fbpx
Aangeboden | De wetten, zeden en gewoonten van een natie

Solon van Athene (600 v. Chr.), een beroemde politicus in de Griekse stad Athene, werd uitverkoren om als WETGEVER van zijn stad werkzaam te zijn. Solon was de enige wetgever en had ook het alleenrecht om wetten te maken en deze te doen wijzigen.

Zijn Solonische Codex vormde een afgerond geheel, dat alle facetten van het bestuur (bestuurlijke organen) en sociale leven reguleerde. Solon heeft zijn medeburgers o. a. opportunisme willen afleren door verplicht te stellen dat in een situatie van politieke onrust elke burger verplicht is om de partij te kiezen die men het RECHTVAARDIGSTE achtte.

Solon kreeg van Plutarchus de vraag voorgelegd of de WETTEN die hij de Atheners had gegeven, ook de beste waren. Zijn antwoord was:” ik heb ze de beste gegeven van de wetten die ze konden verdragen…”

Wanneer bij een volk goede zeden, zuiverheid van zeden heersen, worden de wetten eenvoudig. Wetten worden vastgelegd, zeden worden ingegeven. De zeden horen meer bij de algemene geest.

De Romeinse wetgeving was gebaseerd op de zeden van de Romeinen: soberheid, eenvoud en bescheidenheid. De Romeinen verhielpen met hun wetten iets van de nadelen van de meest duurzame heerschappij ter wereld: de heerschappij van de deugd.

De Chinese wetgevers (oudheid) streefden enkele doeleinden na o.a. ze wilden dat het volk onderdanig en rustig was, met beschaafde omgangsvormen, innerlijke beschaving, maar ook IJVERIG en BEDREVEN.

George Anson schrijft in zijn boek ”Voyage Round the World in the Years MDCCXL, I, II, III, IV” dat de Chinezen het sluwste volk ter wereld zijn met een bedrevenheid in de handel en nijverheid. Zij zijn net als de Britten, de Hollanders een handelsnatie: geestesgesteldheid en volkskarakters.

De mens ondergaat de invloed van allerlei factoren: het klimaat, de geografische ligging, de godsdienst, de WETTEN, de door het BESTUUR gehanteerde en vastgestelde regels, de voorbeelden uit het verleden, de zeden, de gewoonten.
Dit alles mondt uit in een algemene geest: de gestesgesteldheid van elk volk.

Twee wereldoorlogen hebben West–Europa en het aanschijn onzer wereld grondig veranderd. Het heeft de Europeanen gedwongen om voor hun veiligheid, welvaart en welzijn samenwerkingsverbanden aan te gaan: de Europese Unie werd geboren, een supranationale organisatie.

Engeland, een eiland met eilandbewoners leefde in afzondering. In de 15e eeuw werd het de makelaar van de wereld. De afzondering werd OMGEBOUWD in een commercieel internationalisme.

Om te kunnen overleven dwong het zichzelf in de ruilhandel (Mercantilisme), d.w.z. in betrekkingen met landen over de gehele wereld, een bestaan te zoeken. Engeland bouwde de grootste handelsvloot van de wereld en was hiermee in alle continenten met ruilhandel aanwezig, net als de huidige Chinezen. Men zal moeten erkennen dat de Engelsman, de Hollander en de Chinezen een zekere intelligentie toebehoort om er groots en ”deftig” op te gaan.

Tenslotte: de DYNAMIEKE AMERIKAAN. De Verenigde Staten van Amerika is de smeltkroes der rassen, van alle rassen van Europa, die daar tot een type zijn samengesmolten: de ware AMERIKAAN. Een volkomen nieuw mensentype die met hun inspanning, pioniersgeest, intelligentie en werklust de USA tot een wereldmacht hebben gemaakt. Het gehele Amerikaanse volk is praktisch van IMMIGRATIE afkomstig en zij hebben een zeer MODERNE STAAT met zeer MODERNE WETGEVING voor de toekomstige generaties gevestigd en nagelaten.

In 1776 verklaarden 13 Britse koloniën op de noordkust van Amerika zich onafhankelijk van de Britse Kroon. De GRONDWET van 1787 maakt van de VS een federale staat.
De scheiding der machten wordt strikt doorgevoerd (Trias Politica-leer). De wetgevende macht komt in handen van het Congres en de Senaat. Het hoofd van de uitvoerende macht is de president van de USA en wordt rechtstreeks verkozen.

Alleen door een bijzondere procedure van ”IMPEACHMENT” kan de president worden afgezet, bijvoorbeeld omdat hij strafrechtelijke feiten heeft gepleegd. De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is gegarandeerd en de hoogste federale rechtbank is het “SUPREME COURT”. Sinds de zaak Marbury versus Madison (1803) wordt aanvaard dat de rechterlijke macht het recht heeft WETTEN te toetsen aan hun grondwettelijkheid.

Doctor Jules Sedney: “een volk dat in angst en onzekerheid leeft kan nu eenmaal niet presteren, en leiders die – terecht of ten onrechte – gestigmatiseerd zijn kunnen niet inspireren…”

Leendert Doerga

Meer nieuws

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…

Hernieuwde Zwartenhovenbrugstraat opgeleverd

GFC NIEUWS- Maandag vond de oplevering plaats van het project: “Het vernieuwen van de riolering van de Zwartenhovenbrugstraat”. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

President Santokhi installeert Staatsraad

GFC NIEUWS- De nieuwe Staatsraad met als zittingsperiode 2020 tot 2025 is een feit. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Gefaseerde herstart PLO-bussen vanaf 21 september

GFC NIEUWS- Vanaf maandag 21 september zullen de lijnbussen aangesloten bij de Particuliere, Lijnbushouders Organisatie (PLO) gefaseerd rijden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…

Nieuw ABOP-Nederland bestuur aan de slag

GFC NIEUWS- De afdeling van de politieke partij ABOP in Nederland is zondag tijdens een vergadering officieel versterkt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik…