fbpx
Aangeboden | De rechtspraak in Suriname

De Nederlandse rechtspraak behoort tot de wereldtop! Dat blijkt uit de WJP Rule of Law Index 2016, die de kwaliteit van de rechtspraak in 113 landen vergelijkt. In die lijst staat Nederland op plaats vijf.

Als het over de toegang tot de rechter gaat en de vraag in hoeverre de rechtspraak vrij is van discriminatie, corruptie en politieke invloed staat Nederland op de eerste plaats.

Suriname staat op de 59-ste plaats en Venezuela op de laatste de 113-de. Het is goed dat Suriname de Nederlandse jurisprudentie volgt en de wetgeving voor een groot deel volgens het concordantiebeginsel van Nederland heeft overgenomen.

In onze rechtspraak kunnen nog veel zaken verbeterd worden. Met name de bemoeienis van de politiek is zeer storend omdat bij de scheiding der machten geen enkele macht hiërarchisch boven de andere staat.

Elke macht heeft zijn eigen bevoegdheden en zelfstandigheid door ingebouwde controlemechanismen voor zichzelf, de burger alsmede de samenleving.

Media

Lange tijd heeft een medium in ons land een vreemdeling een podium verschaft om allerlei onzin te verkondigen in het kader van de gruwelijke Decembermoorden in 1982 en de Binnenlandse Oorlog in 1986.

Gelukkig is deze wreedaard gestopt met zijn column. Zelfs onze rechtspraak werd op de korrel genomen. Bovendien was er veel onrust in de samenleving. Samen met de zeer omstreden minister van Justitie en Politie (die inmiddels in haar Prado rijdt) werd conform artikel 148 van de Grondwet gesteld dat de staatsveiligheid in gevaar zou zijn.

Wellicht hierdoor bepaalde de Krijgsraad die tevens uit drie dappere vrouwen bestaat dat de behandeling van de zaak wordt uitgesteld naar 30 november 2016. Dan zal blijken dat de staatsveiligheid nooit in gevaar is geweest!

Bijna alle mediahuizen in Suriname zijn “gepolitiseerd” waardoor de vrijheid van meningsuiting behoorlijk wordt beperkt. In de World Press Freedom Index staat Nederland op 2 en Suriname op de 22-ste plaats van de 180 onderzochte landen in 2016. Het is te hopen dat ons land deze rangschikking in 2017 wederom verkrijgt.

Sommige scribenten verkiezen het om hun ingezonden stukken in te leveren bij de bekende en grotere bureaus. De vraag is of zij de democratie daarmee altijd een dienst bewijzen. Soms worden bepaalde pennenvruchten zelfs in diverse nieuwsmedia gepubliceerd. Wat beoogt men daarmee? Ik vermoed dat het bij sommige lieden meer om eerzucht, publiciteit en of roem gaat dan de kwaliteit alsmede de persoonlijke integriteit.

De rechtspraak

Als goede middenmoter mag de rechtspraak in Suriname niet direct als heel hoog gekwalificeerd worden. Toch mogen wij bijzonder trots zijn op onze rechters als we in ogenschouw nemen onder welke erbarmelijke omstandigheden zij hun werk moeten doen waarbij de bemoeienis van de politiek als zeer hinderlijk wordt ervaren.

Door de keuzes die de kiezers hebben gemaakt, moeten wij het nu doen met de leiders die gekozen zijn. De enige mogelijkheid is om buitenlandse interventie en hulp te vragen als de rechtspraak te vaak en teveel wordt gehinderd door politieke- en persoonlijke belangen. Dan kunnen de rechters geen neutraal oordeel meer vellen!

Het Openbaar Ministerie (OM) dat deel uitmaakt van de rechterlijke macht zal zich veel kritischer moeten bewegen. Eigenlijk hebben zij een bepaalde voorhoederol bij het onderzoek naar de strafmaat bij een gepleegd strafbaar feit in het strafprocesrecht.

Van deze verantwoordelijkheid moet het OM zich terdege bewust zijn en niet weglopen voor haar verantwoordelijkheid.

Dat de staatsveiligheid in het geding is (geweest) conform art. 148 van de Grondwet is een uitvinding van de verdachten bij het strafproces van de Decembermoorden.

Het OM kan onmogelijk hierin meegaan, wil het niet (inter-)nationaal voor schut staan. Samen met de Krijgsraad moet het proces van de Decembermoorden vlot gevoerd worden zodat er vonnissen worden geveld.

Dat zal de rechtspraak op alle gebieden evenzo een boost geven. Niet alleen het strafrecht! Nu worden er weer allerlei mensen uit Zuid-Afrika gehaald om onze rechters (politiek) te beïnvloeden in de strafzaak zoals hiervoor geschetst.

Ik ben er zeker van dat onze rechters boven partijen kunnen staan en de juiste neutrale oordelen zullen vellen. Daarvoor hebben ze niet afgedwaalde nabestaanden nodig die zich heel diep moeten schamen in ieder geval tegenover de eigen familieleden. Welk respect hebben zij voor de rechtstaat en de rechters?

 

Robby Roeplall

Pedagoog/psycholoog

Meer nieuws

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Iran straft vier dieven met vingeramputatie

GFC NIEUWS- Vier vingers van vier veroordeelde dieven in Iran zullen binnenkort worden afgezaagd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

350 laaggeprijsde overheidswoningen in gevaar

GFC NIEUWS- Een woningbouwproject met als doel het opzetten van 350 laaggeprijsde huizen, verkeert in gevaar. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Crimineel duo aangehouden en opgesloten

GFC NIEUWS- Leden van Recherche Regio Paramaribo hebben in samenwerking met het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP) de voortvluchtige verdachte Anan M. opgespoord en aangehouden….

Geen Covid-19-persconferentie deze week

GFC NIEUWS- Het ministerie van Volksgezondheid heeft deze week geen Covid-19-persconferentie gehouden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….