fbpx
17 september – 16 oktober 2020: Malmás

GFC NIEUWS- De periode 17 september 2020 tot en met 16 oktober 2020 wordt volgens de Sanatan Dharm ongunstig beschouwd voor het verrichten van bepaalde rituelen/ceremonieën.

Deze periode staat bekend als Malmás. Hieromtrent verschaft stichting Shri Sanátan Dharm Parshad Suriname (SSDPS) met dit bericht, de nodige informatie aan de Surinaamse samenleving. Deze stichting is een jonge, vrijwilligersorganisatie in Suriname, waar vele Purohits/Pandits (voorgangers van de Sanátan Dharm) e.a. vrijwilligers zijn aangesloten om de idealen, normen, waarden en filosofie van de Sanátan Dharm in deze plurale maatschappij, nationaal en internationaal te waarborgen.

De stichting SSDPS had in 2018 alle pandits van de Sanátan Dharma uitgenodigd om middels een vergadering een ontstane misvatting toen in Suriname omtrent Malmás oftewel Adhikmás (die volgens de Vedische astrologie een extra maand genoemd wordt die t.g.v het verschil in tijd tussen zonne- en maanmaanden ontstaat) op 30 mei 2018 te bespreken.

Bij deze vergadering waren 38 pandits aanwezig (desgewenst kunnen de namen opgevraagd worden) waarbij vele pandits de grondslagen van verschillende geschriften van de Sanatan Dharm hebben aangehaald en in fijne details besproken.

Dit onderwerp was door de aanwezige pandits vanuit de bovengenoemde geschriften breedvoerig besproken waarbij de hiernavolgende punten tot het resultaat behoren:

1. Tot enkele synoniemen van Malmás behoren: Adhimás, Adhikmás, Asankrántimás, Asúryamás, Malimluchmás, Laundmás, Purushottammás, Vinámmás.

2. Als er tussen twee nieuwe manen geen Sankránti plaatsvindt, dan wordt die maand van ongeveer 30 tot 32 dagen Adhikmás oftewel Malmás genoemd.

Indien er tussen twee nieuwe manen twee Sankránti’s (transmigratie van de zon van de ene naar het daaropvolgende sterrenbeeld) hebben plaatsgevonden dan wordt deze maand Kshaymás genoemd. Dit fenomeen komt eens in de 141 jaar voor. Als gevolg van een Kshayamás komt er in dat jaar twee keren een Malmás voor, respectievelijk één voor en één na de Kshayamás. In dit geval is voorgeschreven om tijdens de eerste Malmás, die ook wel Sansarpmás wordt genoemd, Mangal kárya’s oftewel voorspoedige ceremonieën uit te voeren. Integenstelling tot de Sansarpmás, is het niet toegestaan in de Malmás na de Kshayamás yagya’s, sanskárs en dergelijke uit te voeren.

3. Opsommend werden drie soorten Shubh karma’s aangehaald, namelijk Nitya karma (reguliere handelingen zoals dagelijkse pújá, Ekádashi vrat, mandirbezoek etc.), Naymittik karma (ceremonieën die dienen ter bescherming van een individu bijvoorbeeld Antyeshti, Grah Shanti, Múl Shanti en andere Shanti karma’s), Kámya karma (de handelingen die om een specifiek voordeel of verlangen vragen, zoals Mahádán, Kathá-Jhandi, Durgá-Páth en dergelijke yagya’s). Tijdens de Malmás astrologisch ongunstig om deze Kámya karma’s te verrichten, terwijl de Nitya karma’s en de Naymittik karma’s zonder enig probleem wel dienen voortgezet te worden.

4. Geëxpliciteerd vanuit de boven genoemde Kámya karma’s zijn een aantal handelingen opgesomd die ook astrologisch ongunstig zijn tijdens de Malmás uit te voeren namelijk; Upákarma, Yagyopavít sanskár oftewel Janew sanskár, Viváh sanskár (de huwelijksceremonie), Grihapravesh (het betrekken van een andere woning of een nieuwe woning), Dev-Pratishthá (inwijding van múrti’s), Yagya karma’s, Agni-Sthápan, Shapath (eedaflegging), Vrat (vasten) enzovoorts.

5. De Yagya karma’s bestaan uit:

– Sámánya Yagya (yagya dat een individu voor zichzelf en gezin laat doen door een pandit, bijvoorbeeld Kathá-Jhandi, Durgá-Páth, Satyanáráyan vrat kathá en dergelijke)

– Mahá Yagya (yagya dat gedaan wordt voor de voorspoed van een hele familie, wijk, ressort of land). Vanuit de geraadpleegde geschriften zijn beide gedefinieerde yagya karma’s in de Malmás eveneens niet toegestaan.

6. Tenslotte zijn de aspecten die aan de één van de namen van Malmás tevens één van de vormen van God Vishnu zijn toegewijd namelijk Purushottammás besproken. Hierbij werd aangehaald uit één van de geschriften dat Malmás wel aanwendbaar is om rituelen en gebeden alleen ter ere van God Vishnu in de vorm van God Purushottam te doen.

De bespreking had uiteindelijk geresulteerd in het feit dat van de 38 aanwezige pandits 36 pandits met een verhoogde aandacht op de naleving hetgeen daarboven is aangehaald zullen toezien, daar mogelijke misvatting in groter verband in deze vergadering zijn afgestemd. Eén verliet de zaal voor de bespreking eindigde, en één kon zich niet volledig terugvinden in hetgeen besproken en verduidelijkt is.

Te verwijzen naar de bovengenoemde besluiten, zijn ze wederom opgenomen en gepresenteerd in een nieuwe vergadering met een geselecteerde groep van 7 pandits, met als aanleiding dat de ontstane misvattingen omtrent Malmás zich van het jaar weer herhalen, waarbij de Dharmádhikárí Pt. H. Djwalapersad-Tewarie zijn uitspraken en besluit omtrent dit onderwerp op 28 augustus 2020 heeft gedaan.

De Dharmádhikárí is de aangewezen autoriteit die besluiten met betrekking tot de Sanátan Dharm neemt indien er onduidelijkheid of contrast ontstaat omtrent een onderwerp met betrekking tot de Sanátan Dharm.

Met in achtneming van nieuwe grondslagen en rekening houdende met de voorheen genomen besluiten en traditie komt de Dharmádhikárí met het besluit de Kámya karma’s inclusief Yagya’s (Sámánya Yagya’s + Mahá Yagya’s) niet te verrichten terwijl de Nitya- en Naymittik karma’s normaal verricht kunnen worden. Indien een devoot toch zulks wil verrichten, wordt voor zo een geval voorgeschreven, Pújá (gebedsritueel) ter ere van God Vishnu met de naam Purushottam te doen.

Stg. SSDPS

Meer nieuws

Actieve Covid-gevallen daalt naar 67

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is gedaald naar 67. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik op…

Weer twee weken lockdown Kabalebo

GFC NIEUWS- Op advies van de ministeries van Volksgezondheid en Regionale Ontwikkeling en Sport wordt er een tweede total lockdown voor het bestuursressort Kabalebo ingesteld….

Ingezonden| Articulatie

GFC NIEUWS- Binnen enkele dagen gaan de schooldeuren wederom open. Als ouder zijn er veel vragen over het nieuwe schooljaar onder nieuwe omstandigheden. Impotent of…

JCI Nilom kiest nieuw bestuur 2021

GFC NIEUWS- De Junior Chamber International (JCI) Nilom heeft een nieuw bestuur gekozen voor het jaar 2021. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van…

Parkeerwachter licht diverse personen op

GFC NIEUWS- De 53-jarige Delano L. is door de politie aangehouden en opgesloten voor verduistering. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen…

Geld en documenten buitgemaakt bij SRS

GFC NIEUWS- Gewapende criminelen hebben in de nacht ingebroken bij het Stichting Radio Omroep Suriname (SRS). Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele…

Covid-19 actieve gevallen onder de 100

GFC NIEUWS- Het aantal actieve Covid-19-gevallen is onder de 100. Volgens de jongste update op het dashboard zijn nu 72 personen in Suriname besmet met…

Commissie buigt zich over regulering grondbeleid

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft ter regulering van het grondbeleid een commissie geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

Presidentiële commissie moet Valutawet evalueren

GFC NIEUWS- President Chandrikapersad Santokhi heeft de Commissie Wet Controle Valutaverkeer en Transactiekantoren geïnstalleerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van…

14 nieuwe Covid-gevallen, 24 genezen

GFC NIEUWS- Binnen een etmaal zijn er 14 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…

Twee mannen beschoten in boot

GFC NIEUWS- Twee mannen zijn vorige week beschoten toen ze in een boot stapten te Godo olo in Sipaliwini. Impotent of minder potent? Maak online…

Man mogelijk dood na hartaanval in auto

GFC NIEUWS- Een 60-jarige man werd vanmorgen dood aangetroffen in zijn voertuig. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts….

Hoefdraad binnenkort op Interpollijst

GFC NIEUWS- Ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën zal binnenkort op verzoek van de procureur-generaal (pg) van Suriname worden geplaatst op de Interpollijst. Impotent of minder…

MMC heeft nieuw bestuur

GFC NIEUWS- Het Mungra Medisch Centrum heeft een nieuw stichtingsbestuur, dat vrijdag is geïnstalleerd door de Minister van Volksgezondheid, Amar Ramadhin. Impotent of minder potent?…

28 nieuwe Covid-gevallen, 18 genezen

GFC NIEUWS- Donderdag op vrijdag zijn er 28 nieuwe Covid-19-gevallen genoteerd. Impotent of minder potent? Maak online gebruik van professionele adviezen van internationale topexperts. Klik…