fbpx

Aangeboden | De Wakaypompen moeten op tijd gedraaid worden

Op donderdag 14 december 2017 is de minister van Regionale Ontwikkeling ingegaan op een aantal vragen welke door parlementariërs gesteld zijn. Op de minister is er een beroep gedaan om de Wakaypompen op tijd te laten draaien, waardoor de rijstboeren van Nickerie ook op tijd kunnen inzaaien.

Wil je de Wakaypompen op tijd draaien dan moet het ministerie van Regionale Ontwikkeling ervoor zorgen dat de financiële middelen op tijd overgemaakt worden. Volgens minister S. Algoe van LVV wordt er op dit ogenblik per seizoen meer dan 30.000 ha ingezaaid.

Het ministerie van LVV is wel op de hoogte dat alleen het district Nickerie aan natte rijstbouw doet. De andere kustdistricten – Commewijne, Suriname (Wanica), Saramacca, Para, en Coronie – zijn voor een groot deel opgehouden rijst te verbouwen.

In 2010 had de voorzitter van de NDP, de heer D. Bouterse, in het openbaar aangekondigd dat Suriname de agrarische schuur van het Caribische gebied gaat worden. Deze historische uitspraak had meneer Bouterse enkele dagen voor 25 mei 2010 op een NDP-massameeting in Nickerie (op de hoek van de Emma- en de Gouverneurstraat) gedaan.

Na 7,5 jaar (mei 2010 – december 2017) hebben de agrariërs in Suriname (in het bijzonder de rijstboeren van Nickerie) niet veel gemerkt van de NDP-regering (regering Bouterse/Ameerali en regering Bouterse/Adhin).

In plaats van dat het Ministerie van LVV meer middelen beschikbaar stelt aan de agrariërs, wordt op dit ministerie zwaar bezuinigd. Minister Algoe van LVV heeft nauwelijks ruimte om beleid te ontwikkelen en nog minder ruimte om beleid te voeren. A moni no deh. In het Hindostaans zegt men: sab paisá don hoi ge.

Minister Dikan moet zijn werk goed doen

Dank de live-uitzending van de parlementaire debatten heb ik de minister van Regionale Ontwikkeling in de huiskamer gevolgd. De minister zei op een gegeven ogenblik dat er miljoenen SRD worden uitgegeven aan diesel om de Wakaypompen draaiende te houden.

Zoals de bewindsman dit naar voren gebracht heeft, lijkt het meer op een gunst welke hij de rijstboeren doet. Terecht heeft de parlementariër drs. D. Sharman in een nutshell voor de minister uitgerekend wat de overheid per jaar aan government take verdient bij een inzaai van 30.000 ha per seizoen.

De minister is niet ingegaan op de opmerking van Sharman. Begrijpelijk, de minister van Regionale Ontwikkeling heeft geen kaas gegeten van de rijstbouw. Hij doet ook geen moeite om deze sector te begrijpen.

Verdiensten aan government take bij een inzaai van 60.000 ha per jaar

Bij een productie van 1 ha gebruikt de rijstsector 165 liter diesel. Elke leerling van de zesde klas kan nu berekenen hoeveel liter diesel de rijstbouw consumeert bij een inzaai van 60.000 ha per jaar (2 x 30.000 ha per seizoen).

De overheid krijgt dus aan government take op jaarbasis 60.000 x 165 liter diesel x SRD 2,50 = SRD 24.250.000 (meer dan 24 miljoen SRD).

Minister Dikan, u moet ervoor zorgen (want de waterschappen ressorteren bij het Ministerie van Regionale Ontwikkeling) dat de middelen op tijd overmaakt worden om diesel te kopen.

Minister Dikan, uw regering (Bouterse/Adhin) verdient op jaarbasis aan government take ongeveer SRD 24.000.000 uit de rijstsector. U kunt gemakkelijk enkele miljoenen SRD uit deze 24 miljoen SRD uittrekken om de Wakaypompen op tijd te laten draaien.

OOK INTERESSANT
EU ondersteunt democratie en rechtstaat in Suriname

De opmerkingen van de “ President van Nickerie “ over Wakaypompen of diesel raken kant noch wal. Deze “President van Nickerie“ heeft nooit een korrel rijst verbouwd, maar heeft flink gereisd (buitenlandse reizen) op kosten van rijstmagnaat Imro Manglie.

Het belang van de rijstbouw

Ik ben erg blij dat de minister van Regionale Ontwikkeling in enkele gebieden in het binnenland van Suriname bezig is met de ”droge rijstbouw”. Een heel goede zaak.

De bewoners van Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini moeten in hun eigen omgeving rijst kunnen kopen. Wij moeten deze broeders van het binnenland stimuleren meer rijst te verbouwen.

Een zak rijst van 25 kg kost in het kustgebied ongeveer SRD 90,00. In het binnenland kost deze rijst ongeveer SRD 180,00.

De transportkosten zijn enorm gestegen dank zij het verkwistende beleid van regering Bouterse/Ameerali en van regering Bouterse/Adhin). Het Surinaamse geld is ontwaard van SRD 2,80 voor een Amerikaanse dollar naar SRD 7,50 voor een Amerikaanse dollar. Unu kom poti, unu moni no abi warti moro.

Vanaf 2010 tot heden heeft een SRD een waarde van SRD 0,37 cent. Elke SRD 100,00 heeft nu een waarde van SRD 37,00. Elke SRD 1000,00 heeft nu een waarde van SRD 370,00. Meneer Dubai, U moet niet meer op het podium dansen als politicus/voorganger. U geeft ons schande.

Goed beleid kan voor autarkie zorgen

In de districten Marowijne (18.294 inwoners), Brokopondo (15.909 inwoners) en Sipaliwini (37.065 inwoners) woonden er in 2012 ongeveer 71.268 inwoners. Het grootste deel van de bevolking consumeert rijst welke in het kustgebied geproduceerd wordt. Een klein deel van de bevolking was autarkisch (zelfvoorzienend).

Als ik de ministers van LVV en RO mag geloven dan zal het binnenland binnen enkele jaren wat hun rijstconsumptie betreft zelfvoorzienend worden. Dit is beleid; dit is visie; dit is vooruitzien, maar met een blah blah, dansend verhaal van Dubai gaan wij geen stap voorwaarts.

Volgens de minister van LVV bedraagt de productie van “droge rijst” op dit ogenblik 3.000 kg padie per ha. De jaarconsumptie van rijst in de districten Marowijne, Brokopondo en Sipaliwini bedraagt ongeveer 71.268 x 60 kg rijst = 4.276.080 kg rijst = 4.276 ton rijst (uitgaande van 60 kg rijst per jaar, per inwoner). Bij een jaarconsumptie van 50 kg wordt het ongeveer = 3.563 ton rijst voor deze drie districten.

Op minister Dikan van RO wil ik een beroep doen zich te verdiepen in de rijstsector. Minister Dikan kan in contact treden met de auteur Hardeo Ramadhin (tel. no.: 431821). U krijgt een boek cadeau met als titel: “De historische ontwikkeling van de rijstbouw” welke in 2014 op de markt is gebracht door de auteur Hardeo Ramadhin.

U moet niet in het parlement zeggen dat U geen verstand heeft van de rijstbouw, terwijl de waterschappen onder Uw paraplu ressorteren.

Hardeo Ramadhin

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.