32 cursisten ronden project “Van grassroot tot ondernemer” af

GFC NIEUWSREDACTIE- De vaktrainingen in het kader van het Basic Need Trust Fund (BNTF) project: “Van grassroot tot ondernemer en het om-, her- en bijscholen van werklozen & werkzamen” zijn met succes afgerond door de Stichting Arbeidsmobilisatie & Ontwikkeling (SAO), een werkarm van het ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J) in Suriname.

Het project is gefinancierd door de Caribbean Development Bank en heeft als doel het versterken en/ of bijbrengen van de nodige “hard skills en soft skills” van voornamelijk werkloze jeugdigen teneinde hun kansen voor het vinden van een baan te vergroten, hetzij als klein ondernemer of als werknemer.

32 cursisten hebben een certificaat in ontvangst mogen nemen en wel van de trainingen: ‘GaWaSa’, ‘Electro huisinstallatie’, ‘Huishoudkunde’ en ‘Textiele werkvormen’. Voor het opstarten van een onderneming zullen zij een starterspakket ontvangen ter motivatie.

Joyce Lapar, directeur van de SAO, heeft aangegeven positief terug te blikken op de uitvoering en afronding van dit project. Met het behalen van dit certificaat moet het een stap zijn richting ondernemerschap en dus zelfredzaamheid.

Lapar heeft verder aangehaald ontzettend trots te zijn op de samenwerking met de partners en het verstevigen van de relatie ter bevordering van de begeleiding van de cursisten en de vaktrainingen.

De directeur heeft haar dank en felicitaties uitgebracht aan alle cursisten en actoren die een wezenlijke bijdrage hebben geleverd aan het succesvol afronden van dit project.