17e kunstgrasveld voor Mariënburg

Onder grote publieke belangstelling van de buurtbewoners en jongeren van Commewijne, Mariënburg is aldaar de 17e mini kunstgrasveld in gebruik genomen.

Dit heeft op woensdag 20 februari plaatsgevonden door de minister van Sport- en Jeugdzaken, Lalinie Gopal. De totstandkoming is geschied door het ministerie van Sport- en Jeugdzaken, met als projectuitvoerder de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB).

Vertegenwoordiger van de KNVB, Johan van Geijn, gaf aan dat zijn organisatie het op prijs stelt om deel te mogen zijn van het aanleggen en rehabiliteren van de kunstgrasvelden. Hiermee zegt hij dat er wordt gezorgd voor een veilige plek waar jongeren hun sporttalenten kunnen ontwikkelen. In het kader daarvan heeft de KNVB ook 12 world coaches opgeleid die ervoor zullen zorgen dat de jongeren middels het voetballen lifeskills worden bijgebracht.

Districtscommissaris Ajaikoemar Kali typeerde de dag als een belangrijke, waarbij er weer mogelijkheden worden gecreëerd voor jongeren om te kunnen sporten. Hij gaf aan dat er met de oplevering van het kunstgrasveld voor meer ontspanning is gezorgd.

De burgervader heeft een beroep gedaan op de gemeenschap om goed en zuinig om te gaan met het veld. Dezelfde mening is buurtbewoner Revelino Ammattarmidi toegedaan. Hij is momenteel bezig met het oprichten van een stichting om te kunnen zorgen voor onderhoud van het veld, tevens talentontwikkeling onder de jongeren.

DNA- lid Rajiv Ramsahai zei dat de Regering c.q. het ministerie van Sport- en Jeugdzaken veel heeft geïnvesteerd in de sport. Hierdoor wordt er volgens hem ervoor gezorgd dat er minder uitgegeven zal worden voor de gezondheidssector en daarnaast ook verbeterde prestaties wordt gestimuleerd.

Minister Gopal gaf aan dat Commewijne intussen voorzien is van 2 kunstgrasvelden, namelijk in Zoelen en in Mariënburg en dat er mede dankzij die investering talenten zijn ontdekt die intussen deelnemen aan de competities van de Commewijne Sportbond.

Als reden om te werken aan gezonde burgers gaf de sportminister de analyses en cijfers van de verschillende nationale en internationale rapporten aan, die het toenemen van niet overdraagbare ziektes onder jongeren weergeven.

Het zorgwekkende volgens haar is de omschrijving waaruit blijkt dat het te wijten is aan een slechte leefgewoonte, met name weinig bewegen of sporten en slechte voeding.

Het ministerie heeft daarom het verruimen van sportfaciliteiten en speeltuinen en deze dichterbij het volk te brengen tot een prioriteit gemaakt. De bewindsvrouw heeft de gemeenschap opgeroepen zorgvuldig om te gaan met het veld en ook regelmatig te onderhouden.

De eerste 14 mini kunstgrasvelden zijn in 2014 en 2015 aangelegd. Het afgelopen jaar is het traject van rehabilitatie van deze velden gestart en tegelijkertijd zijn er in december 2 nieuwe opgeleverd en in gebruik genomen te Paranam en Pontbuiten.

De sportvelden die nog opgeleverd moeten worden zijn in Atjoni, Lelydorp, Apoera, Wageniningen en het SOSIS Sportcomplex.

Overige berichten