Michi Natural Foods informeert personeel over belang vaccineren tegen Covid-19

GFC NIEUWSREDACTIE- De coronapandemie is een buitengewone omstandigheid, waarmee onvermijdelijk rekening dient te worden gehouden.

Van zowel de werkgever als de werknemer mag inzet worden verwacht, om tot een werkbare situatie te komen. Nu daar er vaccins beschikbaar zijn voor iedereen, is het de hoogste prioriteit zich te laten vaccineren, meent de directie van Michi Natural Foods.

“Als bedrijf, onderkennen wij de uiteenlopende gevoelens die er zijn over het zich al dan niet laten vaccineren en verplichtten niemand daarbij. Echter, voelen wij ons als productiebedrijf verplicht en verantwoordelijk voor het zorgen voor een gezonde en veilige werkomgeving voor al onze medewerkers.”

Fysiotherapeute Henriette Ons-Emanuels heeft voor het bedrijf een voorlichtingssessie gehouden voor haar medewerkers. Tijdens deze voorlichtingssessie zijn de gevolgen voor mogelijke besmetting met dit dodelijk virus nader toegelicht is en de aanmoediging om zich te laten vaccineren uiteengezet.

De medewerkers zijn daarbij in de gelegenheid gesteld om zoveel als mogelijk vragen te stellen.

“Wij zijn dankbaar voor de kennis en kunde waarmee Ons-Emanuels, ons heeft mogen begeleiden in het pad naar het maken van een bewuste keus om zich te laten vaccineren en daarmee een bijdrage te leveren aan onze persoonlijke lichamelijke en geestelijke welzijn, alsook die van ons gezinsleden.

“Tot slot bedanken wij al onze werknemers voor hun overweldigende participatie, hun begrip voor het veiligheidsaspect op de werkvloer, maar meer nog voor het leveren van een bijdrage aan de totale gezondheidszorg in Suriname.”

Overige berichten