fbpx

22 crècheleidsters SBEC ontvangen diploma

GFC NIEUWS- De Stichting Beheer en Exploitatie Crèches (SBEC) heeft 22 studenten klaargestoomd tot volwaardige crècheleidsters.

Donderdag hebben deze studenten hun diploma ontvangen. De SBEC biedt adequate opvang aan kinderen in de leeftijdsklasse van 0 tot en met 6 jaar. Om gekwalificeerd crèchepersoneel te hebben in de overheidscrèches, werden vanaf de oprichting van de SBEC, opleidingen gegeven in samenwerking met de dienst Opleiding en Vorming.

Op 1 november 2019 vond de lancering plaats van de opleiding tot crècheleidster ten behoeve van een geselecteerde groep medewerkers uit de overheidscrèches.

De geslaagden werden voorafgaand aan de diploma-uitreiking toegesproken door minister Uraiqit Ramsaran van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo). De minister sprak zijn waardering uit over de geslaagden. Hij gaf aan dat gelet op de leeftijdsklasse die zij onder hun hoede krijgen, zij het voorbeeld naar het volk toe moeten zijn.

BEKIJK OOK
IDB-delegatie bezoekt Godo Holo

Volgens de bewindsman wordt vaak genoeg het werk van opvoeders onderschat, maar het zijn juist deze mensen die een kind helpen vormen tot de persoon die zij later worden.

Minister Ramsaran drukte de nieuwbakken crècheleidsters op het hart om het geleerde ook in de praktijk uit te voeren. “Alleen het werk aannemen is niet genoeg, je moet het werk ook kennen. Neemt u alles mee, wat u heeft geleerd, praktiseer het en laat het voldoen aan alle standaarden”. Ook vroeg de minister hen om het geleerde over te brengen aan de collega’s die nog geen bijscholing hebben genoten.

De bewindsman complimenteerde de studenten voor hun inzet in deze zware tijd en sprak zijn felicitaties uit naar alle geslaagden.