fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

Aangeboden | De huidige situatie en de toekomst!

Het valt ernstig te betreuren, dat beloftes gedaan tijdens de verkiezingen van 2015 niet worden nageleefd. Transparantie is totaal zoek; de regering praat hierover, maar als het erop aankomt om helderheid van zaken te geven, blijkt die te ontbreken of men verschijnt niet in DNA om duidelijkheid in bepaalde zaken te geven.

De regering Bouterse/Adhin wordt thans gekenmerkt door instabiele koersen, waardoor diensten en eerste levensbehoeften, alsook medische zorg onbetaalbaar worden, rekeningen van toppers, die steeds toenemen.

Voorts verhogingen van de nutsvoorzieningen (licht- en watertarieven), de toenemende criminaliteit, waarbij Justitie nog geen passende antwoorden heeft.

De vele leningen. De corruptie waarbij niemand zich aan de regels houdt. Het onderhoud van wegen, ’s landsgebouwen, stakingen aan de lopende band, want zonder acties wordt niet overgegaan tot betaling van bewezen diensten (OBS, PL, achterstand in betalingen van o.a. ziekenhuizen, bedrijven, aannemers e.a.).

De hedendaagse situatie vertoont een vertekend beeld en een zogenaamde schijnwelvaart. Mijn ervaring wijst uit, dat men bewust inkopen doet en het hoognodige aanschaft.

Door de huidige economische recessie neemt de verruwing van de criminaliteit steeds toe, wat kan leiden tot ergere situaties in het land.

Ter overdenking en oplossingsmodellen

Door de economische malaise neemt de armoede toe, die alle andere nare en ontoelaatbare wendingen aannemen, zoals prostitutie (jeugdprostitutie), armoede, hangjongeren, zwervers- en daklozenproblemen.

Enkele suggesties

De verruwing van de criminaliteit kan enigszins de kop worden ingedrukt door o.a. aan de politie en de militairen meer materieel ter beschikking te stellen en de militaire politie ook te laten surveilleren, teneinde een veiligheidsgevoel aan de burgers te geven.

Het gezamenlijke optreden van beide gewapende machten heeft niets te maken met een militaire staat, maar de veiligheid van de burger geniet prioriteit.

Automobilisten moeten frequenter gestopt en gecontroleerd worden door het intensiveren van road blocks. Er moet een betere en gerichte voorlichting naar de burgers toe komen hoe ze zich kunnen beschermen.

Het is ook een vereiste, dat er uniforme regels komen voor gezagsdragers en er dient een transparant beleid gevoerd te worden.

OOK INTERESSANT
Roadblocks opgevoerd voor veiligheidshandhaving

Gedane beloftes tijdens de verkiezingen

De kiezers, en vooral de toekomstige kiezers, moeten niet uit het oog verliezen dat de meeste gedane beloftes door de huidige machthebbers slechts een droom zijn gebleven!

Ter herinnering

De plannen om een cacao-industrie op te zetten van 2.000 ha. Het opzetten van de suikerfabricage- en palmolie-industrie, de fly-overs, de treinen die een verbinding zouden vormen tussen Paramaribo en Para, de bouw van 18.000 woningen, de aflossing van achterstallige betalingen, het ethanolproject.

Wat wel is gerealiseerd:

De AOV- en KB-bedragen zijn inderdaad verhoogd, een aantal huisvestingsprojecten is ook gerealiseerd (Richelieu, Hanna’s Lust), de verbindingsbruggen, Saron, Beekhuizen in aanbouw, de Carolinabrug.

De verbreding van de Highway, die thans in volle gang is, renovatie van de airport, onderhoud van de Oost-Westverbinding. Zoals beloofd zal dit jaar nog gestart worden met de bouw van 350 huizen (citaat: Starnieuws, 12 juli 2018).

 De toekomst

In 2020 zal er een machtsstrijd ontstaan tussen de diverse oude politieke toppers en de nieuwe generatie. Men moet echter de sterkte en strategie van Desi Bouterse niet onderschatten.

Ondanks zijn omstreden imago en kritiek blijft hij toch de populairste persoon onder het volk. Hij heeft als lijsttrekker in 2015 met liefst 34.894 stemmen in zijn eentje alle 8 NDP-zetels in Paramaribo binnengehaald.

Het is nog een lange weg naar mei 2020. Of er veranderingen in de voor ons liggende periode zullen aanbreken, is nog een hamvraag. Er zullen ook beloftes worden gedaan, zoals verhoging van de sociale voorzieningen, benoemingen, uitgifte van percelen en woningen etc.

Tenslotte zij gesteld, dat wij onze ogen niet moeten sluiten voor het verleden, maar ook niet voor de toekomst!

 

Roy Harpal

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden; de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.
Artikel plaatsen? Misschien zijn deze tips handig voor u!