fbpx

Schadeclaim aan Staatsolie voor mislukking project voederrijst zaaizaad

Rijstbedrijf Saramacca padie dient binnenkort een schadeclaim in bij Staatsolie. Het bedrijf meent dat door de activiteiten van Staatsolie een teelt technisch-onderzoek en vermeerderingsproject voor voederrijst zaaizaad op het terrein van Ricusa aan de Gangarampandeyweg in het district Saramacca is mislukt, omdat het terrein onder water is gelopen.

Bij nader onderzoek bleek volgens de directie van Saramacca padie dat de waterkerende dam die in april 2016 was verhoogd, gedeeltelijk was weggespoeld. Daardoor stroomde het zwampwater vrijelijk het rijstareaal binnen. De waterkerende dam is wederom in 2OO7 met ruim 1 meter verhoogd.

Op verzoek van Staatsolie heeft Saramacca padie medewerking verleend aan Staatsoliemedewerkers om op 9 mei hoogtemetingen en bodemonderzoek te verrichten op de plaats waar de dam was weggespoeld. Uit de meting en bodemonderzoek is volgens het bedrijf gebleken dat:

– het zwampwater, sinds de constatering (29 april)van de dambreuk 12 dagen terug, nog steeds met grote snelheid land inwaarts stroomt( in de rijstarealen)
– het zwampwater water na 12 dagen vrijelijk stromen, 1 m hoger ligt dan ons maaiveld.
– het zwampwater na 2 dagen 47 m lager staat dan onze verhoogde dam(dat wij in april 2016 hadden verhoogd).
– het hoogteverschil tussen het zwampwater en de verhoogde dam 0,47m bedraagt, wat betekent dat het water in de zwamp op 28 april hoger heeft moeten liggen dan NSP 2,20 m om de dam van NSP 2,20m weg te kunnen spoelen.
– als het water in de zwamp hoger heeft gestaan dan NSP 2,20m dat het tenminste 0,5g m hoger heeft gestaan dan de hoogte van onze dam in 2016.
– het zwampwater op 28 april 2018 0,58m hoger heeft gestaan in de zwamp dan op 28 april 2016
– onze dam uit 100% klei bestaat en alleen door overstroming kapot kan.

BEKIJK OOK
Drie inbraakverdachten aangehouden door RBTM

Op 29 april bleek uit observatie dat de andere rijstarealen in de omgeving die geen dambreuken hebben gehad, niet onder water zijn gelopen. ook de erven van de bewoners staan droog terwijl de weg in goede conditie verkeert. Data betekent volgens de directie van Saramacca padie dat de regen niet de veroorzaker is van de overstroming en dus niet de veroorzaker kan zijn van de hoge waterstand in de zwamp.

Zij wijst er tenslotte in een schrijven aan de directie van Staatsolie erop dat Ingenieursbureaus Noordam en Hydrocom in hun rapporten hebben vastgesteld dat Staatsolie de enige is die activiteiten ontplooit in de Wayambozwamp en de waterhuishouding in de zwamp verstoord. Verder stelt Hydrocom dat de verstoring van de waterhuishouding in de zwamp de oorzaak is van de schade.

“Met uw metingen op 9 mei heeft u bewezen dat de stellingen van Noordam en Hydrocom correct zijn. lmmers de metingen van u bewijzen dat het water in de zwamp minstens 0,58m hoger lag in de zwamp op 28 april 2018 dan op 28 april 2016. Wij constateren dat u ondanks het feit da u bekend bent met de stellingen van Noordam en Hydrocom, u onverkort door gaat met uw activiteiten die de waterhuishouding verstoren en dus bewust schade veroorzaakt aan onze bedrijfsactiviteiten”, aldus Saramacca padie.(GFC)