fbpx
VES luidt de noodklok: begroting 2017 niet in lijn met realiteit

Dit laat de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) weten in een open brief aan het hoogste college van Staat, De Nationale Assemblee(DNA).

Middels deze open Brief, welke wij in het kader van transparantie direct delen met de gemeenschap, luidt de Vereniging van Economisten in Suriname (VES) de noodklok, schrijft de VES.

Hieronder de open brief:

In juni 2017 hebben wij, op uw uitdrukkelijk verzoek, onze inhoudelijke commentaren op zowel het Ontwikkelingsplan 2017-2021 als op de Ontwerpbegroting 2017 aan DNA doen toekomen.

Uit de Begrotingsbehandeling, welke nu openbaar is en waarvoor wij onze complimenten doen toekomen, is gebleken dat diverse leden dankbaar gebruik hebben gemaakt van onze bijdrage.

In ons advies, waaraan de meeste in Suriname woonachtige ervaren planeconomen hebben meegewerkt, hebben wij aangegeven dat gezien de huidige financieel-economische situatie de begrote uitgaven ad SRD 8.146 mln buitenproportioneel hoog zijn.

Tevens hebben wij aangegeven dat, hiertegenover, de begrote inkomsten ad SRD 3.931 miljoen veels te laag zijn.

Immers, de begrote uitgaven zouden de begrote inkomsten met meer dan 100% overschrijden. De uitgaven dienen derhalve drastisch te worden verlaagd, met name de niet-dringende/ noodzakelijke uitgaven zullen (verder) moeten worden beperkt c.q. uitgesteld. Ook de subsidies zullen verder moeten worden teruggebracht.

De inkomsten dienen danig te worden verhoogd door versterking van het Belastingapparaat, waarbij zowel de belasting- als de niet-belastinginkomsten verder moeten worden verhoogd.

Daarenboven zijn wij recentelijk opgeschrikt door de gewijzigde Begroting 2017 waarin de Regering, ondanks de vele uitdrukkelijke waarschuwingen, de uitgaven in plaats van verlaagd verder worden verhoogd met 0,5 miljard en de inkomsten in plaats van verhoogd met 0,3 miljard verlaagd.

Het begrotingstekort neemt daardoor toe met SRD 0.8 miljard en bereikt een recordhoogte van boven de SRD 5 miljard.

Een begrotingstekort van een dergelijke omvang in tijd van economische crisis, waarvan het tekort alleen kan worden gedekt door nieuwe leningen, is buitensporig en disproportioneel.

Daarnaast gaat de regering voorbij aan de economische betekenis van het wettelijk kredietplafond, welke niet zonder reden gemaximeerd is op 60% van het BBP en met Uw toestemming reeds ruim is overschreden.

De adviezen van het maatschappelijk middenveld lijken uitdrukkelijk genegeerd te worden door de Regering, blijkens het ontbreken van de noodzakelijke – impopulaire – hervormingsmaatregelen welke vereist zijn om de economie weer op het juiste spoor te brengen. Hierdoor wordt het probleem verschoven naar de toekomst.

Door de hoge rentekosten – die over de eerste 7 maanden van 2017 al SRD 0.5 miljard bedroegen – en de aflossingslasten zal de ruimte voor ontwikkelingsinvesteringen die nodig zijn om tot productiegroei te komen, tot een minimum worden gereduceerd. Dit zal, mede gezien het ontbreken van noemenswaardige incentives ter stimulering van de particuliere productie, ontegenzeggelijk leiden tot verdere negatieve economische groei en verslechtering van de crisis.

Het is uw plicht elke verdere verslechtering van onze economie te voorkomen. Een tekort van deze omvang zal leiden tot verdere verarming van de bevolking. Indien de leiding van het land, Regering en DNA, voortgaat in de noodzakelijke bezuiniging en ‘de tering naar de nering zet’, zullen wij als burgers onze verdere bijdrage aan de gezondmaking van onze economie leveren.

Wij weten als economen dat de crisis niet uit zichzelf zal verdwijnen en beseffen ons terdege dat wij hiervoor verdere offers zullen moeten brengen.

Onze bereidheid offers te brengen gaat dan wel uit van de harde eis dat de regering gerichte economische en fiscale hervormingen doorvoert, die zullen leiden tot een verbetering van onze economie en de verdere verarming van onze burgers bestrijdt.

Dringend beroep op alle 51 DNA-leden:

De VES doet een dringend beroep op U allen, leden van DNA ongeacht of U zich rekent tot de oppositie of coalitie, om: 1.

uw partij loyaliteit ondergeschikt te maken aan uw verantwoordelijkheid naar degenen die u hebben verkozen – het volk van Suriname- en de door de Regering voorgestelde Begroting 2017 te amenderen, aangezien deze buitenproportioneel is en de economische crisis in ons land zal consolideren.

de Begroting 2017 zodanig te amenderen dat deze meer in lijn wordt gebracht met de financieel-economische draagkracht, met hogere belasting- en niet-belasting inkomsten en lagere uitgaven w.o. subsidies, die tevens meer gericht is op het faciliteren van (particuliere) productiegroei”, aldus de VES.(GFC)

Meer nieuws

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Nog geen uitkering uit Covid-19 Fonds

GFC NIEUWS- Het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken laat weten dat het uitbetalen van de werkloosheidsuitkering aan werklozen die tijdens de operatie van het…

Ingezonden| Onze Staatsbedrijven

GFC NIEUWS- In de media lazen wij dat de president van Suriname onlangs een onderhoud heeft gehad met de president-commissarissen van een aantal Staatsbedrijven. Impotent…

Duurzaam sociaal vangnet in aanmaak

GFC NIEUWS- Het ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting heeft een traject ingezet om te komen tot een duurzaam sociaal vangnet. Hiervoor vindt er een…

lijk 15-jarige jongen geborgen

GFC NIEUWS- Daags na het politiebericht over de vermoedelijke verdrinking van de 15-jarige Diren Surjbali is zijn ontzielde lichaam uit de Nickerierivier gehaald. Impotent of…

HVB-topper Frans Kasantaroeno heengegaan

GFC NIEUWS- De politicus Frans Kasantaroeno is woensdag vrij plotseling overleden. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Is Lager Beroepsonderwijs (LBO) tweederangs?

GFC NIEUWS- De resultaten van het schooljaar 2019-2020 zijn op alle niveaus sterk verbeterd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Groene zeedijk voorbeeld voor de wereld

GFC NIEUWS- Het startsein voor het Groene Zeedijkproject te Weg naar Zee is woensdag gegeven. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Roseline Daan nieuwe directeur Cultuur

GFC NIEUWS- Roseline Daan is de nieuwe directeur van het directoraat Cultuur, dat valt onder het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Impotent of minder…

RBTO houdt verdachte schietincident aan

GFC NIEUWS- Het Regio Bijstand Team Oost (RBTO) heeft op 19 september de 38-jarige Louise V. aangehouden en overgedragen aan de recherche van Regio Oost….

Weekend afsluiting brug over Beekhuizenweg

GFC NIEUWS- De brug over de Beekhuizenweg die leidt naar Livorno zal het komend weekeinde worden afgesloten voor herstelwerkzaamheden. Impotent of minder potent? Maak online…