fbpx
Aangeboden | De Europese Unie, Afrika en Suriname

Vóór 1800 was het Westen nauwelijks rijker dan Afrika, Azië of Latijns-Amerika. Wat maakte Europa uiteindelijk zo rijk?

Wat in Europa de aanzet gaf tot die ontzagwekkende economische groei, was de Industriële Revolutie. Deze revolutie, de uitvinding van machines leidde tot de bouw van grote fabrieken, aanleg van spoorwegen en grote schepen om de massaal geproduceerde goederen te vervoeren en handel te drijven.

Door deze industriële productie van relatief goedkope goederen had Engeland de wereld iets te bieden. Zijn ligging, omsloten door water, was ideaal om de nieuwe producten elders ter wereld af te zetten.

In zijn grote boek “Empire” vertelt de historicus Niall Ferguson hoe het Britse Rijk letterlijk via diefstal, moord en slavernij de Industriële Revolutie uitdroeg. Maar tegelijkertijd toont Ferguson aan dat de Britten ook de MENTALE basis legden voor onze globale welvaart.

Met de Industriële Revolutie werden ook de vrijheid van denken, democratie, modern bestuur van het staatsapparaat en internationale handel gevestigd.

Waarom drong de Industriële Revolutie niet tot Afrika door?

Afrika

Afrika bevrijdde zich vanaf 1955 van zijn koloniale heersers. De landbouw produceerde overschotten. Afrika exporteerde voedsel, zo een 1,3 miljoen ton per jaar.

Tien jaren later was alles anders. In 1977 importeerde Afrika 4,4 miljoen ton voedsel per jaar. Halverwege de jaren tachtig was dat al tien miljoen ton.

Veertig jaar na 1960 zijn de rollen omgedraaid. Nu boomt Azië, met name China en India. De Aziatische armoede daalt vanaf 1990 in fors tempo. Als het in Azië lukte, waarom zou het in Afrika niet lukken?

Van 1955 tot 2004 voerden 34 van de 48 grotere Afrikaanse landen oorlog. Het waren meer burgeroorlogen: tribalisme, etnische haat, etnische rivaliteit, de verdelende rol van de etniciteit en stammen, stammenoorlogen en een groot vermogen om conflicten met wapens en geweld te beslechten.

Etnische verschillen worden als excuus aangedragen. Hoe meer een land etnisch verdeeld is, des te groter de kans is op burgeroorlog. Dat leert de politieke historie van Afrika.

De gevolgen hiervan zijn rampzalig. Het ontbreken van goed bestuur, van een vrij en eerlijk democratisch proces en het zich voordoen van een endemische welig tierende corruptie hebben het falen van Afrika bestendigd.

Het Afrikaanse systeem is niet gericht op productie, export en verhoging van de economische groei en welvaart, maar op behoud van het MACHTSSYSTEEM, de status quo.

Dit is heel goed te zien in de huidige machtsstrijd in het Congo van de machthebber Kabila. Afrika was en is een reservoir van goedkope arbeid, goedkope grondstoffen, een grondstoffenexporteur van zeer hoogwaardige delfstoffen en mineralen.

Eerst voor de Westerse wereld (de toenmalige ex-koloniale heersers) en thans voor China, de “neokoloniale” economische heerser van Afrika. China haalt voor een habbekrats goud, diamant, bauxiet, aardolie, koper en coltan uit Afrika.

Europese Unie

Jeffrey Sachs (2006): ”Meer dan 2 biljoen dollar aan buitenlandse hulp is de afgelopen vijftig jaar van rijke naar arme landen overgemaakt – waarbij Afrika verreweg de grootste ontvanger was. Maar ongeacht het motief om hulp te geven – economisch, politiek of moreel – heeft hulp gefaald om de belofte van duurzame economische groei en vermindering van armoede tot stand te brengen.”

Paul Kagame (2007) klaagt er ook terecht over dat terwijl er sinds 1970 kennelijk meer dan 300 miljard dollar aan hulp aan Afrika is geschonken, men er weinig van kan laten zien in termen van economische groei en menselijke ontwikkeling.
Afrika is het werelddeel dat het grootste bedrag aan buitenlandse hulp ontvangt, per hoofd van de bevolking meer dan in enig ander deel van de wereld.

Tussen 1970 en 1998, toen de hulpstromen naar Afrika op hun hoogtepunt waren, steeg de armoede in Afrika van 11 procent naar maar liefst 66 procent. De hoeksteen van ontwikkeling is een economisch solide en verantwoording afleggende overheid.

Een goed functionerende democratie met een rechtvaardig en uitvoerbaar wettelijk kader, de integriteit van politieke instituten en staatsinstellingen, goed functionerende sterke, transparante en geloofwaardige publieke instellingen, civil society en een politiek betrokken burgerij zijn de basiselementen voor economische groei.

De situatie in 2008 was de Europese Unie de grootste handelspartner van Afrika. Thans is China de grootste handelspartner. De Europese Unie heeft vanaf 1975 met de Lome-conventies en de Cotonou-overeenkomst (2000) en thans de EPA ‘s (Economische Partnerschapsverdragen) getracht de handel met de Afrikaanse landen goed op gang te brengen en de ontwikkeling van Afrika te bevorderen.

Het zijn “preferential trade agreements” waarbij deze landen een VOORKEURSBEHANDELING hebben voor export van hun producten naar de Europese Unie. Deze preferenties – voorkeursbehandeling ­– zijn door de Europese Unie verleend aan bijkans 80 landen uit Afrika, Stille Oceaan en het Caribisch gebied: de ACP-landen.

De Europese Unie heeft speciaal voor deze landen een ACP-huis in Brussel gekocht, alwaar deze 80 landen regelmatig samenkomen met de Europese Unie en vergaderen over o.a. handelsbetrekkingen, financiële hulpverlening, donorhulp, ontwikkelingssamenwerking, burgeroorlogen, schending van mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

De kosten van het ACP-huis, inclusief personeel, huisvesting, reis- en verblijfkosten en het regelmatig vergaderen in de ACP-landen worden voor het grootste deel door de Europese Unie betaald.

Ondanks al deze hulpverlening en handelspreferenties zien wij een gestadige achteruitgang van de handel en export van de ACP-landen naar de Europese Unie. Deze ACP-landen worden nu overspoeld met goedkope Chinese kredieten en zeer goedkope inferieure consumptiegoederen uit China en aanleg van kwalitatief zeer slechte infrastructuur.

China heeft een ontembare honger naar grondstoffen voor hun toenemende productie en export. China gebruikt de macht van het geld en stoort zich niet aan de wreedheden van een Afrikaanse dictator of schendingen van mensenrechten. China is de nieuwe economische kolonisator van Afrika!

BOONE (1996) concludeert dat hulpverlening eerder consumptie dan investeringen heeft gefinancierd. En buitenlandse hulp laat aantoonbaar onproductieve publieke consumptie toenemen en faalt bij het bevorderen van INVESTERINGEN.

Suriname

Minister Gilmore Hoefdraad: ”Tussen 2015 en 2017 bedroeg het overheidsbudget gemiddeld SRD 5,3 miljard. Daarvan is gemiddeld 3 miljard aan subsidies en lonen besteed. De bedragen nemen elk jaar toe. Slechts 9 procent van het budget kan worden besteed aan het financieren van het ontwikkelingstraject. Subsidies en salarissen van de tienduizenden ambtenaren pakken de grootste happen uit het overheidsbudget”.

Hoefdraad zegt verder dat Suriname in totaal 3,5 miljard Nederlandse gulden aan ontwikkelingshulp in 1975 had gehad. Desondanks is de basis NIET gelegd. Indien dat het geval was, hadden we de crisis van 2015 beter kunnen opvangen.

Het geld is GRATIS geld geweest dat Suriname van Nederland heeft gehad. Indien dit geld doelmatig was gebruikt, hadden we vandaag de dag betere bruggen, goede wegen, betere landbouw-, veeteelt- en visserijontwikkeling, goede havenfaciliteiten, gestructureerde en betaalde gezondheidszorg, onderwijs gericht op de behoefte van de arbeidsmarkt en een betere sociale sector.

Leendert Doerga

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Meer nieuws

Nieuw bondscentrum BBGO maakt fleurige indruk

GFC NIEUWS- De officiële opening van het centrum van de Bond voor Belangenbehartiging Gepensioneerden uit Overheidsdienst (BBGO) heeft donderdag plaatsgevonden. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Covid-19-protocol ontwikkeld voor kinderverblijven

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (SoZaVo) heeft een protocol ontvangen voor Covid-19-maatregelen bij kinderdagverblijven, tehuizen en internaten. Dikke mensen slanken het…

Open brief afzetting Gaama Albert Aboikoni

GFC NIEUWS- De kabiteni’s en basya’s der Saamaka in Nederland bijeen op zondag 18 oktober. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen…

Ambulanceboot overgedragen aan MMC Apoera

GFC NIEUWS- De officiële overhandiging van de ambulanc boot aan de MMC Apoera vond woensdag plaats. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Dief na een jaar gepakt door leden DNV

GFC NIEUWS- Diefstalverdachte Stephano J. alias Koelie boi is door leden van de Dienst Nationale Veiligheid (DNV) aangehouden. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met…

Vier nieuwe Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het voorbije etmaal testten slechts 4 personen positief op Covid-19. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Biza-minister hoort problemen BVB’s Wanica aan

GFC NIEUWS- Minister Bronto Somohardjo van Binnenlandse Zaken (Biza) heeft woensdag vijf Bureau’s voor Burgerzaken (BVB) bezocht. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem…

Historicus Eugène Gessel heengegaan

GFC NIEUWS- De bekende historicus en politiek analist, Eugène Gessel, meer bekend als ‘Oom Sjenie’ heeft woensdagmiddag het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Dikke mensen…

Vrouw verliest leven bij verkeersongeval

GFC NIEUWS- Bij een verkeersongeval woensdagmiddag op de Oost-Westverbinding is een vrouw om het leven gekomen. Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin,…

Minister Sewdien installeert RvC SAIL

GFC NIEUWS- Minister Parmanand Sewdien van Landbouw, Veeteelt en Visserij heeft deze week de nieuwe Raad van Commissarissen (RvC) bij de Suriname American Industries (SAIL)…

Politie Meerzorg houdt inbrekers aan

GFC NIEUWS- De politie van Meerzorg heeft op 12 oktober de 21-jarige Kevin J. en Mitchel K. (26) aangehouden voor poging tot diefstal. Dikke mensen…

Covid-trainingsprogramma voor schoonmaaksters MinOWC

GFC NIEUWS-Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (MinOWC) is in samenwerking met de Pan-Amerikaanse Gezondheid Organisatie (PAHO) een trainingsprogramma gestart voor schoonmaaksters in verband…

Brunswijk wilt naleving vonnis Greenheart

GFC NIEUWS- Vicepresident Ronnie Brunswijk heeft gedupeerde medewerkers van Greenheart Group verzekerd dat het vonnis tegen het bedrijf wordt uitgevoerd. Dikke mensen slanken het makkelijkste…

Herstart Covid-19 Quick Response Team Commewijne

GFC NIEUWS- Commewijne beschikt nu officieel over een Covid-19 QRT (Quick Response Team). Dikke mensen slanken het makkelijkste af met afslanksysyeem Constantin, zeggen wetenschappers. Klik…