fbpx

757 grondpapieren voor burgers Wanica

Het ministerie van Ruimtelijke ordening Grond en Bosbeheer (RGB) heeft vrijdag 757 bereidsverklaringen, grondbeschikkingen en goedkeuringsoverdrachten verstrekt aan belanghebbenden in het district Wanica. Dit vond plaats op het sportcomplex Kwatta.

Districtscommissaris Sarwankoemar Ramai is bijzonder blij dat de gegadigden hun document hebben ontvangen. De burgervader doet een beroep op de burgers die in aanmerking zijn gekomen om hun verplichtingen te voldoen.

BEKIJK OOK
Rust teruggekeerd tussen Defensie en VRM

Er waren heel wat blijde gezichten te zien. Burgers die jaren hebben gewacht zijn heel blij dat zij nu eindelijk hun grondbeschikking of bereidsverklaring in ontvangst mochten nemen.

Volgens minister Roline Samsoedin van RGB is er heel hard gewerkt om deze mijlpaal te bereiken.