fbpx

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gfcnieu1/public_html/wp-content/themes/mts_newsonline/functions.php on line 175

7 kandidaat-advocaten beëdigd tot advocaten

Het Hof van Justitie (HvJ) heeft zeven nieuwe advocaten beëdigd. De toelating tot de balie en beëdiging vond woensdag plaats in de zittingszaal van het gerechtsgebouw aan het Onafhankelijkheidsplein. Soeres Bhikhie, Vincent Moes, Radjeshprakash Bhoewar, Sietla Dewi Behari, Kenneth Amoksi, Gaetano Best en Aruna Joella zijn nu officieel deel van de ruim 220 leden van de Surinaamse Orde van Advocaten.

Waarnemend Hofpresident Iwan Rasoelbaks, Procureur-Generaal (PG) Roy Baidjnath Panday en Maureen Nibte als vertegenwoordiger van de Surinaamse Orde van Advocaten, drukten de advocaten allen op het hart om altijd een deskundige beroepshouding voorop te stellen en te werken aan goede en efficiënte rechtspleging. De PG en Nibte wezen beide op de verantwoordelijkheden die horen in het werk van een advocaat.

Rasoelbaks zei dat de beëdigde advocaten zijn toegelaten, omdat ze opgeleid zijn en praktisch klaargestoomd om op professionele wijze juridische bijstand te verlenen aan rechtzoekenden.

“U heeft allen blijk gegeven te beschikken over de kennis, competenties en vaardigheden ten einde uw beroep naar beste weten en kunnen uit te oefenen”, richtte de Hofpresident zich tegen de nieuwe advocaten.

OOK INTERESSANT
Pilot GLO-Brodenproject succesvol afgesloten; fase 2 in de pijplijn

Hij wees hen op het belang van eerlijkheid en oprecht handelen bij het uitoefenen van het beroep en niet matig te zijn in het opkrikken van hun kennis, kunde en competenties. Een juiste professionele houding naar cliënten, vakgenoten (confrères) en de rechterlijke macht is volgens Rasoelbaks onontbeerlijk.

De waarnemend president van het Hof gaf aan dat het Hof in januari 2019 zal starten met een sectorale aansturing van de rechterlijke organisatie. Advocaten zullen een ‘focal point’ hebben in de units van het Hof, alwaar verzoeken, klachten en suggesties over rechtszaken kunnen worden ingediend.

Er wordt alles in het werk gesteld om de website van dit instituut in het eerste kwartaal te lanceren met informatie over de rechterlijke organisatie en de verschillende procedures, rollen en zittingen.

“De advocatuur zal zich klaar moeten maken om samen met het Hof en de units handel, kortgeding en Hof civiel om in procesvoering te gaan. Dit ter inkorting van doorlooptijden bij civiele procedures en in hoge beroep voor snellere vonniswijzing”, zegt Rasoelbaks.(GFC)