49 jaar karate in Suriname

INGEZONDEN– Op 7 mei is het 49 jaar geleden dat Shihan Cecil Tirion de karatesport introduceerde in Suriname.

Als pupil van de vorig jaar overleden legendarische Shihan Loek Hollander (10e dan) richtte hij de eerste karateschool op. Deze school kreeg later een voortzetting in de school FUNAKOSHI onder leiding van Shihan Iwan Lindveld (5e dan).

In de latere zeventiger jaren van de vorige eeuw kwamen goed getrainde en gegradueerde karateka’s als Paul del Prado, Harold La Rose en Hedwig Lobman naar ons land om hun kennis en vaardigheden ook te delen met onze landgenoten.

Op die manier zijn vele honderden in ons land vertrouwd geraakt met de beginselen van de harde stijl Kyokushin. Daarbij mag niet vergeten worden de positieve prikkels die uitgingen van het Schoolkarateproject.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Prijzen in Suriname zullen nooit omlaag gaan, het zal een droom blijven

Karateka’s als Iwan Lindveld, Andre Joekoe, Ramon Groenewoud (oud nationaal kampioen) en Merselin Sarikromo (dameskampioen) zijn voortgekomen uit dit project.

In 1982 richtte Cecil Tirion de Surinaamse Karate Associatie op. Hij was tevens de eerste voorzitter.

In datzelfde jaar werd op 29 november onze nationale karatebond als “full member” toegelaten tot de Wereldkaratebond (toen: WUKO).

Dit vond plaats tijdens de General Assembly van de Wereldkampioenschappen in Taipeh en in aanwezigheid van de eerste voorzitter van de SKA.

Na een enorm positief groeiproces van enkele jaren vertoonden zich plotseling donkere wolken aan de zo glanzende karatehemel.

Dit heeft ertoe geleid dat in 1986 een andere nationale karatebond werd opgericht namelijk de AMATEUR KARATE UNIE.

Beide nationale bonden zijn aangesloten bij grote wereldorganisaties.

In april 1984 werd de Surinaamse sportwereld vereerd met het bezoek van de toenmalige President van het Internationaal Olympisch Comité de heer Juan Antonio Samaranch.

De karatewereld werd vertegenwoordigd (in hotel Torarica) door de toenmalige voorzitter SKA Cecil Tirion en de commissaris de heer Edmund Simons.

BEKIJK OOK MEER GFC NIEUWS: Geldzorgen? Laat alvast die duurste smartphones en tv-abonnement met 200+ kanalen liggen

Dit was zonder meer een hoogtepunt voor de Surinaamse Karate Associatie (zie foto)

Door de Covid-situatie is het nogal stil op het strand van de karatesportbeoefening. Het is te hopen dat deze verplichte “rustperiode” spoedig voorbij mag gaan en dat er wederom positief gerichte (karate)sportactiviteiten mogen plaatsvinden.

Wij feliciteren alle Surinamers en in het bijzonder de karatesportbeoefenaren en fans (ook die van vroeger!!) met deze karatejaardag.

Wij koesteren de sportieve hoop dat deze eens zo bloeiende karatesport wederom goede tijden mag meemaken. OESH!!

Foto: Op de Foto wordt IOC president Juan Samaranch geflankeerd door links Edmund Simons en rechts Cecil Tirion.

Secretaris van de AKU
M.Sarikromo

Overige berichten