fbpx

VHP-kernvoorzitter Den Haag bezoekt Santokhi

GFC NIEUWSREDACTIE- VHP-kernvoorzitter Den Haag, Albert Ramdhiansing, heeft recentelijk een bezoek gebracht aan president Chan Santokhi, tevens voorzitter van de VHP.

Vergezeld door VHP Nederland voorzitter Soedamah Lachman, is ruim een anderhalf uur durend gesprek geweest met president Santokhi.

De president heeft een gedetailleerde uiteenzetting gegeven over de stand van zaken in Suriname, de lopende zaken, issues en plannen voor de korte en lange termijn.

Duidelijk is dat de president zich heel goed bewust is van de situatie in het land, en heeft strikte focus op constructieve plannen om het land te redden uit de economische crisis waarin het zich momenteel bevindt.

Stabilisatie en verbetering van de koopkracht van elke Surinamer staat hierbij centraal. De rol die diaspora kan innemen bij het doen slagen van het herstel is van eminent belang, er wordt hard gewerkt aan werving van investeerders en deskundigen die het land kunnen helpen opbouwen. Aan het volk van Suriname vragen wij de hoop niet te verliezen, het komt goed.

Naast het bezoek aan de president is er ook kennisgemaakt met het dagelijks bestuur van de VHP en enkele toppers van de partij.

VHP kern Den Haag is tezamen met andere leden van VHP Nederland, waaronder de VHP Nederland voorzitter Lachman Soedamah, ontvangen door waarnemend voorzitter Glenn Oehlers.

Met het dagelijks bestuur en enkele toppers van de VHP zijn er gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking in de toekomst op meerdere vlakken. VHP-voorzitter Santokhi had tijdens zijn bezoek aan Nederland, immers expliciet laten doorschemeren dat “de Olifant in Nederland wakker moet worden”.

Er is ook een meeting geweest met OW minister Riad Nurmohamed. Het ministerie van Openbare Werken is een belangrijke ministerie vanwege de cruciale rol van infrastructurele werken in een land als Suriname: groot van omvang, complex qua ligging van de diverse steden en dorpen en met name de overstromingen die het land al decennialang teisteren.

BEKIJK OOK
OM start met landelijke virtuele voorgeleiding

Deze minister is kundig en slagvaardig, heeft ondanks beperkt budget en middelen toch plannen genoeg gereed om zijn missie te doen slagen.

De kernvoorzitter had ook een ontmoeting gehad met de vicevoorzitter van het parlement, Dew Sharman, VHP- fractieleider Asis Gajadien en DNA-lid Mahinder Jogi. “Ik heb me omstandig laten informeren over het fungeren van het parlement en de actuele zaken in land. Het was een zeer constructief gesprek,” voert hij aan.

In de relatief korte tijd dat VHP kern Den Haag een agenda kon invullen in Suriname is toch veel bereikt. Een helder beeld van de actuele situatie in het land en de VHP partij is opgedaan. Er zijn ook gesprekken gevoerd met burgers, waaronder ondernemers, werkenden, werklozen en de gewone man van de straat. Bij terugkeer naar Nederland is er genoeg huiswerk om verder te werken met de moederpartij aan concretisering van nauwere samenwerkingsverbanden.

Kern Den Haag streeft naar gezamenlijk bereiken van doelen op sociaal en politiek vlak waarbij het dienen van het belang van Suriname centraal staat. Zij werkt graag mee aan de wederopbouw van het land d.m.v. het bewerkstelligen en ondersteunen van sociale projecten.

Naast de ondersteuning van sociale projecten, ligt de focus op het ondersteunen van de VHP en kennissennetwerk aan te wenden om investeerders aan te trekken die een rol van betekenis kunnen spelen.

Daarnaast zal VHP kern Den Haag uiteraard nauw betrokken zijn bij de campagnevoering voor de VHP, in aanloop naar de volgende verkiezingen.