruptie, graaicultuur, geen openbaarheid van bestuur met ingebouwde checks & balances, het volproppen van het overheidsapparaat met laaggeschoolde partijloyalisten, familie, vrienden, een parlement waar de volksvertegenwoordigers ALTIJD verlengstukken zijn van de coalitie en zittende regering en waar er straffeloosheid heerst van, voor witteboordencriminaliteit en grove staatscorruptie zijn in alle landen ALTIJD de oorzaken van onzekerheid, instabiliteit, ontevredenheid, burgerlijke ongehoorzaamheid, armoede en chaos.

Vele politieke leiders zijn bang om de broodnodige correcties aan te brengen en hard op te treden. Bang voor stemmenverlies, uiteenvallen van de regeringscoalitie en vrees voor eigen politieke carrière en NIET om het welzijn van land en volk.

Politieke leiders die POPULAIR willen zijn, voeren een slap beleid of geen beleid, terwijl het volk hunkert naar rechtvaardig en DAADKRACHTIG BELEID.

Vanaf de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname in 1975  tot heden heeft geen enkele regering een beleid gevoerd om de binnenlandse consumptie te beperken, de binnenlandse besparingen op te voeren en de EXPORTEN uit te breiden middels diversificatie van de economie.

Landbouw, veeteelt, visserij , bosbouw en toerisme zijn sectoren die vanaf 1975 grovelijk verwaarloosd zijn. Agrarische productie, agrarische industrie (voedselproductie, voedselverwerking, voedselzekerheid en voedselveiligheid) , vleesproductie, melkproductie zijn door opeenvolgende regeringen in de koelkast gestopt. Zelf een keuringslaboratorium ontbreekt!

Onze importeurs die zeer stevige, zeer sterke, zeer lange en machtige armen hebben naar onze politieke leiders en hun politieke bestuursorganisaties, hebben zich schatrijk gemaakt met importhandel.

Suriname heeft dringend goede, integere POLITIEKE LEIDERS nodig met kennis, kunde en visie die in staat zijn planmatige leiding van de economie op te starten, en in staat zijn goede, rechtvaardige, duurzame economische politiek te voeren.

Het geven van overheidsleiding aan het economisch proces (productie- en exportbevordering, importvervanging middels goed, integer privaat ondernemerschap) tot welzijn van de algehele natie.

Keer op keer hebben opeenvolgende regeringen beloften gedaan en verwachtingen gewekt, die niet waargemaakt konden worden. Lees alle regeringsverklaringen vanaf 1975 tot en met heden.

Onze regeringen en politieke leiders zijn kampioen in valse beloften en uitdelen: uitdelen van goed betaalde overheidsjobs, uitdelen van staatsdomeingronden, uitdelen van volkswoningen, uitdelen van voedselpakketten, organiseren van feesten (bigisma dey), diensttelefoons, dienstvoertuigen en riante vorstelijke dubbele staatssalarissen en staatspensioen aan partijloyalisten die met staatsmacht zijn “omkleed” en “gezegend”.

Ook onze ‘volksvertegenwoordigers” (1000 stuks, waarvan het grootste deel laaggeschoold) mogen aan het staatsdiner, de staatsvleespotten aanzitten en hun deel maandelijks ontvangen, omdat het grootste deel toch altijd verlengstukken zijn van alle zittende regeringen.

“Overlopers”, “verraders”, politieke avonturiers, politieke zwervers en politieke hoeren worden extra beloond met eerste kwaliteit staatsdiner, compleet met zeer hoge, zeer goed betaalde staatsfuncties en waardevolle staatsdomeingronden.

Wij leven vanaf 1975 tot en met heden in een GRAAISAMENLEVING met politieke leiders die behept zijn met sinterklaas- en kerstmangedrag. De melkkoe Suriname is door dit gedrag en politiekvoering reeds uitgemolken.

Suriname leeft nu van buitenlandse leningen. Griekenland en Venezuela zijn ons voor. Ook Suriname staat in de rij en wacht in alle rust, vrede en volle hoop op de “MESSIAS”.

 

Leendert Doerga

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten