fbpx

A Marron KOMPAS diep geschokt door plunderingen en vernielingen in binnenstad Paramaribo

GFC NIEUWSREDACTIE- De Stichting A Marron KOMPAS is zeer diep geschokt en heeft met afschuw kennisgenomen van de verwerpelijke taferelen die zich hebben afgespeeld tijdens de voorgenomen demonstraties van gisteren tegen het huidig regeerbeleid in Suriname.

De beelden die rondgaan op social media hebben niets te maken met demonstraties, maar zijn criminele handelingen die aangepakt moeten worden conform de Surinaamse wetgeving. De verantwoordelijken voor deze criminele daden mogen hun straf nimmer ontlopen, maar moeten opgespoord, aangehouden en berecht worden, zegt de stichting.

Zij erkent het recht op vrije meningsuiting en betogen, maar verwacht ook dat zij die dit organiseren en aan deelnemen zich houden aan wet het recht. De stichting keurt daarom in de meest strenge bewoordingen het aanrichten van vernielingen en plunderen ten zeerste af. Het vernietigen van de eigendommen van de Staat Suriname en het plunderen/leegroven van handelszaken is een criminele daad en geen uiting van democratische rechten.

De stichting roept eenieder die protesten gaat organiseren op om de kans op uitspattingen goed in te schatten en in kaart te brengen. Indien met niet zeker is dat hij/zij de massa in toom zal kunnen houden is het raadzaam om de protesten niet voort te zetten.

OOK INTERESSANT
Wegomlegging Onafhankelijkheidsplein

Wat er op 17 februari is gebeurd is te danken aan falend leiderschap. De leiders die hun handen nu in onschuld wassen zijn zeer laf en het leiderschap onwaardig. Indien zij leiders zijn die daadwerkelijk het belang van het Surinaams volk vooropstellen, zouden zij nu hun welgemeende verontschuldiging aan de Surinaamse samenleving moeten aanbieden, dan om als een lafaard het falen van hun organisatievermogen in andermans schoenen te schuiven.

De stichting roept elke Surinamer in het algemeen, maar meer nog elke Marron in het bijzonder, om dit verwerpelijk gedrag achterwege te laten. Deze handelingen zijn niet in belang van en volk, maar zetten Suriname ook te schande. U zult moeten staan voor de gevolgen van uw criminele daden, indien u ook deelgenomen heeft aan deze criminele acties.

De stichting spreekt de hoop uit dat de autoriteiten deze zaak tot de bodem zullen uitzoeken en voorzorgsmaatregelen zullen treffen, waardoor herhaling voorkomen zal worden. De democratie en veiligheid dient te allen tijde gewaarborgd te blijven.