fbpx

Aangeboden | De perikelen rond de Sanatan Dharm uit een andere invalshoek!

Met referte aan de artikelen in Starnieuws, namelijk: ”Sanatan Dharm waarschuwt voor politieke coup” (8 december 2017). Hierbij stellen de priesterraad en andere afdelingen dat iedereen een eigen politieke kleur mag hebben. De huidige voorzitter is echter niet vóór en ook niet tegen de politiek, maar wel tegen inmenging.

En aan het artikel d.d. 12 dec. 2017: ”Coup binnen de Sanatan Dharm Maha Sabha”.

Voorts wordt gesuggereerd, dat er ongeveer 100.000 hindoes stemgerechtigd zijn; dan wordt dezerzijds gesteld, dat niet alle hindoes hun stemmen uitbrengen op politieke partijen die op het hindoeïsme zijn gestoeld. De Sanatan Dharm als een religieuze organisatie kan en mag niet aan politieke partijen zijn gekoppeld. Geloofsovertuiging en politiek dient men gescheiden te houden.

De PSV (Progressieve Surinaamse Volkspartij) was één der grootste partijen, die gestoeld was op het katholicisme (oprichter Pater Weidman),  maar het gros van de katholieken stemde niet op deze partij. Tenslotte is zij opgehouden te bestaan en is opgegaan in DRS (Duurzaam Rechtvaardig Suriname) o.l.v. Clifford Marica.

Jong bloed moet kunnen doorstromen binnen welke organisatie dan ook, hetgeen niet gemakkelijk gebeurt. Deze poging is eerder gewaagd door prominenten binnen de Sanatan Dharm en uit de gemeenschap, die een tegenkandidatenlijst indienden onder aanvoering van dhr. Narsingh (ex-directeur van de Landbouwbank).  

Enkele kandidaten waren o.a. Mr. Geeta Gangaram Panday, Ir. Richard Kalloe,, Mr. H. Matawlie etc. Door het plegen van verraad door Mr. R. Randjietsingh (VHP) werden zij weggestemd!

Als politiek zich met geloof inlaat, dan is het hek van de dam. Geloof moeten wij nimmer inmengen met politiek en ook niet met familieaangelegenheden.

OOK INTERESSANT
Surinaamse Moslim Associatie vraagt tastbaar beleid

Binnen de VHP heeft de toenmalige voorzitter degelijk rekening gehouden met deze factoren; zowel bij de hindoe- alsook bij de islamgemeenschap. De Sanaties hebben nooit moeite ermee gehad dat opeenvolgende voorzitters van de VHP uit de Arische geleden afkomstig waren/zijn.

Wat de laatste ontwikkelingen zich binnen de Sanatan Dharm voordoen, wordt er veel gespeculeerd.

Er doen geruchten de ronde, dat de regerende partijen de scepter willen zwaaien binnen deze organisatie. Nooit eerder is deze kwestie op het politiek vlak aangekaart, terwijl er kritiek is geweest op de huidige voorzitter, Dr. Nannan Panday.

Hij is actief geweest in de politiek, was ondervoorzitter van de VHP en zat twee keren als minister namens zijn partij de VHP. Toen hij minister was van Onderwijs & Volksontwikkeling werd hij beschuldigd van malversaties en fraude. Ondanks al deze aantijgingingen is onze veteraan (ongeveer 89 jaar oud) tóch voorzitter gebleven van één der grootste religieuze organisaties in Suriname.

Tenslotte zij gesteld, dat we elke verjonging met leidinggevende en managementcapaciteiten in welke organisatie dan ook, zonder meer moeten toejuichen en ondersteunen!

Roy Harpal

 

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.