fbpx
76% van de burgers in Paramaribo vindt dat de criminaliteit is toegenomen

Van de burgers in Paramaribo vindt 76% dat de criminaliteit is toegenomen, terwijl het volgens 8% is afgenomen; daarnaast vond 16% dat het hetzelfde is gebleven.

NIKOS heeft in de periode van 29 maart tot en met 7 april een opiniepeiling onder 1000 burgers in Paramaribo gedaan. Dit is het derde artikel dat de uitkomst van het onderzoek beschrijft.

Criminaliteit volgens burgers toegenomen

Wie de dagbladen leest en social media volgt moet constateren dat criminaliteit een belangrijke issue voor veel Surinamers blijft. Er zijn discussies over het feit of de criminaliteit wel of niet is toegenomen. Los van de harde cijfers daarover is belangrijk wat de perceptie van de burger is.

De vraag in de opiniepeiling hierover luidde als volgt: “Vindt u dat de criminaliteit in het algemeen is toegenomen of afgenomen in de afgelopen jaren, of is het hetzelfde gebleven?” Om wat hardere gegevens hierover te krijgen is ook de volgende vraag gesteld: “Bent u (of is iemand in uw huis of uw buurman/vrouw) in het afgelopen jaar slachtoffer geweest van een diefstal of een andere vorm van criminaliteit?”

Het bleek dat 49% van de respondenten (of iemand in hun naaste omgeving) slachtoffer is geweest van een vorm van criminaliteit. De overige 51% was dus geen slachtoffer. Het betekent dat 1 op de 2 bewoners van Paramaribo van heel dichtbij de criminaliteit heeft meegemaakt.

Indien we de cijfers van april 2019 vergelijken met de NIKOS-peilingen van februari 2015 en juli 2016 dan blijkt er inderdaad sprake te zijn van een groei van criminaliteit dichtbij de respondent. In 2015 was 38% slachtoffer, terwijl dat in 2016 toegenomen was tot 46% en in 2019 dus 49%. Daarbij ging het vooral om inbraak/diefstal thuis.

De burgers voelen zich nog redelijk veilig in hun eigen buurt

Een andere vraag die in dit kader werd gesteld had te maken met het gevoel van veiligheid. De vraag luidde “Hoe veilig voelt u zich in deze buurt?”. Men kon uit vier antwoorden kiezen nl. ‘heel veilig’, ‘een beetje veilig’, ‘een beetje onveilig’ of ‘heel onveilig’. Ook hier kunnen we een vergelijking maken met 2015 en 2016 omdat dezelfde vraag toen ook gesteld is.

Het blijkt dat burgers, ondanks de gestegen criminaliteit, zich in hun eigen buurt nog redelijk veilig voelen. 82% voelt zich veilig of een beetje veilig in de eigen buurt, terwijl 18% zich een beetje onveilig tot heel onveilig voelt. In enkele buurten voelde echter meer dan de helft van de bevolking zich onveilig en dat zijn meestal de armste buurten.

Criminaliteit en corruptiebestrijding

In de ogen van vele burgers vormt de criminaliteit en de bestrijding daarvan een belangrijk nationaal probleem. Indien we ook de corruptie hierbij tellen dan maken deze twee issues 25% uit van alle genoemde problemen.

Corruptie wordt vaak omschreven als criminaliteit van hoge overheids-functionarissen die hun positie misbruiken om zelf op een oneerlijke manier geld te ontvangen. Over de corruptiebestrijding werd een aparte vraag gesteld nl.: “De regering doet haar best om corruptie te bestrijden”. Met deze uitspraak was 26% van de respondenten het eens, maar 65% was het er niet mee eens, terwijl 9% het moeilijk vond om er iets van te zeggen.

Meningen over de politie

De politie is de belangrijkste organisatie om criminaliteit te bestrijden, maar recentelijk is zij niet altijd positief in het nieuws gekomen. Er zijn twee vragen over de politie gesteld. Men kon reageren op de uitspraak “De politie gebruikt te vaak onnodig geweld bij arrestaties”.

Zo een 49% van de ondervraagden was het met deze stelling eens, terwijl 35% het er niet mee eens was; daarnaast vond 16% het moeilijk om er iets over te zeggen. Ook kon men aangeven in welke mate men vertrouwen heeft in de politie.

De meerderheid van de burgers in Paramaribo (57%) heeft nog wel vertrouwen in de politie; hiervan geeft 14% aan heel veel vertrouwen in de politie te hebben, terwijl 43% een beetje vertrouwen heeft. Daarentegen heeft 20% weinig vertrouwen in de politie en 21% helemaal geen vertrouwen meer.

Deze resultaten zijn stof tot nadenken en het zou goed zijn indien er een apart en uitgebreid onderzoek hiernaar gedaan wordt, zodat de politie haar beleid kan bijstellen en het vertrouwen van de burger kan terugwinnen.

Meer nieuws

Samenscholingsverbod verruimd naar 250

GFC NIEUWS- Het Covid-19 Management team heeft het samenscholingsverbod van 50 personen opgevoerd naar 250 personen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

VHP, NPS en ABOP voeren al gesprekken

GFC NIEUWS- Terwijl de officiële uitslag van de verkiezingen nog moet worden vastgesteld, zijn de VHP van Chan Santhoki, de ABOP van Ronnie Brunswijk en…

216 repatrianten hebben gestemd

GFC NIEUWS- Repatrianten in quarantaine hebben op 25 mei hun stem uitgebracht. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Hertelling stembureau 168 nog gaande

GFC NIEUWS- Voorzitter Mike Nerkust van het Hoofdstembureau Paramaribo heeft bekendgemaakt dat stembureau 168 (Latour ) wegens ongeregeldheden opnieuw geteld zal worden. Dikke vrouwen makkelijk…

Hertelling biljetten stembureau 168 Paramaribo

GFC NIEUWS- Vanwege een onvolledig proces-verbaal zullen de stembiljetten van stembureau 168 van Kiesdistrict 1 Paramaribo opnieuw worden geteld. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

SNWIS blijft de tellingen volgen

Vanmiddag omstreeks 12.00 uur wordt het verkiezingsproces voor wat Paramaribo betreft, voortgezet in het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Ingezonden| De kaarten zijn geschud

GFC NIEUWS- In mijn column van 19 mei 2017 met als kop “Wat Nu” stelde ik onder meer dat tijdens een NDP-bijeenkomst destijds in OCER…

AFP bezorgd over verloop verkiezingsproces

GFC NIEUWS- Het Anti-Fraude Platform (AFP) heeft met verontrusting de aanlevering van stembussen en verkiezingsmaterialen geobserveerd vanochtend bij het NIS. Dikke vrouwen makkelijk slank met…

Zetel Wanica toch naar PL

GFC NIEUWS- De Pertjajah Luhur (PL) van Paul Somohardjo heeft in plaats van ABOP de zetel in Wanica behaald. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

ABOP maakt goeie beurt

GFC NIEUWS- De ABOP van Ronnie Brunswijk heeft volgens de voorlopige cijfers van de verkiezingen van 25 mei landelijk 9 zetels behaald, 4 meer dan…

“100% groei voor de NPS”

GFC NIEUWS- De Nationale Partij Suriname (NPS) heeft bij de verkiezingen van 25 mei volgens de voorlopige cijfers 4 zetels landelijk behaald. Dikke vrouwen makkelijk…

Surinaamse ambassadeur in Indonesië overleden

GFC NIEUWS- De Surinaamse ambassadeur in Indonesië, Benz Abas, is gisterochtend overleden. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers. Klik op…

Stembureaus landelijk open tot 21.00 uur

GFC NIEUWS- De stembureaus zijn landelijk tot 21.00 uur open, maakt het Onafhankelijk Kiesbureau (OKB) bekend in een verklaring. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC-…

Studenten ontvangen op de valreep bereidverklaring

GFC NIEUWS- 31 studenten van hoger onderwijsinstellingen in Suriname hebben zondag een bereidverklaring ontvangen. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen wetenschappers….

Dc Nickerie verwacht goede opkomst

GFC NIEUWS- Districtscommissaris Nisha Kurban-Baboe van Nickerie geeft aan dat het Hoofdstembureau Nickerie op schema is. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin,…

‘Coronie is ready voor de verkiezingen’

GFC NIEUWS- Het district Coronie is organisatorisch gereed voor de verkiezingsdag vandaag, maandag 25 mei. Dikke vrouwen makkelijk slank met LC- methode van Constantin, zeggen…

Stemmen met uw identiteitskaart

GFC NIEUWS- Vandaag, 25 mei, mogen alle kiesgerechtigden zich op het stembureau legitimeren met een identiteitskaart uitgegeven door het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dikke vrouwen…