50 militairen kregen kanker ‘door vuil verbranden in de open lucht’

Ruim 50 militairen die kanker hebben gekregen, zeggen dat dit is veroorzaakt door blootstelling aan rook die is ontstaan door het in brand steken van afvalhopen in de open lucht.

De jurist Ferre van Nadort heeft onderzoek gedaan naar de zeer ernstige gevolgen van vuilverbrandingen in de open lucht. In totaal hebben 200 personen zich bij de jurist aangemeld met gezondheidsklachten, die volgens hen zijn ontstaan door het inademen van de zeer giftige rook en fijnstof die vrijkomen tijdens het vuil verbranden in de open lucht. Het gaat allemaal om jonge mensen van rond de 30 jaar die vooraf gezond waren.

In de omgeving waar de Nederlandse militairen in Afghanistan waren gestationeerd, werd er regelmatig vuil in brand gestoken. Huishoudelijk afval, afgewerkte olie, banden, takken, bladeren, hout, accu’s en dergelijken .

Eén van de oud-militairen die nu aan leukemie lijdt, zegt aan de media dat zijn leven totaal is verwoest door het inademen van de giftige stoffen.  De relatie tussen het ontstaan van zijn bloedkanker en de afvalverbrandingen staan buiten kijf. De medische specialisten die hem behandelen weten dat 100 procent zeker.

Ook in Suriname doden door vuilverbranding

Ook in Suriname worden burgers dagelijks blootgesteld aan extreem giftige stoffen die vrijkomen door het verbranden van afval. Ondanks wetenschappers waarschuwen voor de zeer ernstige gevolgen, zijn er nog steeds onderontwikkelde/domme personen die hun rommel in brand steken.

De 42- jarige Magda ui Paramaribo is vorig jaar haar vriend kwijtgeraakt, nadat hij stierf aan bloedkanker.

“Mijn vriend heeft vreselijk geleden door deze ziekte. Hij vertelde mij vaak dat hij erg veel last had van de rook die vrijkwam doordat zijn buren elke dag vuil aan het verbranden waren. Hij maakte zelfs foto’s, stuurde die voor mij en vertelde dat hij er ziek van werd. Talrijke keren heeft hij deze buren gevraagd om te stoppen met het verbranden van hun vuil, maar zij weigerden. Dit ging jaren zo door”.

Magda zegt er zeker van te zijn dat haar vriend door deze gifstoffen bloedkanker heeft ontwikkeld. “Zij hebben mijn vriend gewoon vermoord! Langzaam maar zeker is hij vergiftigd door die moordenaars, zijn buren”, aldus de verbitterde vrouw.

Ook beroertes, hartinfarcten, miskramen en impotentie

Door blootstelling aan de extreem giftige stoffen die vrijkomen bij het verbranden van huisafval en tuinafval in de open lucht, komen er onder meer dioxinen, fijnstof  en andere zeer gevaarlijke stoffen vrij. Binnen de internationale medische wetenschap bestaat er consensus dat deze gifstoffen verschillende ernstige ziekten veroorzaken, waaronder hartinfarcten, beroertes, miskramen, onvruchtbaarheid, kanker, geboorteafwijkingen, hormonale storingen, impotentie en longklachten.

Overige berichten