fbpx

73% ondervraagden vindt acties ‘We zijn moe’ goed

De groep ‘We zijn moe’ is al een tijdje bezig met protestmanifestaties tegen het beleid van de regering. De burgers konden tijdens een Nikos-peiling aangeven of ze eens of oneens waren met de stelling “De groep ‘We zijn moe’ heeft gelijk om te protesteren tegen de regering en het beleid”.

Ofschoon de opkomst bij de protesten gering is, blijkt dat 73% van de burgers vindt dat de groep gelijk heeft om te protesteren, terwijl 20% de groep ongelijk geeft en 7% het moeilijk vindt om een standpunt in te nemen.

Een andere manier van protesteren, wanneer burgers ontevreden zijn over het beleid van een regering, is dat men met de voeten stemt d.w.z. naar een ander land vertrekt. Ook in Suriname is dat vaak gebeurd.

De vraag die hierover gesteld werd luidde als volgt “Sommige mensen willen vertrekken naar Nederland, de Verenigde Staten of de Antillen. Zou u dat ook doen indien u de kans daartoe kreeg?”

Zo een 28% van de respondenten zou dat inderdaad doen indien ze de kans daartoe kregen, terwijl 7% het misschien zou doen, maar 66% gaf aan dat ze niet zouden migreren.(GFC)

Overige berichten