Aangeboden | Hoe omgaan met de toekomst van morgen?

“Toen wij 3 jaren terug werden geconfronteerd met de moord op de vierjarige Damien Changu en het verzoek binnen kregen een “stille mars” te organiseren in het district Commewijne, vanuit de omgeving waar hij moet hebben gewoond, hadden velen samen met ons verwacht dat de zaak binnen korte tijd zou worden afgehandeld”.

Woorden van BEST Child of Gold-voorzitter Hortence Promes. De daders waren immers bekend. Niets is minder waar. Nu, drie jaren verder, vernemen wij met zeer gemengde gevoelens dat een gevangenisstraf van 7 jaren tegen de ouders van Damien is uitgesproken.

Op 5 december 2014 hebben we samen met de leerlingen van OS II Meerzorg middels spandoeken en borden onze emoties en gedachten kunnen uiten en kenbaar gemaakt aan de gemeenschap in het gebied van Meerzorg.  

Vele vragen komen in je op: is dit het wat een kind waard is? Kunnen kinderen nog rekenen op een opvoedingsomgeving die hen een veilige basis biedt? Hoe beschermd zijn kinderen wel tegen opvoeders die er de kantjes van aflopen? Is wetgeving wel voldoende gericht op rechtvaardige afhandeling van zaken van deze nog onmondige kleine mensen?

Het bieden van een gevoel van veiligheid wordt als de meest belangrijke pedagogische doelstelling gezien. Het bieden van veiligheid is niet alleen van belang omdat het bijdraagt aan het welbevinden van het kind, maar ook omdat een veilig klimaat voorwaarde is voor het realiseren van de andere opvoedingsdoelen.

De opvoedingsomgeving stelt kinderen in de gelegenheid om hun persoonlijke competentie te ontwikkelen. Het gaat om persoonlijke eigenschappen als veerkracht, impulscontrole, zelfstandigheid, zelfvertrouwen, flexibiliteit, motivatie, volharding, creativiteit en cognitieve en taalvaardigheden. Hierdoor zijn kinderen in staat om allerlei problemen goed aan te pakken en zich goed aan te passen aan (veranderende) situaties.

Hoe verder met “de toekomst van morgen” als aan al deze aspecten niet kan worden voldaan door huidige opvoeders? Volgens kopstukken van het ministerie van Sociale Zaken is het aantal sexueel misbruikten de 8000 nabij…

Genoeg reden om bezorgd te zijn en binnen onze wetgeving te focussen op hogere strafeisen. Belangrijk is wetgeving en instituten te creëren die ervoor zorgen dat vroegtijdig wordt ingegrepen van overheidswege wanneer kindermishandeling dan wel –misbruik gesignaleerd wordt.

De Stg. BEST Child of Gold voelt zich, volgens Ricky Stutgard die mede leiding geeft aan de activiteiten, geroepen verder te gaan met haar activiteiten die gericht zijn op het weerbaar maken van kinderen in vooral het basisonderwijs en roept vooral onderwijsgevenden op tot het bieden van emotionele ondersteuning aan hun pupillen.

Dat is een gevoel van geborgenheid geven aan het kind, zodat het zich veilig en op zijn gemak voelt. Hierdoor kan een kind zijn aandacht richten op zijn omgeving en is hij vrij om nieuwe indrukken op te doen en te leren maar ook om die te delen met een ander.

Voorzitter Stg. BEST Child of Gold

Mw. H.E. Promes MEd

 

Plaatsing van ontvangen artikelen op onze website houdt niet in dat de redactie het eens is met de inhoud. Lees hier onze voorwaarden, de volledige tekst van de disclaimer leest u hier.

Overige berichten