23-jarige directeur vastgoedbedrijf opgesloten voor oplichting en verduistering

De afdeling Fraude van de politie heeft de 23-jarige meervoudige oplichter en verduisteraar Maynox C. aangehouden en in verzekering gesteld.

Maynox heeft in de hoedanigheid van directeur van een vastgoedbedrijf een aantal bouwkavels in de Vredenburgweg (hoek Tout Lai Fautmiddenweg) verkocht, terwijl hij daartoe niet bevoegd was en derhalve niet tot de formele overdracht van de percelen kan overgaan. Het vermoeden bestaat dat hij op deze manier een groot aantal personen heeft benadeeld.

Eventuele benadeelden worden opgeroepen om in contact te treden met de afdeling Fraude van de politie te Geyersvlijt.

Overige berichten