fbpx

478 grondpapieren voor bewoners Para

GFC NIEUWS- Het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) heeft grondpapieren verstrekt aan bewoners van Para.

Het gaat om 478 grondpapieren die overhandigd zijn aan bewoners die in sommige gevallen tientallen jaren op hun documenten hebben gewacht.

De uitreIking van deze papieren vond te La Vigilantia plaats.

Districtscommissaris Audrey Hankers die waarnam voor collega Armand Jurel van Para gaf aan dat mensen lang gewacht hebben op een stukje rechtszekerheid.

Ze feliciteerde de burgers met het feit dat ze de beschikking hebben gehad over hun papieren. De burgermoeder spoorde de districtsbewoners aan om naar het GLIS te gaan om hun perceel in te schrijven.

De rol van het commissariaat bij het verstrekken van grondpapieren is een adviserende naar het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer (RGB).

De burgermoeder keurt elke vorm van occupatie die ook heeft plaatsgevonden in het district Para af. Het is niet toegestaan en bovendien ook strafbaar.

RGB- directeur Leandra Woei stelde dat er stuken waren van 25 jaar terug die moesten worden afgehandeld wat betekent dat de kans groot was dat de juridische situatie van deze burgers was gewijzigd.

BEKIJK OOK
SAO start weer met opleiding assistent verpleeghulp

In vele gevallen moesten er additionele stukken worden ingediend. Het geeft haar een goed gevoel dat een grote groep Surinamers is geholpen.

Ricardo Panka, politiek coördinator van de Nationale Democratische Partij in Para gaf aan, dat het beleid van deze regering als het gaat om het recht van de Surinamer op het hebben van een stuk grond, totaal tot uiting komt.

De achterstand in gronduitgifte speelt al jaren, zegt Panka. Hij beseft dat mensen tientallen jaren hebben gewacht en dat die aanvragen zo snel als mogelijk worden afgehandeld.

De recente aanvragen worden volgens hem ook meegenomen, om zodoende een grote groep tegemoet te komen. Het blijft een uitdaging voor de regering omdat niet een ieder tevreden kan worden gesteld, aldus Panka.

Hij riep de mensen op die nog niet in aanmerking zijn gekomen voor de nodige documenten om nog wat geduld te betrachten. Er zijn wat uitdagingen als het gaat om gevallen waar er sprake is van occupatie. Daar moet er een oplossing voor gezocht worden.