fbpx

40 onderofficieren en 39 officieren gecertificeerd

GFC NIEUWSREDACTIE- 40 onderofficieren en 39 officieren die gedurende vier maanden de meest belangrijke kennis hebben opgedaan om adequaat te kunnen functioneren binnen de defensieorganisatie in Suriname ontvingen vrijdag een certificaat.

Het gaat om officiers- en onderofficiersvorming bij het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO).

Het ministerie van Defensie heeft hiermee wederom getoond dat zij blijft investeren in het personeel. Volgens minister Krishna Mathoera van Defensie ging het hier om twee belangrijke opleidingen.

“We hebben mensen die titulair in een rang zitten, maar de opleidingen zijn nooit georganiseerd. Hierdoor zijn zij in hun loopbaan achtergehouden. Wij hebben gekozen voor ordening en om mensen niet in functies te plaatsen zonder hen de juiste competenties te geven. Enerzijds had deze opleidingen dus te maken met het loopbaanbeleid, maar anderzijds ook het vermogen dat wanneer u in die functie bent, u in staat bent om de taken van die functie goed te vervullen”, stelde de bewindsvrouw.

Op de officieren en onderofficieren die hun opleiding hebben afgerond, deed zij een beroep om soms met een opvoedende, begeleidende, coachende, beslissende of soms met een sterke hand hun personeel te leiden. Dit zal bepalend zijn voor hun gezag.

De bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Werner Kioe A Sen, deed een beroep op de officieren en onderofficieren om hem en de leiding te ondersteunen in het verder ontwikkelen van de defensieorganisatie en vooral erop te letten dat moraal en ethiek niet wordt meegesleurd door de normvervaging die reeds plaatsvindt binnen de samenleving.

OOK INTERESSANT
Geen medewerking uitleveringsverzoek Trump, zegt gouverneur van Florida

“Wij hebben allemaal gekozen om in deze organisatie te dienen. De kwaliteit van ons optreden als organisatie gaat niet alleen afhangen van mij als hoofdverantwoordelijke. Het hangt ook af van het professionalisme van eenieder hier in de organisatie. De steeds complex wordende wereld vereist van ons dus om kritisch te zijn, kritisch te blijven denken, maar vooral om onszelf te blijven scholen. Wees dus de lerende leider en manager”, aldus de legertopman.

De majoors Irish Sanches en Brian Landveld, respectievelijk commandanten van de Militaire Academie en Militaire School, stelden dat teamwork een belangrijke factor is geweest om deze vorming binnen de vier maanden af te ronden. Zij hopen dat deze militairen zich verder zullen blijven scholen.

“Onderofficieren en officieren, als u straks teruggaat naar uw eenheid, dan wordt er van u verwacht dat u voorbeeldig gedrag toont, uw collega’s ondersteuning biedt, als adviseur optreedt van jongere onderofficieren en officieren en ook zorg draagt voor het trainen van uw manschappen. U bent op dit moment toegerust met de basiscompetenties om uw werkzaamheden en verantwoordelijkheden als officier en onderofficier adequaat te kunnen vervullen. De vormingen hebben ertoe bijgedragen dat u daadwerkelijk nu bevoegd werkzaamheden zal mogen vervullen”, aldus majoor Landveld.