fbpx

428 landbouwers dienen aanvraag in voor ondersteuning

GFC NIEUWS- De eerste SAMAP Matching Grant Call for Expressions of Interest is op 31 oktober afgesloten.

Landbouwers, verwerkers en agri-bedrijven in Suriname kregen de gelegenheid om een aanvraag in te dienen om in aanmerking te komen voor een grant. De aanvragen werden gedeponeerd in een Tender Box.

Op 1 november werd publiekelijk de Tender Box opengemaakt in aanwezigheid van waarnemend onderdirecteur Virayshri Sital van het onderdirectoraat Planning en Ontwikkeling van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV).

De SAMAP-grant is transparant, concurrerend en eerlijk. Er zijn in totaal 428 aanvragen ingediend, waarvan 383 kleine en 45 grote grants.

De Matching Grant Facility (MGF) is een faciliteit, die indien de aanvrager die krijgt toegewezen, voorziet in apparatuur en specifieke landbouw gerelateerde diensten, voor landbouwers, verwerkers en agri-bedrijven met als doel het verhogen van productieve landbouw- en landbouwverwerkingsactiviteiten.

Om in aanmerking te komen voor één van de twee grants, een kleine grant tot maximaal USD 5.000 of een grote grant tot maximaal USD 300.000, dient de aanvrager wel aan de gestelde criteria’s te voldoen.

Sinds de launch op 30 september bestond de gelegenheid voor het indienen van de aanvragen. Landelijk zijn er regelmatig infosessies gehouden waarbij de aanwezigen zijn geïnformeerd over onder andere de criteria, de wijzen van het invullen van de aanvraagformulieren en het schrijven van een businessplan. Eveneens zijn personen begeleid geworden.

BEKIJK OOK
Politie: het wegnemen van straatputdeksels is strafbaar

Met de afsluiting van de Call for Expressions of Interest, begint tegelijkertijd de volgende fase van 4 tot 8 weken waarbij de evaluatie en de beoordeling van de juistheid van de aanvragen wordt gedaan door een onafhankelijke technische evaluatiecommissie.

Wat is SAMAP?

De Suriname Agriculture Market Access Project (SAMAP) is een capaciteitsopbouw initiatief dat uitgevoerd wordt door Food and Agriculture Organization (FAO) en gefinancierd wordt door de Europese Unie (EU) met als doel het versterken van de duurzame ontwikkeling van de agrarische sector in Suriname, middels concurrente en veiligere productie alsmede betere toegang tot exportmarkten.

The Matching Grant Facility

De matching Grant Facility (MGF) is een concurrerend fonds, dat kleinschalige boeren en agribusiness ontwikkeling in Suriname ondersteunt. Er zullen matching grants worden verstrekt aan aanvragers met goedgekeurde aanvragen, om activiteiten te ondersteunen in het belang van prioritaire waardeketens: groenten en fruit, wortel & knolgewassen en niet-hout-bosbouwproducten (NTFP).

Van voorstellen wordt verwacht dat zij de kwaliteit van de productie en verbeteringen van de markttoegang aanpakken, wat leidt tot een hoger inkomen op kleinschalig landbouw niveau.

FAO/SAMAP zal namens de grant ontvanger de nodige inputs en apparatuur aanschaffen.