750 RO-ambtenaren getraind in controle persoonsgegevens

GFC NIEUWS- Wanneer kiesgerechtigden vanaf 14 februari hun persoonsgegevens gaan controleren, kunnen ambtenaren die deze personen helpen, met uiteenlopende zaken worden geconfronteerd.
De werkgroep Kiezerslijsten heeft deze gevallen in kaart gebracht voor de training aan de ruim 750 ambtenaren van het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO), die landelijk zullen worden ingezet bij de wettelijke ter inzage legging van de kiezerslijsten.
“Het gaat om personeel van de verschillende commissariaten die in groepen worden getraind om tot en met 15 maart te werken op de mobiele locaties in hun district en op het commissariaat. Alle Bureaus voor Burgerzaken, alle commissariaten en ruim 378 mobiele locaties zullen tijdens de periode van de ter inzage legging van de kiezerslijsten beschikbaar zijn voor de controle van persoonsgegevens”, vertelt Dorine Brei van de werkgroep Kiezerslijsten.
“De gevallen waarmee ambtenaren tijdens de controle kunnen worden geconfronteerd, zijn onder andere personen die niet voorkomen op de kiezerslijst, mensen met verschillen in de persoonsgegevens en onjuiste adressen. Is alles in orde, dan krijgt de persoon een bewijs dat hij heeft gecontroleerd en alles correct is.
Zijn er verschillen in de persoonsgegevens, dan wordt een verzoekschrift opgemaakt in drievoud, waarvan betrokkene een exemplaar ontvangt. Als iemand niet voorkomt, dan kan het zijn dat die niet voldoet aan de leeftijd van 18 jaar, geen ingezetene is, of geen Surinamer is. Het kan ook zijn dat die is gedeactiveerd om de een of andere reden.
In dit geval wordt doorgevraagd, voordat er een verzoekschrift wordt opgemaakt. Ook bij onjuiste adressen moet worden gevraagd als de persoon zijn nieuwe adres reeds heeft doorgegeven bij zijn Bureau voor Burgerzaken. Is dat niet gebeurd, dan hoeft er geen verzoekschrift te worden opgemaakt, maar kan de person gewoon een schriftelijke verhuizing doen”, legt Brei uit.
Tijdens de training is aan de RO-ambtenaren ook voorgehouden om gehuwde vrouwen te vragen als ze met hun gehuwde naam wensen voor te komen op de kiezerslijst. Doen ze dat niet, dan zullen ze onder hun meisjesnaam staan in het bestand.
Met de training hoopt de werkgroep Kiezerslijsten het aantal verzoekschriften te verminderen. “Als je doorvraagt, dan merk je dat je niet altijd een verzoekschrift hoeft op te maken. Bij onjuiste adres bijvoorbeeld, kun je een schriftelijke verhuizing opmaken in plaats van een verzoekschrift, als de persoon zijn adres niet heeft gewijzigd bij het Bureau voor burgerzaken”, verduidelijkt Brei.
“Met de ambtenaren is ook afgesproken dat alle verzoekschriften en aanvragen voor schriftelijke verhuizing zo snel mogelijk worden opgestuurd naar de werkgroep Kiezerslijsten voor onderzoek en verdere afhandeling.
“Alle verzoekschriften moeten binnen vijf werkdagen worden afgehandeld. Wij sturen de verzoekschriften met advies door naar de minister van Binnenlandse Zaken die het besluit in een beschikking vastlegt.”
Na de training van de RO-ambtenaren zullen ook ruim 125 medewerkers van het Centraal Bureau voor Burgerzaken, onder wie bureauhoofden en minimaal één medewerker, worden getraind voor de controle van persoonsgegevens.