fbpx
Aangeboden | De christelijke politieke partij ”DOE”

Een christelijke politieke partij is een prachtige zaak met een schone, evangelische taak. Haar boodschap is de boodschap van het “evangelie van Jezus Christus”. Op dit punt treedt het eigen – noodzakelijk eigen! – karakter van de Christelijke politieke partij naar voren. In de Bijbel is “recht“ het gebod van God, “gerechtigheid “de toestand, die aan dat gebod beantwoordt. Het recht moet partij kiezen en, wanneer het tenminste waarlijk recht is, moet het partij kiezen voor de MAATSCHAPPELIJK VERDRUKTEN.

Het is een van de grote dingen in deze wereld, dat, wanneer het belang van de zwakkere vertrapt wordt, het RECHT beschermend de hand over hem uitstrekt en zijn belang maakt tot recht. Een Christelijke politieke partij zal nooit en te nimmer het grove eigenbelang of het belang van een bepaalde groep der bevolking nastreven, maar van de totale gemeenschap. Laat zij dit los dan heeft zij haar bestaansrecht verloren.

Is de politieke partij DOE in staat om het huidig regeringsbeleid van een christelijke kenmerk te voorzien? Al moet het politieke beleid niet uit zijn op het bereiken van kerkelijke doeleinden of op verkondiging van het evangelie, en dus alleen maar afgaan op politieke doeleinden, toch kunnen en moeten politieke doeleinden een christelijk kenmerk dragen.

Een van de Christelijke kenmerken is dat de OVERHEID als dienaresse Gods is geroepen de samenleving te DIENEN naar de norm van de GERECHTIGHEID.

Dit houdt in dat zij zich inzet voor een maatschappij waarin recht en vrede heersen, voor een rechtvaardige sociaal-economische-staatsrechtelijke-bestuursrechtelijke ordening van de maatschappij, opkomt voor de zwakken en verdrukten, het onrecht bestraft (staatscorruptie, staatsroverij, staatsgraaierij, roven en beroven van de Staat, machtsmisbruik) , de gewetensvrijheid eerbiedigt, de persoonlijke levenssfeer beschermt en in het het algemeen de voorwaarden schept, die nodig zijn voor een samenleving van verantwoordelijke mensen.

De gerechtigheid is, moet het hoofdmotief zijn van het overheidsoptreden. De kern van de dienende taak van de overheid is de publieke voorwaarden te scheppen, die de mens behoeft om tot verantwoordelijkheid voor zijn medemens te komen. In deze zin is de overheid dienaresse Gods, dat wil zeggen dienaresse van de bedoelingen van God met deze wereld: recht doen aan de verdrukten, schild zijn voor de zwakken, dienstbaar zijn aan mensen in nood, zorg dragen voor de schepping ‘s God, armoede bestrijding, het kwaad bestraffen en bestrijden, de naleving van wettelijk vastgestelde rechtvaardige normen en waarden ter verhoging en ter waarborging van de kwaliteit van een rechtvaardige samenleving.

De gemanifesteerde grote verdeeldheid in de politieke partij DOE, de gedesillusioneerde partij-toppers en van DOE aanhangers (kiezers) is een toonbeeld van het POLITIEK LEIDERSCHAP en POLITIEKE CULTUUR van ons land. Onze politiek leiders gaan voor EIGEN belang, eigen welzijn en eigen welvaart en NIET voor het welzijn van de totale natie, de totale gemeenschap, van land en volk. Het is dan geen wonder dat het politieke bedrijf met toenemend wantrouwen wordt bekeken en Surinaamse politici voor dieven, corruptelingen, graaiers en rovers worden uitgemaakt.

Elk antwoord op de sociaal-ekonomische problemen van vandaag blijft uit, elk begrip voor de groeiende bestaansangst die in onze samenleving aanwezig is, ontbreekt. Maar intussen wordt wel een klemmend beroep gedaan op de individuele verantwoordelijkheid van de burger. De overheid eist van de individuele burger matiging en versobering.
Waarvoor? Voor wie?

Leendert Doerga

Meer nieuws

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…

Commissie gaat Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- Er komt binnenkort een commissie om de Valutawet te evalueren. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Man verhangt zich

GFC NIEUWS- Een man heeft dinsdagavond mogelijk zelfmoord gepleegd door zich te verhangen in een kamer. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Massaprotest vrijdag tegen verhoogde benzineprijzen

GFC NIEUWS- Activist Stephano ‘Pakittow’ Biervliet organiseert vrijdag een massaprotest op het Onafhankelijkheidsplein tegen de verhoogde benzineprijzen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Prijzen zullen verder omhoog schieten

GFC NIEUWS- De prijzen van goederen en diensten zullen als een speer omhoog schieten nu de Surinaamse dollars officieel in waarde is gehalveerd. Impotent of…

Dambreuk Weg naar Zee

GFC NIEUWS- In het afgelopen weekend is er door een breuk in de waterkerende dam te Brantimakkaweg (Weg naar Zee), zeewater binnengestroomd op de landbouwarealen…

Voedselpakketten verstrekt in Wageningen

GFC NIEUWS- In het weekend zijn er voedselpakketten verstrekt in het ressort Wageningen en het aangrenzende Inheemse dorp Post Utrecht. Impotent of minder potent? Maak…

Anil Dhanai nieuwe marktmeester Centrale Markt

GFC NIEUWS- De districtscommissaris van Paramaribo-Noordoost, Ricardo Bhola, heeft maandag Anil Dhanai in de functie van wnd. marktmeester aangesteld bij de Centrale Markt in Paramaribo….

Leo Brunswijk belooft transparantie RvC EBS

GFC NIEUWS- De nieuwe president-commissaris van de Raad van Commissarissen (RvC) bij de Energie Bedrijven Suriname (EBS), Leo Brunswijk, belooft een transparant beleid. Impotent of…

Nu 118 Covid-19-gevallen in Suriname

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is verder gedaald naar 118. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

KPS traint ‘jonge’ Jeugdrechercheurs

GFC NIEUWS- De afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname is op 24 augustus gestart met het trainen van ‘nieuwe’ jeugdrechercheurs. Impotent of minder potent?…

Reparatie oude pompen Wageningen gestart

GFC NIEUWS- Padieverbouwers van Wageningen en de middenstandspolder moeten per 15 oktober de beschikking hebben over voldoende irrigatiewater om hun arealen klaar te kunnen maken…

Stichting Sari voert sociale projecten uit

GFC NIEUWS- Stichting Sari heeft de afgelopen week een tweetal sociale projecten uitgevoerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale…

15-jarige tiener verdronken

GFC NIEUWS- Een 15-jarige tiener is in het weekend bij Blanche Marievallen in de diepte verdwenen. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Aanmaak E-ID in Coronie weer mogelijk

GFC NIEUWS- De herstart van de aanmaak van de elektronische identiteitskaart(E-ID) is afgelopen week begonnen bij het Bureau voor Burgerzaken Coronie. Impotent of minder potent?…

Spoedmeeting Waterschappen Nickerie

GFC NIEUWS- De verschillende waterschappen van Nickerie kwamen afgelopen week samen met de districtscommissaris en de Commissie Waterschappen in spoedvergadering bijeen. Impotent of minder potent?…

Covid-pakketten gearriveerd in Marowijne

GFC NIEUWS- De Covid-19-ondersteuningspakketten, die bestemd zijn voor de gemeenschap van Marowijne, zijn de afgelopen week vervoerd naar het gebied. Impotent of minder potent? Maak…

138 actieve Covid-gevallen

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen blijft dalen. De teller staat nu op 138. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…