fbpx

7% woningbouwkrediet ook voor lagere inkomensgroepen

GFC NIEUWSREDACTIE- Ook de lagere inkomensgroepen in Suriname kunnen gebruikmaken van de 7% woningbouwkrediet waarbij een hypotheekbedrag van maximaal SRD 950.000 is vastgesteld.

Dit kwam naar voren tijdens een persconferentie van het projectbureau voor het Landelijk Woningbouw Programma (LWBP).

Het maximale inkomen om in aanmerking te komen voor de kredietfinanciering is vastgesteld op SRD 22.500. De 7% kasreserveregeling bestaat er al vanaf 2004, maar de parameters zijn thans aangepast.

Met het laatste reageerde Patricia Nelson als lid van het projectbureau Landelijk Woningbouw Programma op vragen die binnen de samenleving gesteld worden.

Ze benadrukt dat het bedrag van SRD 22.000 alleen (zelfstandig) of gezamenlijk met een ander verdiend moet worden. Nelson benadrukt dat het hypotheekbedrag dan wel maximaal SRD 950.000 is, maar dat het bedrag dat men in handen krijgt, afhangt van het inkomen.

Volgens Nelson is de onderste inkomensgrens komen te vervallen, hetgeen betekent dat men bij elk inkomensbedrag een beroep mag doen op de 7% regeling.

Projectmanager Mark Rommy zegt dat met de banken ook afspraken zijn wanneer het gaat om aannemers. “Het projectbureau heeft de plicht dat zij die willen bouwen, goed worden begeleid en in contact worden gebracht met gerenommeerde aannemers”, aldus Rommy.

Rommy legt uit dat het LWBP een wettelijk karakter heeft; het is in de grondwet opgenomen als in het Meerjaren Ontwikkelingsprogramma (MOP). Daarnaast is Suriname lid van het Habitat 2-verdrag dat adequate en betaalbare huisvesting voor eenieder en ontwikkeling van duurzame woon- en leefomgevingen als uitgangspunten heeft. Het LWBP focust vooral op de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties (VN).

De hoofddoelen zijn goedkope kredietfaciliteiten creëren voor de samenleving; het in cultuur brengen van de kavels waarvan bereidverklaringen en beschikkingen zijn uitgegeven; het bouwen van woningen; het begeleiden en monitoren van de woningbouw in het algemeen en het creëren van een wettelijk kader voor de woningbouw.

OOK INTERESSANT
Start fysieke registratie koopkrachtversterking in Commewijne, Coronie en Nickerie

Een van de goedkope kredietfaciliteiten is de 7% kasreserveregeling. Deze faciliteit is er vanaf 2004 en tot stand gekomen tussen de banken en de Centrale Bank van Suriname (CBvS), waarbij de kasreserve van de eerstgenoemde groep wordt aangewend. “Het voornaamste doel van deze faciliteit is de particuliere woningbouw tegen betaalbare rente binnen het bereik van de middeninkomensgroepen te brengen”, zegt projectmanager Rommy.

Hij presenteerde de statistieken tussen 2004 en 2023. Vanaf 2004 zijn er circa 6600 woningen gefinancierd (nieuwbouw, afbouw, renovatie, uitbreiding, reparatie). De vrijgemaakte middelen uit de kasreserve tot en met 2023 bedroegen SRD 525 miljoen.

In december is besloten de parameters die dateerden van 2018 aan te passen. Waar de leensom per 12 februari 2004 op SRD 70.000 vastgesteld was en de inkomensgrens op bruto SRD 1200-SRD 1400, waren deze per 20 augustus 2018 respectievelijk SRD 250.000 om SRD 2000-SRD 8000.

Eind december is na overleg met de CBvS de leensom verhoogd naar SRD 950.000 en de inkomensgrens aangepast naar SRD 22.500. Rommy: “Er is geen ondergrens. Dus iedereen die binnen 0-22.500 valt kan gebruikmaken van de faciliteit. De maximale bouwoppervlakte voor een nieuwbouw is vastgesteld op 50m2-150m2.

Dus ook kleinere inkomensgroepen kunnen voor een kleiner huis gebruikmaken van die 7%.” Naast Rommy en Nelson zaten ook Ursilla Bhoedoe (manager Suritrust afdeling hypotheken); Larissa Rijker (hoofd Retail DSB Bank) en Nathalie Elliot (retailmanager Finabank) aan tijdens de persconferentie.