fbpx

200 burgers Paramaribo Noord-Oost ontvangen grondpapieren

GFC NIEUWS- Tweehonderd burgers in Paramaribo Noord-Oost hebben hun grondbeschikking in ontvangst mogen nemen.

Deze burgers hebben op 14 december hun grondpapieren ontvangen van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer. De uitgifte heeft plaatsgevonden op het terrein van het Commissariaat van Paramaribo Noord-Oost.

Minister Lekhram Soerdjan van Ruimtelijke Ordening Grond en Bosbeheer zei tijdens zijn toespraak dat er voortdurend wordt gewerkt aan efficiëntie op het ministerie om het proces van uitgifte van grondpapieren te versnellen.

In september dit jaar hebben reeds 130 burgers hun bescheiden ontvangen. “Het is nu weer zo ver. Voor de tweede keer dit jaar. Jullie zullen zo dadelijk jullie grondpapieren in ontvangst nemen”, zegt districtscommissaris Mike Nerkust van Paramaribo Noord-Oost. De burgervader roept burgers op om de procedures nauw in acht te nemen en ook tijdig hun zaken in orde te maken.

Minister Soerdjan zei dat grondbeleid meerdere malen benadrukt is door president Desiré Bouterse als een van de prioriteitsgebieden. “Het is een van de basisvoorwaarden voor de ontwikkeling die wij nastreven.”

De bewindsman benadrukte vervolgens dat er hard gewerkt en nagedacht wordt hoe een aantal zaken te versnellen. “Ik kan begrijpen dat er een achterstand is, dat er mensen wachtende zijn. Zij die nog niet op de lijst zijn, weest u gerust de werkzaamheden gaan verder. Er volgen nog meer uitreiking, waarbij ook u uw beschikking in ontvangst zal mogen nemen.”

BEKIJK OOK
Btw zal geen kostprijsverhogend, maar wel inflatoir effect hebben

DNA-vicevoorzitter Melvin Bouva zei tijdens zijn speech dat het niet makkelijk is om die behoorlijke achterstand die er is in te lopen, maar de voortvarendheid is opmerkelijk.

“Vanuit het parlement dragen we een ding hoog in het vaandel: voor elk gezin een woning. We zijn vastbesloten om de productie van huisvesting voort te zetten. We zijn vastbesloten dat burgers hun grondpapieren krijgen.

“Morgen gaat er een verwijt komen ja, dat u een kerstman ben of dat het een verkiezingsstunt is. Belangrijk is dat er steeds een belangrijk deel van de noden van de samenleving wordt gelicht. De wereld eindigt niet op 25 mei 2020.

“Ook daarna zullen we door moeten gaan met de opdracht en ervoor moeten zorg dragen dat burgers beschikken over een stuk grond,” aldus Bouva.