fbpx

NPS: Zelfreflectie als basis om steeds beter te worden

INGEZONDEN– Elkeen dient zelfreflectie toe te passen om beter te worden in al datgeen dat aan ontwikkeling beoogd wordt.

Maar zeker ook om beter te worden in de omgang met anderen en bij het willen helpen aan de vooruitgang van de omgeving en zo dus het land.

Eid Al-Fitr (Suikerfeest) kan niet los worden gezien van de vastenmaand Ramadan. Naast het vasten staan in deze heilige maand bidden en zelfreflectie centraal. Zowel Eid al-Fitr en Eid-al Adha zijn gelegenheden voor de moslims om hun dankbaarheid uit te drukken naar Allah en de minderbedeelden te helpen.

De Nationale Partij Suriname (NPS) houdt in haar beleid vast aan de kernbegrippen van het brengen van verbetering in de omstandigheden van alle Surinamers, waarbij een speciale focus wordt gelegd op het volksbelang.

De Islamitische geschiedenis van het Suikerfeest gaat terug naar het jaar 610 toen aartsengel Djibril (binnen het christendom beter bekend als aartsengel Gabriël) verscheen in een visioen van de profeet Mohammed en verklaarde dat hij een boodschapper was van Allah.

Djibril leerde Mohammed de heilige verzen die de basis van de Koran en de fundamenten van de islam en het leven zouden vormen. Een andere gebeurtenis die plaatsvond tijdens de Ramadan en dus ook herdacht wordt in deze periode, is de Slag bij Badr. De veldslag vond plaats in 624 onder de leiding van profeet Mohammed; de eerste grote veldslag tussen moslims en Mekkanen. Ondanks de overmacht van de Mekkanen wisten de moslims onder leiding van Mohammed de overwinning te behalen.

Die overwinning was volgens de islamitische overlevering mede te danken aan de bijstand van enkele duizenden engelen in de gelederen van Mohammed. Volgens de historische overlevering was de overwinning voornamelijk te danken aan het feit dat Mohammed een excellente veldheer was. De Ramadan en het Suikerfeest zijn onlosmakelijk verbonden met de openbaringen aan Mohammed en de overwinning in de Slag bij Badr.

BEKIJK OOK
42-jarige doodgereden motorrijder kwam op rijhelft vrachtwagenbestuurder

De periode vol zelfbezinning wordt met dit feest in dankbaarheid en in het gezelschap van familie en vrienden afgesloten. Hoewel wij als samenleving proberen te leven binnen de grenzen van wet en regelgeving en van wat in de religie is toegestaan, kunnen we onze gevoelens soms niet beheersen en overschrijden we de grens. Ramadan leert ons een evenwicht te zien bewaren in onze daden. Dit is alleen mogelijk door het hart dusdanig te bevredigen, dat er geen ruimte overblijft voor onwettige verlangens en/of daden.

De NPS roept in dit verband een ieder en in het bijzonder de machthebbers op om vanaf dit moment er harder aan te werken om ons land op te bouwen tot een waardige, democratische, harmonische, veilige en welvarende natie. De regering mag geen inbreuk doen aan haar verplichtingen en beloften aan het volk om Surinamers alle ontwikkelingsmogelijkheden te bieden.

Wanneer mensen instaat zijn deze regels goed te begrijpen en toe te passen, kan de Eid Ul-Fitr met veel waardigheid worden gevierd. De NPS gelooft in een maatschappij waarin rust, betrouwbaarheid, dienstbaarheid, ontwikkeling en groei voor de huidige en toekomstige generaties gegarandeerd zijn. Het is de taak van een ieder om datgene dat verkeerd is of de verkeerde keuzen die zijn gemaakt, te corrigeren en vastberaden te kijken naar een betere toekomst.

Aan u allen wenst de NPS gezegende Eid Mubarak toe.

G. Rusland
Voorzitter NPS