fbpx

9 patiënten geopereerd tijdens neurochirurgische missie AZP

GFC NIEUWSREDACTIE- Negen patiënten zijn in het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) geopereerd met diverse complexe hersenvaatafwijkingen, grote hersentumoren en complexe wervelkolomafwijkingen.

Alle operaties zijn met succes uitgevoerd en ook na de operatie is het resultaat goed te noemen, meldt de leiding van het ziekenhuis in Suriname.

Van 22 tot 26 november 2021 zijn de neurochirurgische operaties uitgevoerd door een team van neurochirurgen uit Leiden en Den Haag samen met Surinaamse neurochirurgen drs. H. Kort en drs. R. Tjong Tjin Joe.

Het team bestond uit de gerenommeerde wervelkolom chirurg prof. W. Peul uit Leiden en de neurochirurgen dr. R. Nandoe en dr. W. Moojen uit Den Haag.

Het doel van deze missie was het uitwisselen van ervaringen en het opdoen van kennis in technieken die in het AZP toegepast kunnen worden, meldt de directie.

Hierbij is er ook een direct voordeel voor de patiënten die in hun eigen omgeving zijn geopereerd en niet uitgezonden hoefden te worden naar het buitenland, hetgeen ook forse kostenbesparingen heeft opgeleverd.

Deel van het team van de drie gastneurochirurgen was een ervaren operatie assistent uit Den Haag, dhr. E. Spruijt. Hij heeft samen met de Surinaamse operatie assistenten mw. D. Redjosentono en mw. N. Mijnals ervaringen en kennis uitgewisseld om ook op dit vlak het niveau in onze situatie te optimaliseren.

OOK INTERESSANT
Staatshoofden Suriname en Guyana hebben bilateraal onderhoud

Door extra inspanning van dr. R. Nandoe is bij deze missie een duur neuronavigatie apparaat geschonken aan de neurochirurgen van het AZP.

Een neuronavigatie apparaat is een computersysteem met een camera die de beeldvorming (CT- en/of MRI-beelden) tijdens de operatie integreert, zodat de afwijking continu en exact kan worden gezien.

Tijdens de operatie kan worden genavigeerd, zodat bepaald kan worden of alle tumor verwijderd is of waar belangrijke structuren lopen.

Het transport en de logistieke afhandeling van het neuronavigatie apparaat is verricht door het Diaspora Medisch Team Suriname, waarvoor onze hartgrondige dank.

Gelet op de complexiteit en de risicovolle ingrepen was goede coördinatie en zorg vereist van diverse afdelingen waaronder de verpleegafdeling, de operatiekamer, de Intensive Care Unit (ICU) en de Neuro High Care Unit.

Met name de ICU onder leiding van drs. N. Ramdhani, heeft een belangrijke bijdrage geleverd door te bewerkstelligen dat alle patiënten na deze complexe hersenoperaties, ondanks schaarste en de grote vraag naar ICU bedden, de nodige intensieve zorg hebben gekregen, zegt het ziekenhuis. De planning is dat de neurochirurgische missies wederom op regelmatige basis uitgevoerd zullen worden.

Overdracht van het neuronavigatie apparaat. (van links naar rechts: dr. R. Nandoe, drs. R. Tjong Tjin Joe, prof. W. Peul, drs. H. Kort, dr. W. Moojen)