30ste herdenking SLM-vliegramp

De SLM-vliegramp van 7 juni 1989 wordt dit jaar voor de 30ste keer herdacht.

In Suriname, lijkt het er veel op dat deze grootste ramp die ons land trof, niet heeft plaatsgevonden. Het lijkt er nog meer op, alsof de 178 slachtoffers als mens nooit hebben bestaan, zegt Roy de Miranda, voorzitter
Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal.

Een ramp van deze omvang, verdient volgens de Miranda in elk zichzelf respecterend land, maar met name een klein land als Suriname, qua herdenking een nationaal karakter te hebben en dragen. Reeds jaren pleit de Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal niet aflatend hiervoor.

Het jaarlijks iedere 7e juni uitroepen tot Nationale Dag van Rouw/Herdenking, met daaraan verbonden, het landelijk hangen van de vlag halve stok van 06.00 tot 18.00 uur, het dito om 10.00 uur in acht nemen van 1 minuut stilte en van 10.00 tot 12.00 uur (tijdstip van herdenking) het doen aanpassen van radio- en televisie programmering, werd door onze Stichting bij herhaling bepleit.

“Deze eervolle herdenking is gemeten naar de omvang van de SLM-vliegramp en zeker ook het groot aantal betreurde slachtoffers, meer dan op z’n plaats. Deze omgekomenen mogen namelijk nimmer worden vergeten. Ook nu weer verzochten wij de president van de Republiek Suriname, om ons voorstel bij Resolutie te willen bekrachtigen en bij de komende herdenking aanwezig te willen zijn.

Wij hebben alle redenen om hierop te blijven hameren. Jaarlijks beperkten wij ons tot het slechts oproepen van de SLM om spijtbetuiging jegens de nabestaanden van de Vliegramp. Iedere poging om deze maatschappij bij de 7 juni Vliegramp Herdenking te betrekken, leden tot op heden schipbreuk”.

Dit is dan ook de reden waarom de organisatie van deze plechtige en respectvolle herdenking, na 30 jaar heeft gemeend, om op juni 2019 audio-visueel aan te tonen, waarom het vragen van bedoelde vergiffenis, minimaal op z’n plaats is.

Zo ook zal de kwalijke rol van De Surinaamse Voetbal Bond, op 7 juni 1989, de feitelijke gastheer van het omgekomen Kleurrijk Elftal, een organisatie die de jaarlijkse herdenking van de Vliegramp stoïcijns negeert, wederom prangend tegen het licht worden gehouden.

Het is eenieder bekend dat de laatste wens van het omgekomen Kleurrijk Elftal en die van de inmiddels ook overleden oprichter van het Kleurrijk Voetbal en de Suriprofs was, de in Suriname op te richten Kleurrijk Voetbal Academie. Op Sonny’s sterfbed werd hem bovendien ook beloofd dat de Kleurrijk Voetbal Academie naar hem zal worden vernoemd.

De Stichting Mondiaal Kleurrijk Voetbal beijvert zich thans reeds 14 jaar, om die Academie te realiseren. Pas in 2017 daagde er hoop voor het implementeren van dit project. Immers, de president zegde voor het realiseren van de Sonny Hasnoe Kleurrijk Voetbal Academie 10 ha grond in Commewijne toe.

Om voor eenieder onduidelijke reden, geeft de minister van RGB, tot op heden geen gevolg aan dit Presidentieel Besluit. Tijdens de Begrotingsbehandeling van 5 april in De Nationale Assemblee, vormde deze schande, ook onderwerp van gesprek, haalt de Miranda aan.