fbpx
Aangeboden | Evenwichtige groei: de Surinaamse industrie en landbouw

In de meeste ontwikkelde landen gingen de verbeteringen en investeringen in de industrie en landbouw hand in hand. Deze landen trachten een evenwichtige groei te verwezenlijken, waarbij industrie en landbouw naast elkaar tot ontwikkeling komen.

In Suriname hebben opeenvolgende regeringen de prioriteit gegeven aan ontwikkeling van de (grondstoffen-)industrie. Suriname is sinds jaren grondstoffenleverancier en moet uit de opbrengst van de verkoop van deze grondstoffen haar peperdure import van consumptieve goederen betalen.

De landbouwproduktie en het realiseren van een eigen verwerkende produktie-economie o.a. voor importvervanging en export van o.a. agrarische producten is nooit krachtig en duurzaam ter hand genomen.

Een arm land zal steeds hogere prijzen voor de door haar te IMPORTEREN goederen moeten gaan betalen. Het is dus veel beter om binnen het land een sterke industriële sector te bouwen, waarbij landbouw en industrie in het ontwikkelingsproces als elkander AANVULLENDE factoren optreden.

Suriname beschikt in zeer beperkte mate over geldmiddelen die voor de bevordering van investeringen en groei aangewend kunnen worden. Onder zulke omstandigheden kan het onmogelijk alles tegelijk aanpakken. Het zal zich moeten beperken tot die gebieden van de economie welke de beste kansen voor ontwikkeling hebben.

De landbouw heeft vis a’ vis de industrie een absoluut voordeel in die zin dat kleine hoeveelheden (schaars) kapitaal, in de landbouw geïnvesteerd, vaak een veel grotere opbrengst opleveren in vergelijking met een overeenkomstige in de meer kapitaal-intensieve industriële sector.

Van alle economische revoluties die momenteel in de onderontwikkelde, overbevolkte delen van de wereld plaatsvinden, zijn die welke zich voordoen in India en het vasteland van China, wel de meest belangrijke.

India en China herbergen ongeveer een derde van de wereldbevolking. India met 1.4 miljard inwoners en China met 1.5 miljard inwoners. Beide landen hebben in de door welvaart gekenmerkte 20e eeuw ongekende armoede beleefd. Beide zijn zich bewust geworden van de noodzaak tot economische ontwikkeling te komen en zij zijn om dit te bereiken overgegaan tot een SYSTEEM van geplande en geleide economie.

In India wordt de economische planning geleid door een op democratische wijze gekozen regering, waarbij zowel de overheid als particuliere instellingen (ondernemers) activiteit ontwikkelen. In China heeft een autoritaire staat (communistische staat) getracht elk klein onderdeel van de economie binnen zijn invloedssfeer te brengen.

Het is een boeiende bezigheid om na te gaan hoe men in deze landen handelt om de verlangde MODERNE GROEI op gang te brengen.

Leendert Doerga

Meer nieuws

Nickerie krijgt ambulanceboot

GFC NIEUWS- Het district Nickerie heeft gisteren een splinternieuwe ambulanceboot in ontvangst genomen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

Scholentour 2020 van start op Mulo Latour

GFC NIEUWS- Het jaarlijks bezoek van de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur Marie Levens naar scholen op de eerste schooldag vindt vandaag opnieuw plaats….

125 jaar PCS, een kort overzicht

GFC NIEUWS- De basis voor het Psychiatrisch Centrum Suriname (PCS) werd gelegd in een verordening van 13 november 1891, waarin door gouverneur T.A.J. Asch van…

Agrarisch Krediet Fonds wordt weer opgezet

GFC NIEUWS- Het Agrarisch Krediet Fonds (AKF) zal weer worden opgezet en voorzien van middelen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

OM dertien waarnemend substituut-officieren rijker

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft dertien waarnemend Substituut-Officieren van Justitie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

14 nieuwe coronabesmettingen, 12 genezen

GFC NIEUWS- 14 personen zijn het afgelopen etmaal positief getest op Covid-19. Daarnaast zijn 12 coronapatiënten genezen verklaard. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Ingezonden| Ons onderwijssysteem

GFC NIEUWS- In de afgelopen periode zijn gelukkig veel Surinamers zich (gelukkig ook) kritischer gaan opstellen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

FSA wil ook vertegenwoordiger in SER

GFC NIEUWS- De Federatie van Surinaamse Agrariërs wil ook een vertegenwoordiger in de Sociaal Economische Raad (SER). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

EBS-kassa’s van 1 – 4 oktober gesloten

GFC NIEUWS- De incassokantoren en kassaloketten van externe dienstverleners van de Energiebedrijven Suriname (EBS) zullen van donderdag 1 oktober tot en met zondag 4 oktober…

Transformatie Nationaal Leger op komst

GFC NIEUWS- “Ons leger zal een transformatie ondergaan, waar ook dit jaar, de eerste stappen in zullen worden gezet.” Impotent of minder potent? Maak online…

Onderwijs wordt hervormd

GFC NIEUWS- De regering heeft ervoor gekozen het onderwijs in het dienstjaar 2021 te hervormen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Subsidie aan EBS wordt gefaseerd afgebouwd

GFC NIEUWS- De subsidie aan de Energiebedrijven Suriname (EBS) zal gefaseerd worden afgebouwd. Dit als deel van de bezuinigingsmaatregelen van de regering. Impotent of minder…

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….