CBvS bevestigt ontslag bankdirecteuren Orie en Soekhnandan

GFC NIEUWSREDACTIE- Na overleg met de regering heeft de Centrale Bank van Suriname (CBvS) besloten de dienstbetrekking met de directeuren William Orie en Maikel Soekhnandan in gemeen overleg te beëindigen per 1 juli.

De Bank meldt dat Orie en Soekhnandan vele jaren in dienst waren van de Bank en zijn in maart 2019 benoemd tot respectievelijk directeur Monetaire en Economische Zaken (DME) en directeur Bankbedrijf en Bancaire Zaken (DBB).

De Bank heeft inmiddels de nodige voorzieningen getroffen en zal de opengevallen posities spoedig invullen.

Eerder deze week verscheen in de media dat de directeuren met ontslag zijn. Gespeculeerd werd dat dit te maken heeft met de geruchtmakende rechtszaak tegen enkele gewezen toppers van de CBvS.

De advocaten van de ex-minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, hebben eerder gevraagd waarom de twee bankdirecteuren Orie en Soekhnanadan niet gedagvaard zijn alhoewel zij de omstreden overeenkomsten tussen de CBvS en het Belgische Clairfield Benelux NV, Orion Assurance & Advisory en Capital Investment getekend hebben. De advocaten voeren aan dat Orie en Soekhnandan, deze overeenkomsten wel hebben bekrachtigd door hun handtekening eronder te plaatsen.

Na bestudering van het politioneel onderzoek, het gerechtelijk vooronderzoek en het rapport Kroll, vragen de advocaten waarom de twee directeuren niet gedagvaard worden als ex-directeur Van Trikt en Hoefdraad, die op basis van de overeenkomsten wel gedagvaard zijn.

Het Openbaar Ministerie heeft in de zaak van de CBvS vier jaar geëist tegen Faranaaz Hausil, ex-directeur Legal, Compliance and International Affairs bij de CBvS, met aftrek van de tijd in voorarrest doorgebracht. Ook is een geldboete van SRD 100.000 subsidiair tien maanden hechtenis en is haar gevangenhouding geëist.

Overige berichten