60 hangjongeren tonen interesse voor LVV-Landbouwtrainingen in Mariënberg

GFC NIEUWS- Het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) is drukdoende landbouwtrainingen voor te bereiden voor jongeren van Mariënburg in Commewijne.

Het initiatief komt van het parlementslid Rajiv Ramsahai van Commewijne, dat samen met Romano van Hekelen de hangjongeren in dit ressort hebben opgespoord om hun tijd nuttig te besteden.

Het initiatief werd ook voorgelegd aan LVV-minister Rabin Parmessar, die er gelijk op heeft ingespeeld. De minister bracht een werkbezoek aan Mariënberg om de ongeveer 60 jongeren te ontmoeten en om hen verder te motiveren om serieus deze trainingen te volgen.

De trainingen die twee maanden zullen duren, starten reeds op 16 maart en zullen bestaan uit diverse onderwerpen zoals Plantkunde, Algemeen Bodem, Plantmateriaal, Waterbeheersing
Pesticide, Bemesting, Ziekten en plagen, maar ook de Plantvermeerdering technieken welke opgedeeld wordt in een praktische training en rondleiding op kwekerij Tamansari.

De training zal worden afgesloten met de wel bekende GAP – trainingen (Good Agriculture Practices), De jongeren zullen ook na de trainingen verder begeleid worden door de voorlichters van het ministerie van LVV.

Parlementslid Ramsahai die de aanwezigen toesprak, dankte vooral Parmessar en zijn staf voor de snelle reactie op het verzoek voor het verzorgen van de trainingen.

De minister gaf aan dat het de plicht is van het ministerie om de gemeenschap te faciliteren op agrarisch gebied. Dit wordt gedaan door onder andere het beschikbaar stellen van trainingen en of begeleiding van organisaties, scholen en belangstellenden.

Training staat hoog in het vaandel van het ministerie van LVV. De bewindsman is zeer verheugd met deze stap van de jongeren die bereid zijn om getraind te willen worden. Het ministerie zal de mogelijkheden bekijken om een halve hectare van haar beschikbare gronden om in bruikleen af te staan aan elk èèn van deze groep, om als proeftuin te kunnen dienen, waarna zij verder voorbereid zullen worden op hun eigen aangevraagde terreinen.

De producten die zij zullen produceren mogen zij zelf aan de man brengen en waar nodig zal het ministerie zorgen voor afzet van de goede geteelde producten.

Door middel van trainingen zullen zij op de hoogte blijven van de effectievere manieren om hun landbouw activiteiten uit te voeren. Dit zal ertoe leiden dat de agrarische sector naar grotere hoogte wordt getild.

Overige berichten