fbpx
Aangeboden | Constitutionele crisis versus vraagstuk

Als je geen hoge opleiding hebt genoten maar wel door leugen en bedrog in een hoog ambt bent gekozen – bijvoorbeeld door valse beloftes aan de bevolking te doen die je nooit kunt nakomen – dan zul je niet gemakkelijk het onderscheid kunnen maken wat de ene term ten opzichte van de andere inhoudt.

Een crisis is een noodtoestand en een vraagstuk een opgave. Meestal is een noodtoestand niet direct op te lossen omdat de middelen – welke deze ook kunnen zijn – daartoe ontbreken. Een vraagstuk vraagt juist om een oplossing en is vaak minder urgent dan een crisis.

Suriname heeft een president die democratisch is gekozen weliswaar met een crimineel verleden. In het verleden is er geen wetgeving gemaakt om zeer strenge eisen te stellen aan de persoon die het ambt van president van Suriname zou bekleden. Bovendien zijn aan de president overdreven veel bevoegdheden toegekend.

Zo beschikt de president over uitvoerende macht en is hij opperbevelhebber van de strijdkrachten. De ministers zijn ondergeschikt aan de president!

Suriname heeft een sterke president vergelijkbaar met de Amerikaanse. Personen worden zeer beperkt gescreend voor belangrijke functies bijvoorbeeld in de ambtenarij, DNA, onderwijs, militair, politie of anderszins door bijvoorbeeld de justitiële antecedenten te onderzoeken gedurende een bepaalde periode.

Hiertoe wordt evenzo geen justitieel register bijgehouden door het ministerie van Justitie en Politie die een verklaring omtrent het gedrag (VOG) moet afgeven door de justitiële antecedenten diepgaand te onderzoeken. Soms moeten zelfs diverse milieuonderzoeken worden gedaan om vast te stellen of een persoon bekwaam en geschikt is voor de functie.

Bovendien kan een partijleider in Suriname gewoon – zonder probleem – tot politiek leider worden gekozen! Kennelijk levert dit geen conflict of interest op. We zien dat de laatste tijd zelfs parlementsleden worden gekozen in het bestuur van politieke partijen: “Een slager die zijn eigen vlees keurt, wekt weinig vertrouwen.”

Comité-generaal

In DNA is voor woensdag 29 juni 2016 een bijeenkomst met de president gepland die een geheim karakter draagt. De parlementsleden worden door de president geïnformeerd in een besloten vergadering. De dubieuze amnestiewet van 2012 is door de Krijgsraad buiten toepassing verklaard en daardoor ongeoorloofd.

De vraag is nu: “Mag een president die tevens verdachte is bij ernstige misdrijven allerlei acties ondernemen om de rechtsgang te saboteren?” Bepaalde juristen die onder andere niet meer objectief kunnen analyseren, keuren om opportunistische redenen alles wat in het belang van de president is met enige regelmaat goed.

Echter hebben we hier te maken met het ambt dat de president bekleedt en de persoon Desi Bouterse. Niet de president van Suriname wordt gedagvaard door de Krijgsraad maar de natuurlijke persoon.

Overigens wordt niet de persoon gehoord en veroordeeld maar de daden en feiten. Het ambt van de president is hierdoor helemaal niet in het geding. Daarom mag van dit ambt geen misbruik worden gemaakt. Wellicht willen zijn weinig goed opgeleide adviseurs zulks onder zijn aandacht brengen.

Dat hij toevallig president is, maakt dus echt heel weinig uit! Dit onderscheid wordt door belanghebbende juristen alsmede de persoon Bouterse opzettelijk niet gemaakt. Als de minister van Justitie en Politie beweert dat er een constitutioneel vraagstuk is, dient de president onmiddellijk af te treden. Wellicht deelt hij zulks mee in het comité-generaal. Dat zou een zeer wijs besluit zijn!

Noodtoestand

Als woensdag 30 juni 2016 wederom de noodtoestand wordt afgekondigd, zal de internationale gemeenschap zulks niet over zijn kant laten gaan. Het zou de zoveelste keer zijn dat in Suriname de noodtoestand wordt afgekondigd zonder dat er een bepaalde dringende noodzaak is.

Bovendien ontbreekt een goede juridische grondslag. Als zulks gebeurt, worden er alleen maar privébelangen behartigd. De vraag is hoe lang wij dit als volk zullen blijven accepteren. Het verstand komt met de jaren!

Ik verwacht niet dat de president van Suriname (1945) met de wijsheid die hij in de loop der jaren heeft opgedaan een volgende misstap zal begaan. Suriname bevindt zich in een heel diep dal zowel economisch als juridisch. Het één kan niet los gezien worden van het andere.

Daarom moeten beide vraagstukken met wijs beleid worden opgelost. Ik wil nogmaals accentueren dat tevens verdachten over adequate mensenrechten beschikken. Dat geldt niet alleen voor slachtoffers en nabestaanden.

Daarom zou het goed zijn om het Strafproces van de Decembermoorden op 30 juni 2016 op geen enkele wijze te stagneren. Waarom op die dag eveneens een Dag van “Nationale Rouw” is afgekondigd, komt zeer dubieus over. Immers de volgende dag is het 1 juli de dag waarop wij Keti-koti vieren. Een nationale feestdag! Een schrijnender contrast was moeilijker te bedenken!

Robby Roeplall

Meer nieuws

Brunswijk vraagt geduld samenleving

GFC NIEUWS- Op woensdag 16 september was het precies twee maanden dat de regering Santokhi-Brunswijk aan de macht is. Impotent of minder potent? Maak online…

De Heilige Maand Purushottam Más

GFC NIEUWS- Op de Hindū kalenders dit jaar staat voor de periode 18 september t/m 16 oktober Purushottam Más (Malmás) vermeld. Impotent of minder potent?…

Suriname heeft goede vriend in Amerika

GFC NIEUWS- Suriname heeft in Amerika een goede partner gevonden. Dit zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Michael Pompeo, tijdens zijn eendaags bezoek aan…

President Santokhi ontvangt minister Pompeo

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Michael Pompeo ontvangen op het presidentieel paleis. Impotent of minder potent? Maak online…

Lions biedt gratis diabetestest aan

GFC NIEUWS- Lions Club Paramaribo Central is met ondersteuning van haar moederclub Lions Club International gestart met een diabetesproject om het bewustzijn over de gevaren…

Training in Protocol aangeboden door India

GFC NIEUWS- Onder auspiciën van het Sushma Swaraj Institute for Foreign Service is door de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking het…

First lady Santokhi voor privébezoek in Nederland

GFC NIEUWS- First lady Mellisa Santokhi-Seenacherry bevindt zich momenteel in Nederland. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

IDB-delegatie op bezoek bij minister Walden

GFC NIEUWS- De minister van Economische zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, Saskia Walden, heeft een delegatie ontvangen van het Inter-American Development Bank (IDB) vertegenwoordigd door…

Covid-team Nickerie maakt werkafspraken

GFC NIEUWS- Vanmorgen heeft het Covid Coördinatieteam Nickerie tijdens hun eerste officiële meeting werkafspraken gemaakt. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Mogelijk teken van leven op planeet Venus

GFC NIEUWS- Hoog in de dampkring van de planeet Venus hebben wetenschappers sterke aanwijzingen voor leven gevonden. Het gaat om microbes, minieme organismen die misschien…

Landelijke personeelshervormingen OW van start

GFC NIEUWS- In het kader van personeelshervormingen binnen het ministerie van Openbare Werken (OW) landelijk, zijn functionarissen, respectievelijk uit Nickerie en Coronie ter beschikking gesteld…

Lichaam 19-jarige vermiste drenkeling gevonden

GFC NIEUWS- De politie heeft maandagochtend het lichaam van de vermiste 19-jarige drenkeling, Ivanildo Faisel, uit de Cotticarivier gehaald. Impotent of minder potent? Maak online…